จำนวนเฉพาะมีลักษณะเฉพาะเท่าไหร่

8 จำนวนเฉพาะมีลักษณะเฉพาะเท่าไหร่ในช่วงตัวเลขที่กำหนด?

จำนวนเฉพาะมีลักษณะเฉพาะเท่าไหร่ในช่วงตัวเลขที่กำหนด?

จำนวนเฉพาะ (Prime number) คือ จำนวนนิพจน์ที่มีลักษณะเฉพาะตรงที่มีเพียงสองตัวเลขที่หารลงตัว คือ 1 และตัวเลขตนเอง ในช่วงตัวเลขที่กำหนด จำนวนเฉพาะมีจำนวนไม่จำกัด และตรงกับหรือมากกว่า 2 ตัวเลข ตัวอย่างจำนวนเฉพาะเช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 เป็นต้น

การหาจำนวนเฉพาะในช่วงตัวเลขที่กำหนดเป็นงานที่น่าทึ่งและยาก เนื่องจากต้องตรวจสอบว่าไม่มีตัวเลขใดในช่วงนั้นสามารถหารลงตัวได้ยกเว้นตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะที่สร้างขึ้นมาแล้ว ยังไม่มีสูตรที่สามารถหาจำนวนเฉพาะทั้งหมดในช่วงให้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มีอัลกอริทึมที่ช่วยในการหาจำนวนเฉพาะเรียงต่อเรียงไปเรื่อย ๆ โดยตรวจสอบความหารลงตัวของตัวเลขในช่วงนั้นตามลำดับ ยกตัวอย่าง เช่น Sieve of Eratosthenes และการใช้เทคนิคการทดสอบความเป็นจำนวนเฉพาะ (Primality Testing) เป็นวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ในการค้นหาจำนวนเฉพาะในช่วงที่กำหนดให้.

ตัวอย่าง ของจำนวนเฉพาะที่อยู่ในช่วงตัวเลขที่กำหนด:

ในช่วงตัวเลข 1-20 มีจำนวนเฉพาะทั้งหมดคือ:

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 7
  5. 11
  6. 13
  7. 17
  8. 19

นี่คือจำนวนเฉพาะทั้ง 8 ตัวที่อยู่ในช่วงตัวเลข 1-20 แต่ละตัวไม่สามารถหารลงตัวด้วยตัวเลขอื่นในช่วงเดียวกันได้ยกเว้นตัวเองและ 1 เท่านั้น อย่างเช่น 2 หารด้วย 2 ได้ลงตัวและหารด้วย 1 ได้ลงตัว แต่ไม่สามารถหารด้วยตัวเลขอื่นในช่วง 1-20 ได้ลงตัว.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com