วิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอก

5 วิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอกหัวตัดถังคืออะไร?

วิธีการหาปริมาตรของทรงกระบอกหัวตัดถังคืออะไร?

ในการหาปริมาตรของทรงกระบอกหัวตัดถัง (Cylindrical Frustum) หรือที่เรียกว่าทรงกรวยที่ถูกตัดแบ่งออกจากทรงกระบอกปกติ คุณสามารถใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของหน้าแว่นและความสูงของทรงกรวยเพื่อคำนวณปริมาตรได้ สูตรคำนวณปริมาตรของทรงกรวยที่ถูกตัดด้านล่างของทรงกระบอกปกติ (หัวตัด) คือ:

�=13�ℎ(�2+�2+��)

โดยที่:

  • คือ ปริมาตรของทรงกรวยที่ถูกตัด
  • คือ ค่าพาย (ประมาณ 3.14159)
  • คือ ความสูงของทรงกรวยที่ถูกตัด
  • คือ รัศมีของหน้าแว่นใหญ่ (หน้าแว่นบน)
  • คือ รัศมีของหน้าแว่นเล็ก (หน้าแว่นล่าง)

สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกรวยที่ถูกตัดแบ่งออกจากทรงกระบอกปกติ โดยการระบุค่าความสูง (h) และรัศมีของหน้าแว่นใหญ่ (R) และหน้าแว่นเล็ก (r) ในสูตร เพื่อคำนวณปริมาตรของทรงกรวยที่ได้จากการตัดหัวของทรงกระบอกปกติ.

อย่างไรก็ตาม ในการใช้สูตรนี้ควรระมัดระวังเรื่องการตีค่าและใส่ค่าอย่างถูกต้อง และเมื่อทรงกรวยที่ถูกตัดมีรูปร่างที่เหมาะสมในการใช้สูตรนี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com