ทรงกระบอกมีความแตกต่าง

3 ทรงกระบอกมีความแตกต่างจากทรงกลมอย่างไร?

ทรงกระบอกมีความแตกต่างจากทรงกลมอย่างไร?

ทรงกระบอกและทรงกลมเป็นทรงกลมที่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติบางประการ นี่คือความแตกต่างระหว่างทรงกระบอกและทรงกลม

 1. หน้าแว่น

  • ทรงกระบอก ทรงกระบอกมีสองหน้าแว่นที่เป็นวงกลม คือหน้าแว่นบนและหน้าแว่นล่าง มีรูปร่างเป็นวงกลมที่เปิดออก.
  • ทรงกลม ทรงกลมไม่มีหน้าแว่น เพราะไม่มีส่วนใดของทรงกลมที่ถูกตัดหรือเปิดออก.
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและความสูง

  • ทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอกมีความสัมพันธ์กับรัศมีและความสูงของทรงกระบอก โดยใช้สมการ �=13��2ℎ เมื่อ คือ รัศมีและ คือ ความสูง.
  • ทรงกลม ปริมาตรของทรงกลมมีความสัมพันธ์กับรัศมีเท่านั้น โดยใช้สมการ �=43��3 เมื่อ คือ รัศมี.
 3. ความยากลำบากในการคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตร

  • ทรงกระบอก การคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกมีความซับซ้อนเล็กน้อยกว่าทรงกลม ดังนั้นในบางกรณีการคำนวณอาจง่ายกว่า.
  • ทรงกลม การคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ค่าพาย (π) และรัศมีในการคำนวณ.

สรุปได้ว่าทรงกระบอกและทรงกลมเป็นทรงกลมที่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปร่างของหน้าแว่น, ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและความสูง, การคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตร ซึ่งทำให้ทรงกระบอกและทรงกลมเหมาะสำหรับการใช้ในงานและประยุกต์ที่แตกต่างกัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com