ไฝ่เกิดจาก

ตำแหน่ง ไฝเกิดจากอะไรกำจัดขี้แมลงวันคอใต้ตา 5 ตำแหน่ง?

ไฝเกิดจากอะไร

ไฝ หรือ ขี้แมลงวัน เป็นสิ่งที่เรา-ท่านสามารถพบเห็นได้ตามผิวหนังของทุกคน ทุกอายุ ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอันตราย

ไฝเกิดจากอะไร

ไฝ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเซลผิวหนังซึ่งสร้างสารสีดำ(melanin) ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องผิวหนังจากรังสี ultraviolet จะมีบางภาวะที่ของผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ กลายเป็นมะเร็งของผิวหนังได้ ทั้งนี้ สาเหตุที่แน่นอนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ผิวหนังถูกกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เป็นเวลานานๆ เช่นถูกแสงแดดจัดๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานแรมปี หรือ ถูกสารเคมี เป็นต้น ในบางครั้ง ไฝที่เป็นอยู่ปกติ หากถูกถูไถ เช่นตามขอบเสื้อ ขอบกางเกง เป็นเวลานาน อาจมีการกลายเป็นมะเร็งได้ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไฝที่มีอยู่ สงสัยจะกลายเป็นมะเร็ง

ไฝคืออะไร

ไฝ เป็นการเจริญเติบโตบริเวณเล็กๆ ของผิวหนังซึ่งเกิดจากการสร้างเซลล์เม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนไซท์ (melanocytes) จำนวนมาก อาจมีลักษณะนูนหรือเรียบ โดยปกติมักจะมีสีคล้ำ ไฝสามารถกลายเป็นสิ่งผิดปกติและพัฒนาเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่ง (malignant melanoma) ได้ ไฝที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือดูผิดปกติจำเป็นจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

วิธีพิสูจน์ที่แน่นอนที่สุด คือการตัดไปนั้นออกเพื่อพิสูจน์ แต่ก็มีอาการ หรืออาการแสดงที่ชวนสงสัยได้ดังต่อไปนี้
 1. ไฝ ที่เปลี่ยนแปลงขนาด โตขึ้นเร็วในระยะเวลาอันสั้น
 2. ไฝ ที่สีเข้ม ดำ สนิท
 3. ไฝ ที่ขอบเขตไม่กลม ไม่เรียบ
 4. ไฝ ที่นูนหนาขึ้นตรงกลาง และด้านข้างบุ๋มเป็นวงโดยรอบ
 5. ไฝ ที่มีไฝเม็ดเล็กๆ กระจายอยู่โดยรอบ

นอกจากนี้ หากพบไฝ หรือปานที่เปลี่ยนแปลงขนาดไปจากเดิม โดยเฉพาะบริเวณ ริมฝีปาก ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
หากมีไฝที่ไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ทั้งนี้เพราะว่า มะเร็งผิวหนังในระยะแรกสามารถรักษาให้หายได้ หากปล่อยไว้นาน โรคอาจจะกระจายออกไป ยากแก่การรักษา

สัญญาณบ่งบอกว่าไฝมีความผิดปกติ

 • ขนาด สี รูปร่าง เนื้อของไฝ หรือความรู้สึกเมื่อสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • มีสีอื่นปนเข้ามา โดยมากจะเป็นสีดำ
 • ขอบไฝมีความผิดปกติ มีสีผิดปกติเกิดขึ้นบนผิวหนังรอบๆ ไฝ
 • มีพื้นผิวผิดปกติ เช่น หนังลอก แตก มีของเหลวไหลเยิ้ม มีเลือดออก มีแผลเปิด และเจ็บปวด แต่ไม่หายเอง เกิดปุ่มนูนมีลักษณะแข็ง
 • คัน เจ็บเมื่อสัมผัส
ความผิดปกติของไฝ
ความผิดปกติของไฝ

การป้องกัน

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไฝกลายเป็นสิ่งผิดปกติ (หรือก่อให้เกิดมะเร็ง)

 • หลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป หากจำเป็นต้องอยู่กลางแสงแดดควรสวมหมวกหรือเสื้อผ้าป้องกันแดด รวมทั้งทาโลชั่นป้องกันแสงแดดซึ่งมี SPF อย่างน้อย 15
 • สังเกตไฝที่มีอยู่ โดยเฉพาะเม็ดที่มีความผิดปกติ และรายงานความเปลี่ยนแปลงของไฝให้แพทย์ทราบโดยเร็ว
 • ให้แพทย์ตรวจและสังเกตไฝทุกๆ 12 เดือน หากมีไฝผิดปกติเป็นจำนวนมากตามร่างกายหรือคนในครอบครัวมีประวัติเคยมีไฝที่กลายเป็นมะเร็ง ควรตรวจให้บ่อยกว่าเดิมหรือทุกๆ 6 เดือน

ที่มา:si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=217