ปริมาตรของทรงกระบอกคำนวณ

4 ปริมาตรของทรงกระบอกคำนวณอย่างไร?

ปริมาตรของทรงกระบอกคำนวณอย่างไร?

ปริมาตรของทรงกระบอกสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้:

�=13��2ℎ

ในสูตรนี้:

  • คือ ปริมาตรของทรงกระบอก
  • คือ ค่าพาย (ประมาณ 3.14159)
  • คือ รัศมีของทรงกระบอก
  • คือ ความสูงของทรงกระบอก

สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม โดยให้รูปร่างสอดคล้องกับค่ารัศมีและความสูงของทรงกระบอกที่ใช้ในการคำนวณ. ค่า คือ รัศมีของหน้าแว่นของทรงกระบอก และ คือ ความสูงของทรงกระบอก.

ใช้สูตรนี้เพื่อคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมได้ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ค่า และ ลงในสูตร แล้วคำนวณเพื่อหาค่าปริมาตร ในหน่วยที่เหมาะสมตามการใช้งานและความต้องการ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com