ประโยคคืออะไร

2 ประโยคคืออะไร?

ประโยคคืออะไร?

ประโยค (Sentence) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาที่มีความหมายแบบเต็ม ประโยคประกอบด้วยคำหลายคำที่รวมกันเพื่อสร้างความหมาย โดยประโยคมักประกอบด้วยส่วนสำคัญที่ระบุให้เราเข้าใจว่าเรื่องใดถูกกระทำ หรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นในประโยคนั้น ประโยคมักประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ “ซับเจ็กต์” (Subject) และ “พรีดิเคต” (Predicate) โดย

 1. ซับเจ็กต์ (Subject) ซับเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่ระบุผู้หรือสิ่งที่กระทำการหรือถูกกระทำ. มักอยู่ข้างหน้าพรีดิเคต และมีบทบาทเป็น “คน” หรือ “สิ่ง” ที่เป็นประธานของประโยค.

  ตัวอย่าง

  • เขา วิ่งอย่างเร็ว. (ซับเจ็กต์ “เขา”)
  • นก บินในท้องฟ้า. (ซับเจ็กต์ “นก”)
 2. พรีดิเคต (Predicate) พรีดิเคตคือส่วนของประโยคที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์ (ซับเจ็กต์) พรีดิเคตมักประกอบด้วย “คำกริยา” (Verb) และบางครั้งอาจมีส่วนเสริมเพิ่มเติม.

  ตัวอย่าง

  • เขา วิ่ง อย่างเร็ว. (พรีดิเคต “วิ่ง”)
  • นก บิน ในท้องฟ้า. (พรีดิเคต “บิน”)

อย่างไรก็ตาม, ประโยคอาจมีโครงสร้างและส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความหมาย เช่น คำหนุน (Modifiers), อ็อบเจ็กต์ (Objects), และอื่น ๆ ในการสร้างความหมายที่เต็มเปี่ยมและชัดเจน. ประโยคในภาษาสามารถมีความยาวและความซับซ้อนต่าง ๆ ตามการใช้งานและบทบาทในการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com