Access Point

2 Access Point แรงๆตัวกระจายสัญญาณไม่แปลกใจที่ไม่รู้?

Access Point

Instant Access Point (IAP): ระบบเครือข่ายไร้สาย ที่ควบคุมจากศูนย์กลางได้ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีสาขาย่อยต่างๆ เป็นจำนวนมาก หรือองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงานจำนวนไม่มากนัก แต่ต้องการระบบเครือข่ายที่มีความเสถียร ทนทาน และมีความปลอดภัยอย่างครบถ้วน หรือองค์กรที่ต้องการค่อยเพิ่มขยายระบบเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องการลงทุนมากนักในการเริ่มต้น และมีแผนจะค่อยๆ ขยายระบบเครือข่ายต่อไปในอนาคต มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Networks ได้ออกแบบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในลักษณะ Instant Access Point  มาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้แก่องค์กรโดยเฉพาะ ในบทความนี้ เราจะแนะนำเทคโนโลยีต่างๆ และความสามารถของ Instant Access Point ให้ได้รู้จักกัน

ปัญหาของระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับองค์กรทั่วๆ ไป

สำหรับองค์กรทั่วๆ ไป ระบบเครือข่ายไร้สายในยุคแรก มักเป็นแบบ Standalone คือ Wireless Access-Point แต่ละตัวจะทำงานแยกขาดจากกัน ทำให้ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการแยกเป็นรายอุปกรณ์ และเมื่อระบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น ปัญหาของการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของระบบ Wi-Fi ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แนวคิดของ Wireless LAN Controller จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้

Wireless LAN Controller มีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ Wireless Access-Point, การติดตามการใช้งานของ User และ Device ต่างๆ, การบังคับการยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ให้กับ User, การตรวจจับและยับยั้งการโจมตีระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการทำ VPN เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้งานจากภายนอกองค์กร ให้สามารถเข้าใช้งาน Resource ต่างๆ ขององค์กรได้อย่างปลอดภัยด้วย

แต่การลงทุนกับระบบ Wireless LAN Controller นั้นก็อาจไม่เหมาะกับการใช้งานในบางรูปแบบ เช่น กรณีที่องค์กรต้องการแบ่ง Phase การลงทุนระบบเครือข่ายไร้สาย ให้เริ่มต้นจากทีละน้อยก่อนที่จะทำการเพิ่มขยาย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้น หรือกรณีที่ระบบเครือข่ายมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลก โดยไม่ได้มี Private Network เชื่อมถึงกัน ก็อาจทำให้การใช้ Wireless LAN Controller ยังไม่ตอบโจทย์บางส่วนขององค์กรนั่นเอง Instant Access-Point (IAP) จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มนี้

ด้วยแนวคิดในการสร้างระบบเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ โดยไม่ต้องมี Wireless LAN Controller และมีความปลอดภัยมากพอเพื่อใช้งานภายในองค์กรได้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Networks จึงได้พัฒนา Instant Access-Point ขึ้นมารองรับความต้องการเหล่านี้ โดย Access-Point ที่สามารถทำงานได้แบบ Controllerless นี้จะมีชื่อเรียกว่า Instant Access Point หรือ Instant AP หรือ IAP นั่นเอง

ในการใช้งาน Instant AP แต่ละชุดในระบบเครือข่าย จะทำการเชื่อมต่อกัน และจะเลือก Instant AP มา 1 ชุด ในระบบเครือข่ายนั้นเป็นตัวหลักในการบริหารจัดการและการกำหนดค่าต่างๆ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปบริหารจัดการเครือข่ายได้จากศูนย์กลางผ่าน Instant AP ที่ถูกเลือกขึ้นมาได้ทันที รวมถึงยังมีการปรับแต่งสัญญาณ RF ให้ Optimized ที่สุดร่วมกันโดยอัตโนมัติ และเมื่อ Instant AP ตัวนั้นหยุดทำงานไป Instant AP ที่เหลือจะทำการเลือก Instant AP ตัวอื่นขึ้นมาทำหน้าที่บริหารจัดการแทนทันที ทำให้ระบบเครือข่ายมีความทนทานสูง ไม่มี Single Point of Failure แต่อย่างใด

Access Point
Access Point

สำหรับรุ่นต่างๆ ของ Instant AP นั้นจะเหมือนกับรุ่นของ Access-Point ตามปกติของ Wi-Fi Networks โดยมีทั้งความเร็วระดับ 802.11n และ 802.11ac และมีรุ่น Indoor Access-Point สำหรับองค์กรที่ต้องการ Wi-Fi เป็นหลัก, Indoor Wi-Fi Router สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีสาขาเยอะ และต้องการเครือข่ายให้ควบคุมได้ทุกสาขา หรือแม้แต่ Outdoor Access-Point สำหรับการให้บริการ Wi-Fi ภายนอกอาคาร หรือการทำ Point-to-Point และ Mesh Networking ได้อีกด้วย
ทั้งหมดนี้ได้ถูกพัฒนามาพร้อมกับฟีเจอร์ในการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน, การกำหนดสิทธิ์, การจัดการ Guest หรือแม้แต่การตรวจจับและยับยั้งการโจมตีเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยี Rogue Detection จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Networks¹

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~noc/index.php?option=NewsList&id_type=2&id_view=102&to=Back&