จำนวนเฉพาะแต่ละตัวมีตัวหาร

3 จำนวนเฉพาะแต่ละตัวมีตัวหารกี่ตัว?

จำนวนเฉพาะแต่ละตัวมีตัวหารกี่ตัว?

จำนวนเฉพาะมีแค่สองตัวเลขที่สามารถหารลงตัว คือ 1 และตัวเลขตนเอง ดังนั้นจำนวนเฉพาะแต่ละตัวจะมีตัวหารเพียงสองตัวเท่านั้น.

ตัวอย่างเช่น

  • จำนวนเฉพาะ 2 มีตัวหารเพียง 1 และ 2.
  • จำนวนเฉพาะ 7 มีตัวหารเพียง 1 และ 7.
  • จำนวนเฉพาะ 13 มีตัวหารเพียง 1 และ 13.

จำนวนเฉพาะเป็นจำนวนที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่มีตัวหารอื่นที่สามารถหารลงตัว ดังนั้น, จำนวนเฉพาะแต่ละตัวมีตัวหารเพียงสองตัวเท่านั้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com