เลขประจำวันสามารถคำนวณได้อย่างไร

4 เลขประจำวันสามารถคำนวณได้อย่างไร?

เลขประจำวันสามารถคำนวณได้อย่างไร?

เลขประจำวันหรือวันที่สามารถคำนวณได้อย่างง่ายๆ โดยใช้รูปแบบวันที่ที่เราคุ้นเคยในปฏิทินทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยวันที่ (day), เดือน (month), และปี (year) ในรูปแบบตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้.

เช่น วันที่ 1 มกราคม 2023 สามารถแสดงในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี คือ 01/01/2023

การคำนวณเลขประจำวันในรูปแบบนี้มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1. เลือกวันที่ เลือกวันที่ที่คุณต้องการคำนวณเลขประจำวัน ในประกาศข้อมูลการเงินหรือการบันทึกรายการการเงิน เวลาที่รายการเกิดขึ้นจะระบุวันที่ที่คุณจะใช้.

  2. เลือกเดือน เลือกเดือนที่เกี่ยวข้องกับรายการ ในปฏิทินทางธรรมชาติ เดือนมีค่าตั้งแต่ 1 (มกราคม) ถึง 12 (ธันวาคม).

  3. เลือกปี เลือกปีที่เกี่ยวข้องกับรายการ ปีคือปีที่รายการเกิดขึ้น.

  4. ระบุในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี นำวันที่, เดือน, และปีที่คุณเลือกมาแปลงในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันที่ 1, เดือนมกราคม, ปี 2023 รูปแบบวันที่/เดือน/ปี คือ 01/01/2023

นี่คือวิธีง่ายๆ เพื่อคำนวณเลขประจำวันของวันที่ที่คุณต้องการใช้ในบันทึกรายการการเงินหรือการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของคุณ.

ถ้าคุณต้องการคำนวณเลขประจำวันสำหรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022 คุณสามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกวันที่ 15

  2. เลือกเดือน กุมภาพันธ์ (มีค่าเท่ากับ 2)

  3. เลือกปี 2022

  4. ระบุในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี นำวันที่, เดือน, และปีที่คุณเลือกมาแปลงในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี คือ 15/02/2022

ดังนั้น เลขประจำวันสำหรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022 คือ 15/02/2022

การคำนวณเลขประจำวันจะเป็นเช่นนี้สำหรับวันที่ใดก็ตามที่คุณต้องการคำนวณ เพียงแค่เลือกวันที่, เดือน, และปี และระบุในรูปแบบวันที่/เดือน/ปี ตามนี้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com