digital platform

5 Digital Platform แพลตฟอร์มออนไลน์ทำได้อย่างเจ๋ง?

Platform

Platform
Platform

Platform คือ โครงสร้าง หรือแหล่งในการเชื่อมโยง ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าให้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยงนี้อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันในวิถีของการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมได้ด้วย เช่น การเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง เป็นต้น และโครงสร้างในการ เชื่อมโยงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องคงอยู่ตลอดไปเหมือนสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ และสามารถแยกย้ายกันไปได้ง่ายเมื่อหมดหน้าที่

Platform คือ
Platform คือ

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความหมายตามพจนานุกรมจะเห็นได้ว่า Platform ทำหน้าที่เสมือนแท่น นั่งร้าน หรือ ชานชาลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสามารถเชื่องโยงหรือก้าวกระโดดไปสู่โอกาสทางธุรกิจต่างๆผ่านการมี ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้ออำนวย ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแบ่งปันผลประโยชน์กันได้โดยไม่จำเป็นต้องผูกมัดระยะ ยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนของการเกิดภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เรียกว่า ร่วมด้วยช่วยกัน หรือ Sharing Economy ที่เอื้อให้บริษัทหรือผู้ประกอบการสามารถลดภาระผูกพันด้านการลงทุนและการจ้างงานออกจากองค์กรแทบทั้งหมด

ความเป็นมาของแพลตฟอร์ม

ในเดือนตุลาคม 2007 Brian Chesky กับ Joe Gebbia คือคนที่ริเริ่มความคิดธุรกิจของ Airbnb โดยเปลี่ยนห้องรับรองที่พักของเขาเป็นห้องเช่าชั่วคราวสำหรับคนที่มาร่วมการประชุม Industrial Design ในเมืองซานฟรานซิสโก แต่ไม่สามารถจะจองห้องพักโรงแรม โดยเขาจะให้บริการที่พัก อาหารเช้า และเป็นไกด์พาเที่ยวด้วย ในปี 2008 นักออกแบบคอมพิวเตอร์ชื่อ Nathan Blecharczyk มาร่วมงานและตั้งบริษัท Air Bed & Breakfast (Airbnb) ขึ้นมา ในระยะแรกทำธุรกิจในเมืองที่จะมีงานการประชุมใหญ่ๆ และห้องพักตามโรงแรมถูกจองหมดแล้ว

ความเป็นมาของแพลตฟอร์ม
ความเป็นมาของแพลตฟอร์ม

ต่อมาไม่นาน Airbnb ก็ค้นพบว่า ความต้องการที่พักอาศัยตามบ้านคนในท้องถิ่น ในราคาที่ไม่แพง จะมีอยู่ตลอดทั้งปี มีอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกด้วยทุก วันนี้ Airbnb ดำเนินกิจการในร้อยกว่าประเทศ มีห้องพักให้บริการ 5 แสนกว่าแห่ง ตั้งแต่ห้องพักสตูดิโอไปจนถึงปราสาทโบราณ ให้บริการแก่แขกที่มาพักตามบ้านคนไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าลูกค้าของเครือโรงแรมมีชื่อบางแห่ง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี Airbnb สามารถแย่งชิงลูกค้าไปจากโรงแรมดั้งเดิม ทั้งๆ ที่ Airbnb ไม่ได้มีห้องพักของตัวเองแม้แต่ห้องเดียว เช่นเดียวกับ Uber ที่ให้บริการรถแท็กซี่โดยอาศัยสมาร์ทโฟน มีธุรกิจอยู่ใน 200 เมืองทั่วโลก โดยที่ Uber ไม่มีรถแท็กซี่ของตัวเองแม้แค่คันเดียว หรือยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซอย่าง Alibba ที่กลายเป็นตลาดออนไลน์ใหญ่สุดในโลก

ก็ไม่มีสินค้าในสต็อกของตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียว พลังอำนาจของ Plat-form ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยง คน องค์กร และทรัพยากร ในแบบต่อเนื่องและสองทาง(interactive) ในกระบวนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายดังกล่าว ทำให้เกิดการสร้างและแลกเปลี่ยน มูลค่าเศรษฐกิจขึ้นมา Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook, YouTube, Wikipedia หรือ Amazon คือตัวอย่างของธุรกิจแบบ Plat-form บริษัทแพลตฟอร์มแต่ละรายมีธุรกิจและตลาดเฉพาะของตัวเอง

ตัวอย่าง Platform
ตัวอย่าง Platform

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม

องค์ประกอบประกอบด้วยระบบ back-end ที่เป็นระบบ Cloud ที่พร้อมจะรองรับการใช้งานจำนวนมากและมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) เพื่อให้คนภายนอกสามารถเข้าถึงบริการหรือดึงข้อมูลได้ และสามารถพัฒนา application ต่างๆมาต่อยอดได้ การเปิด API (Application Programming Interface) ทำให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อยู่นอกองค์กรมามาเชื่อมต่อ สามารถขยายการใช้งานโปรแกรมที่ควรเป็นแค่ซอฟต์แวร์ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ขยายการใช้งานอย่างมากมาย

ดังนั้นการมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเป็น API ที่ดีของธุรกิจเพื่อทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคู่ค้ารายใหม่ๆมาเรียกใช้ได้ ลักษณะของแพลตฟอร์มต่างๆจะมีตลาดกลางให้ผู้ใช้มาซื้อหรือโหลด application ใหม่ๆเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น Apple มี App Store, Line มี Line shop แพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จนั้นมักทำให้เกิดการใช้กันอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้กลายเป็น Large scale web ด้วยการมี Application ใหม่ๆมาต่อยอดมากมาย

องค์ประกอบ Platform
องค์ประกอบ Platform

ระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม

ระบบนิเวศทางธุรกิจประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนของวงจรธุรกิจ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้า และลูกค้าที่เชื่อมโยงสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้ผลิต ผลิตสินค้าแล้วส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าปลีกขายสินค้าให้กับลูกค้า ระบบนิเวศของแพลตฟอร์มประกอบไปด้วย เจ้าของแพลตฟอร์ม (Owners) ที่ควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาและการกำกับดูแล ผู้ให้บริการ (Providers) ทำหน้าที่เชื่อมแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ ผู้ผลิต (Producers) สร้างข้อเสนอของพวกเขา

และผู้บริโภค (Consumers) ใช้ข้อเสนอเหล่านั้น ปัจจุบันที่โลกธุรกิจกลายเป็นโลกออนไลน์ ที่เชื่อมโยงกันด้วยอินเทอร์เน็ต Ecosystem ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจในการสร้าง ดึงดูด รักษากลุ่มลูกค้าให้ใช้สินค้า บริการของตนตลอดไป โดยการสร้าง Ecosystem ของตนขึ้นมาพัฒนาสินค้า บริการ สิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าอยู่แต่ภายใน Ecosystem ของตนเอง

ปิดการขายด้วย ระบบนิเวศของ Platform
ปิดการขายด้วย ระบบนิเวศของ Platform

ธุรกิจรูปแบบ Plat-form ดำเนินงานแตกต่างไปจากธุรกิจรูปแบบดั้งเดิม ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ขายให้กับคนซื้อหรือผู้บริโภค แต่วัตถุดิบของธุรกิจ Plat-form คือการนำลูกค้าที่เป็นคนต่างกลุ่มกันมาพบปะกัน สิ่งที่ธุรกิจแบบ Plat-form ขายคือการที่สมาชิกของแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงกันและกัน Plat-form จึงคล้ายๆ กับตลาดสดออนไลน์ที่คนซื้อคนขายได้มาพบกันธุรกิจดั้งเดิมมีลักษณะแบบท่อน้ำ ทำการผลิตสินค้าและนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคมีลักษณะการดำเนินงานเหมือนเส้นตรงเหมือนน้ำไหลตามท่อแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในรูปแบบการแข่งขันดั้งเดิมเป็นลักษณะธุรกิจแบบท่อที่ประสบความสำเร็จโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีปัจจัยการผลิตโดยเปลี่ยนวัสดุให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้น

แพลตฟอร์มในอดีตเช่น ห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมโยงผู้บริโภคและร้านค้า หนังสือพิมพ์เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ลงโฆษณา มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในเรื่องความแตกต่างที่แข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ ระบบปฏิบัติการชั้นนำ การส่งมอบที่ดี กฎระเบียบ งบประมาณการวิจัยที่สูงและมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยลดความจำเป็นในการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสินทรัพย์

การสร้างแพลตฟอร์มสามารถทำได้ง่ายและราคาถูกซึ่งสามารถให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจและผู้บริโภคสามารถ ธุรกิจรูปแบบแพลตฟอร์ม ไม่ได้ผลิตสินค้าแต่เป็นการสร้างมูลค่าของสินค้าบนแพลตฟอร์มโดยผู้ผลิต เป็นธุรกิจที่เกิดจากการมารวมกันของผู้บริโภคและผู้ผลิตทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีมูลค่าสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจแพลตฟอร์มคือข่าวสารและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นแหล่งที่มาของคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันที่สร้างขึ้นผ่าน Application เชื่อมต่อผู้มีส่วนร่วมในตลาดทั้งสองด้านคือผู้พัฒนา Application กับผู้ใช้ Application ที่สร้างคุณค่าให้กับทั้งสองกลุ่ม

Amazon.com เป็นทั้งอีคอมเมิร์ชเวปไซต์ และเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า
Amazon.com เป็นทั้งอีคอมเมิร์ชเวปไซต์ และเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า

สิ่งสำคัญของแพลตฟอร์มคือชุมชนของสมาชิกเกิดเป็นตลาดที่เชื่อมต่อนักพัฒนา Application ให้กลายเป็นธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มไม่ได้จำกัดแต่ซอฟต์แวร์แต่รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ เช่น Amazon.com เป็นทั้งอีคอมเมิร์ชเวปไซต์ และเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าที่คนอื่นสารมารถเขียนโปรแกรมต่างๆ เข้ามาเชื่อมหรือดึงข้อมูลได้อัตโนมัติ Apple เป็นทั้งอุปกรณ์ไฮเทคและเป็นแพลตฟอร์มที่คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มได้ Paypal เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้มีการพัฒนา Application ต่างๆ เชื่อมโยงมาเรียกใช้เพื่อทำธุรกรรมการเงินได้

ประเภทของแพลตฟอร์ม

  • ประเภทแรก Innovation platform มีลักษณะเป็น Platform ที่เปิดโอกาสให้บริษัทหรือบุคคลอื่นได้พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ แล้วนำมาวางไว้ใน Platform ของตนเอง ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ชัดเจนสุดคือ Apple iOS หรือ Google Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พัฒนาแอพแล้วนำมาวางไว้หรือให้ลูกค้าได้ใช้ผ่าน Platform ตนเอง
  • ประเภทที่สอง Transaction platform มีลักษณะคล้ายตลาด ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันและเกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการขึ้น Platform ในลักษณะนี้เป็นตัวกระตุ้นที่นำไปสู่ Sharing Economy ในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น กรณีของ Uber หรือ Airbnb ก็เป็นเสมือนตลาดกลางที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้มีโอกาสเจอและจับคู่กันมากขึ้น
  • ประเภทที่สาม Integration platform เป็นพวกบริษัทใหญ่ๆ ที่มีทั้งแบบ innovation และ transaction platformรวมกัน เช่น Apple กับ Google เน้นนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดกลางให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันประเภทสุดท้ายInvestment platform เป็นพวกบริษัทหรือนักลงทุนที่เน้นการเข้าไปลงทุนในบริษัทที่ใช้platform หลายๆ บริษัท เช่น Priceline Group ที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและเดินทางก็เข้าไปลงทุนทั้งใน Priceline, Kayak, Open Table เป็นต้น
ประเภทของ Platform
ประเภทของ Platform

กลไกของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เป็นขนาดของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (supply-side economies of scale) การมีต้นทุนคงที่ขนาดใหญ่ (massive fixed costs) และต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำ (low marginal costs) ส่งผลให้มีปริมาณการขายที่สูงกว่าคู่แข่งได้ จากค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการทำธุรกิจแต่แรงผลักดันเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตเป็นตรงกันข้าม คือขึ้นกับ ขนาดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (demand-side economies of scale) ที่เรียกว่า ผลกระทบของเครือข่าย (network effects) ซึ่งการมีปริมาณ (volume) ที่สูงกว่าคู่แข่ง จะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อการทำ

ธุรกรรมสูงขึ้น เพราะการมีเครือข่ายขนาดใหญ่

ธุรกิจแพลตฟอร์มสามารถเป็นได้ในรูปแบบ online และ offline ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการนำ แพลตฟอร์มมาใช้ได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาในส่วนนี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อและการสร้างโครงข่ายของความสัมพันธ์ให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้นความทั้งทำให้การเข้าถึง แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมหลายเท่าตัว และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดประสงค์ แพลตฟอร์มเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ

ธุรกิจดำเนินกลยุทธ์แพลตฟอร์มด้วยการที่ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์มของตนเองขึ้นมา โดยคำนึงถึงระบบนิเวศน์ที่ธุรกิจหรือบุคคลภายนอกนำสินค้าหรือบริการมาไว้บนแพลตฟอร์มที่ธุรกิจได้สร้างขึ้น เมื่อธุรกิจเปลี่ยนกลยุทธ์แบบแพลตฟอร์มจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยจากการส่งเสริมกิจกรรมภายในระบบนิเวศ ผู้มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มและผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

ธุรจกิจ Platform
ธุรจกิจ Platform

ธุรกิจแพลตฟอร์มจำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรมภายในระบบนิเวศของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ด้านแรงกระทำโดยระบบนิเวศธุรกิจแพลตฟอร์มมีเครือข่ายจำนวนมากอาจใช้ข้อได้เปรียบนี้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงและสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตได้ด้วยตนเอง ด้านจุดเน้น การดำเนินธุรกิจแบบท่อมุ่งเน้นการขายสินค้าและบริการให้เพิ่มมากขึ้นเป็นหน่วยวิเคราะห์เพื่อมีผลต่อรายได้และผลกำไรที่มากขึ้น

สำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มจุดเน้นมุ่งไปที่ ปฏิสัมพันธ์ คือการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าบนแพลตฟอร์มจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์แพลตฟอร์มที่สำคัญคือ การออกแบบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง สามารถดึงดูดผู้มีส่วนร่วมที่ต้องการ มีการโต้ตอบที่เหมาะสม และส่งเสริมผลกระทบของเครือข่ายให้มากขึ้น ด้านการเข้าถึงและการกำกับดูแล ในการดำเนินธุรกิจแบบท่อ กลยุทธ์คือ การสร้างโอกาสการดำเนินธุรกิจจากอุปสรรคและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามเป็นสิ่งสำคัญ แต่ธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม กลยุทธ์ของแพลตฟอร์มคือ เน้นการกำจัดอุปสรรคทั้งในการผลิตตลอดจนถึงการบริโภค

เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ การบริหารแพลตฟอร์มต้องคำนึงถึงการเข้าถึงผู้ใช้แพลตฟอร์มได้ และการกำกับดูแล หรือ ควบคุม กิจกรรมต่างๆ ทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และแม้กระทั่งคู่แข่งก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มของธุรกิจได้

ปัจจัยด้านตัวชี้วัด ธุรกิจแบบท่อตัวชี้วัดสามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ธุรกิจแพลตฟอร์มตัวชี้วัดที่ต้องติดตามจะดูในด้านความล้มเหลวของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction failure) ของผู้มีส่วนร่วมในระบบนิเวศของแพลตฟอร์มที่จะส่งผลกระทบของเครือข่ายโดยตรง ด้านความผูกพัน (Engagement) เช่นการแบ่งปันเนื้อหา และการเข้าชมซ้ำ คุณภาพการจับคู่ (Match quality) การจับคู่ความต้องการไม่ได้ ข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจสามารถแก้ไขเพื่อที่จะลดผลกระทบระบบเครือข่าย ด้านผลกระทบเชิงลบของเครือข่าย (Negative network effects ) เช่นความแออัดที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเครือข่าย

ลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบแฟลตฟอร์มเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญได้แก่

  1. เปลี่ยนจากการควบคุมทรัพยากร เป็นการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม ทั้งทรัพย์สินที่จับต้องได้ อย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ อย่างเช่น ทรัพย์สินทางปัญญา
  2. เปลี่ยนจากการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคภายนอก เพื่อการสร้างคุณค่าจากความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม และการกำกับดูแลระบบนิเวศจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญ
  3. เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นคุณค่าที่ลูกค้า เป็นมุ่งเน้นที่คุณค่าของระบบนิเวศ ซึ่งธุรกิจแบบท่อพยายามที่จะเพิ่มคุณค่าในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นกระบวนการแบบตรงไปตรงมา แต่ในขณะที่ธุรกิจแบบแพลตฟอร์มพยายามที่จะรวบรวมคุณค่าของระบบนิเวศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ๆ ออกมาให้ได้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจแพลตฟอร์ม ความก้าวหน้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วและขนาดเล็กรวมถึงในปัจจุบันเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยให้คนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชั่นต่างๆ

Digital Platform
Digital Platform

แหล่งให้ข้อมูลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้น การส่งข้อมูลแบบ Broadband เป็นสื่อกลางทำให้ส่งข้อมูลได้หลายช่องสัญญาณพร้อมกัน ทำให้การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ข้อมูลสารสนเทศเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สามารถทำธุรกิจรูปแบบแพลตฟอร์มมูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องความต้องการของลูกค้าดังนั้นทุกธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์มได้

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ดีจากการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาต่างมุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายธุรกิจโดยการสร้างสร้างข้อได้เปรียบผ่านการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) หรือการสร้างภาวะความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่ที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนการเติบโตด้านเทคโนโลยีที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการใช้สนับสนุนบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งถือเป็นความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์มนำการซื้อการขายรวมถึงการสื่อสารหรือการเผยแพร่โฆษณาบนแพลตฟอร์มซึ่งสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภค การนำ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

โดยการเผยแพร่สื่อโฆษณาในรูปแบบของวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อการกระตุ้นหรือปลุกเร้ากระแสต่างๆ ต่อผู้บริโภคที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ในสังคมดิจิตอล ผู้บริโภคจะคำนึงถึง ความง่ายในการดำเนินการซื้อขาย ความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการของแพลตฟอร์ม และ การบริการความช่วยเหลือที่ได้รับจากแพลตฟอร์มนั้นๆ ก็จะสามารถสร้างความต่างและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากกว่าที่ผ่านมาปัจจุบัน

การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการ

ใหม่บนพื้นฐานประเทศไทย 4.0 จะต้องมีวิสัยทัศน์ และมองเห็นโอกาสในความสำเร็จของธุรกิจ มีการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อช่วยลดเวลา ลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงานคนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในภาวะปัจจุบันที่ขาด แคลนแรงงาน การจัดการกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน สะดวกในการควบคุมดูแลและ ตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันจากการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและเติบโต ต่อไป จะเห็นได้จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (DE=0.710*) มีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 (p<0.05)

ตัวอย่าง การใช้บริการ Platform ในการขาย
ตัวอย่าง การใช้บริการ Platform ในการขาย

สรุป
การแข่งขันในโลก Digital Economy ธุรกิจจะมีการแข่งขันกันในโลกดิจิทัล จึงควรมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นบน Cloud ให้เป็นระบบรวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มบน Cloud ให้ผู้ใช้สามารถต่อยอดมาสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ได้ เช่น Grab Taxi หรือ Line เป็นต้น องค์กรสามารถนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบแพลตฟอร์มมาใช้ได้หลากหลายและเพื่อที่จะจัดลำดับกลยุทธ์และกำหนดจุดประสงค์ทางการตลาดตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องคิดค้นหรือลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ แต่อาจดำเนินงานผ่านการหาคู่ค้าหรือเครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่กันและกันได้ หรือนำมาปรับใช้ในรูปแบบของการสร้างธุรกิจใหม่หรือนำไปปรับใช้ลักษณะที่เป็นฟังก์ชันเพื่อพัฒนาธุรกิจเดิมที่ไม่ได้มีจุดแข็งในเชิงนวัตกรรม อาจมุ่งเน้นไปที่การเติมเต็มช่องว่างในห่วงโซ่มูลค่า เพื่อลดการลงทุนและเป็นการใช้ประโยชน์จากธุรกิจหรือบริษัทเจ้าใหญ่ที่มีอยู่เดิมในอุตสาหกรรม ในขณะที่บริษัทใหญ่อาจจะต้องเตรียมตัวมอง หาแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้บริษัทตนเองมีความคล่องตัวมากขึ้นตามความเหมาะสมของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมกับคู่แข่ง ที่สามารถพัฒนาความสามารถขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจากหลายๆ ทิศทาง

ที่มา:thonburi-u.ac.th/journal/Document/14-1/Journal14_1_13.pdf