ในประโยค ความสุขคือที่สำคัญที่สุดในชีวิต

5 ในประโยค “ความสุขคือที่สำคัญที่สุดในชีวิต,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “ความสุขคือที่สำคัญที่สุดในชีวิต,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “ความสุขคือที่สำคัญที่สุดในชีวิต,” คำนามคือ “ความสุข” เนื่องจาก “คามสุข” เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อและอธิบายสิ่งของ (ในกรณีนี้คือความสุข) ซึ่งเป็นเรื่องหรือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิต.

นอกจากตัวอย่าง “ความสุขคือที่สำคัญที่สุดในชีวิต,” นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ใช้คำนาม “ความสุข”

  1. “ความสุขมีค่ามากกว่าทองคำ.”

  2. “ความสุขของเขามาจากการใช้เวลากับครอบครัว.”

  3. “ความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีราคา.”

  4. “ความสุขของฉันคือการอ่านหนังสือในทุกๆ วัน.”

  5. “การทำงานที่สร้างความสุขให้คุณเป็นสิ่งที่สำคัญมาก.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com