จำนวนเฉพาะแรกคืออะไร

2 จำนวนเฉพาะแรกคืออะไร?

จำนวนเฉพาะแรกคืออะไร?

จำนวนเฉพาะแรก (First Prime Number) คือ จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดและมีค่าต่ำที่สุด ซึ่งคือ จำนวนเฉพาะแรกที่ถูกค้นพบ. จำนวนเฉพาะแรกที่นิยมใช้ในคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์คือ 2 เพราะมีค่าต่ำที่สุดและเป็นจำนวนเฉพาะเดียวที่เป็นคู่ จำนวนเฉพาะแรกคือจุดเริ่มต้นสำคัญในการหาจำนวนเฉพาะอื่น ๆ ในลำดับ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 เป็นต้น โดยจำนวนเฉพาะแต่ละตัวตามลำดับถูกค้นพบต่อเนื่องจากจำนวนเฉพาะแรก 2.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com