IOT คือ

5 G อินเทอร์เน็ต ความหมายของเทคโนโลยีโคตรเจ๋ง?

iot

iot คือ

IOT คือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Internet of Things คือ ชื่อย่อของ  IOT

IOT คืออะไร

Internet อินเตอร์เน็ต การนำ 2 คำมารวมกัน

– Inter หมายถึง ระหว่าง หรือท่ามกลาง

– Net มาจากคำว่า Network หมายถึง เครือข่าย

           เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึง เครือข่ายการสื่อสารนานาชาติ เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย เชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

Internet of Things  (IOT) คือ เทคโนโลยี IOT ที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างง่ายดายและสามารถสั่งการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 Internet of Things   หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้ง Internet of Things   รายงาน สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่ IOT คือ สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารด้วยระบบ IOT กันได้

IoT internet of things คือ “สิ่ง” จำนวนมากมายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งปันข้อมูลกับสิ่งอื่นๆ บนแอปพลิเคชัน

Iot มีอะไรบ้าง

 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 2. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้เซ็นเซอร์ในตัวเพื่อรวบรวมข้อมูล
 3. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เชื่อมต่อ IoT
 4. สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเรา

internet of things มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

          Internet of Things ในไทย ทั้งระบบ Smart Network, Smart Device, Smart Home ของระบบการเชื่อมโยงสามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เราสามารถควบคุมหรือกำหนดความเป็นส่วนตัวและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโลกแห่งความเป็นจริงมีตั้งแต่บ้านอัจฉริยะที่ปรับความร้อนและแสงสว่างโดยอัตโนมัติไปยังโรงงานอัจฉริยะที่ตรวจสอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาปัญหาจากนั้นปรับอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว นั้นก็คือInternet of Things เมื่อทุกสิ่งเชื่อมถึงอินเทอร์เน็ต”

วิวัฒนาการของ Internet of Things

         ในวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things คือ มากกว่ามนุษย์ อุปกรณ์และเครื่องที่เชื่อมต่อ Internet of Things เหล่านี้มีตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่เช่น smartwatches ไปจนถึงชิป ติดตามสินค้าคงคลัง RFID อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet of Things IoT สื่อสารผ่านเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมได้จาก IoT นี้รวบรวมข้อมูลเชื้อเพลิง แปลงดิจิตอล รับประกันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยการดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านมนุษยธรรมทั่วโลก

ความเป็นจริงก็คือ IoT  ย่อมาจาก Internet of Things หรือ คือสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็ตามซึ่ง IoT นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและน่าสนใจมากๆ เพราะเป็นการเชื่อมทุกสิ่งเข้าหากันผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งในส่วนของโทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ นาฬิกา หลอดไฟ รถยนต์ ไปจนถึงการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ หรือแม้กระทั่งการควบคุมระบบหรือแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง Internet of Things และ big data

            Internet of Things สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งานของเราได้มากขึ้น สาเหตุเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีราคาถูกลง ทำให้เกิดการใช้งานจริงมากขึ้น มีการค้นพบ Use Case ใหม่ๆในธุรกิจ ทำให้ผู้ผลิตได้เรียนรู้และคอยแก้โจทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตรงใจผู้ใช้ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น Internet of Things มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เราจึงเริ่มเห็นธุรกิจที่หันมาให้ความสนใจ Internet of Things ตัวอย่าง สามารถช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ ทางสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้ โดยการนำเอาข้อมูลประเภทของ Internet of Things  ที่มีองค์ประกอบเชื่อมกับ Big Data เข้ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละรูปแบบ ถึงตรงนี้แล้วทำให้เข้าใจว่า ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต กับ Internet of Things ที่เชื่อมกับ Big Data คือ ข้อมูลขนาดมหาศาลที่เกิดขึ้น ไม่มีโครงสร้างชัดเจน ทำให้ อุปกรณ์ Internet of Things คือ หนึ่งในตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายคือข้อมูลจากยุคโซเชียล ผู้ใช้เป็นคนสร้างขึ้นมา

ซึ่งนอกจากเนื้อหาในโลกออนไลน์แล้ว ยังมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ที่สร้าง Internet of Things  ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เราใช้หรือสวมใส่ เช่น สายรัดวัดชีพจรตอนออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น แบรนด์ไนกี้ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าซื้อรองเท้าแล้วนำไปใส่วิ่งจริง แต่ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วเพราะว่าไนกี้ใช้ IoT กับสินค้า

              ดังจะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบของ Internet of Things  ไม่ได้ผลิตข้อมูลที่นำไปสู่ Big Data จากการโพสต์ คอมเมนต์ กดไลค์ หรือแชร์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกิจกรรมในไลฟ์สไตล์ที่ธุรกิจหรือแบรนด์นำไปจับคู่กับสินค้าแล้วสร้างเป็นเนื้อหาที่โดนใจผู้รับสารขึ้นมา สิ่งสำคัญของ อุปกรณ์ iot คือ ข้อมูลพวกนี้ ธุรกิจ องค์กร และแบรนด์ต่างๆ จะเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ทำอย่างไรข้อมูลจึงจะสามารถบอกได้ว่า ‘ทำไมสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงเกิดขึ้น’เนื่องจาก Internet of Things ข้อดี ข้อเสีย มีเช่นกัน จุดนี้จึงทำให้เรารู้จักความต้องการประยุกต์ iot อุปกรณ์ เข้ากับการทำงานของ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เนื่องจากการนำ Internet of Things ประยุกต์ เป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค (Consumer Insight) ก่อให้เกิดความสะดวดรวดเร็วในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จะทำให้ธุรกิจหรือบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

INTERNET หมายถึงอะไร

           เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอล อินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศใด

          อินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ถูกพัฒนามาจากโครงการวิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของประเทศ สหรัฐอเมริกา คือAdvanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี 1969 หรือเมื่อปี พ.ศ. 2512 โครงการนี้เป็นการวิจัยเครือข่ายเพื่อการสื่อสารของการทหารในกองทัพอเมริกา หรืออาจเรียกสั้นๆ ได้ว่า ARPA Net ในปี ค.ศ. 1970 ARPA Net ได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา คือ มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบารา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการใช้ อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการสื่อสารถูกทำลาย หรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังทำงานได้เป็นปกติ ใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นระบบเน็ตเวิร์ก ARPAnet ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก จนค่อยๆเริ่มเกิดการพัฒนาและวิวัฒนาการ on the internet มาเรื่อย จนมาถึงระดับ Internet of Things

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

           ในปัจจุบันนี้ ระบบอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆ การติดต่อสื่อสาร หรือจะเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ เช่น อาหารเดลิเวอร์รี่ ผ่านแอพพลิเคชั่น การทำธุรกรรมทางการเงินและอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตกัน

ความหมายของอินเทอร์เน็ต

             หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน การกำเนิดของอินเทอร์เน็ตเป็นลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่นๆ ได้หลายๆ เส้นทาง

อินเทอร์เน็ตเขียนอย่างไร

           Internet  มาจากคำว่า Inter Connection Network  จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตรงนี้จึงเป็นความสำคัญของอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย

Geofence คืออะไร

          Geofence คือ เทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลตำแหน่ง เพื่อสร้างกำแพงกั้นที่มองไม่เห็นในโลกแห่งความเป็นจริงบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีนี้ใช้ Global Positioning Systems (GPS) มันคือยังสามารถใช้สัญญาณข้อมูลอื่นๆ เช่น เซลลูลาร์ wi-fi,  RFID ซึ่งคุณไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกอะไรได้ เมื่อผ่านขอบเขตภูมิศาสตร์

แต่หากถืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ GPS สามารถระบุตำแหน่งของเราบนโลกมุ่งเน้นไปที่จุดอยู่ใกล้กับจุดสังเกตเสมือนหรือจุดจำลอง

แอพพลิเคชั่น geofencing ยอดนิยม โดยเทคโนโลยี Geofencing กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในแอปพลิเคชัน Mapted ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี การระบุตำแหน่งที่ตั้ง และสำหรับหลายๆ คน ทำให้ลูกค้าเข้าใกล้ และพร้อมที่จะซื้อมากขึ้น การมุ่งเน้นไปที่สถานที่ตั้งทางกายภาพ geofencing เป็นแนวโน้มเสมือนจริง ที่ร้านค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการตลาด

โลโก้อินเตอร์เน็ต

          ในโลกยุคดิจิทัลสัญลักษณ์โลโก้เป็นภาษากลางหรือภาษาสากล นี่คือสัญลักษณ์ที่มาพร้อมกับโลกของสื่อใหม่ ที่เชื่อว่าใครเห็นก็ต้องคุ้นเคยและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เช่น

Hashtag (#)

        พบได้ตามเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ โดยทำหน้าที่เป็นเหมือนคำค้นหาหลัก เพื่อใช้ค้นหากลุ่มคนหรือเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกัน เช่นชอบเรื่องเดียวกัน มีความรู้สึกเหมือนกัน อารมณ์เดียวกัน กลุ่มคนในโลกดิจิทัลที่มีความสนใจที่ใกล้เคียงกันได้สะดวกมากขึ้น

Search

        โลโก้สัญลักษณ์แว่นขยายในโลกดิจิทัล Search  มันคือการบ่งบอกว่าเรากำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่าง เช่น คำ ข้อความ ภาพ หรือเพลง โลโก้สัญลักษณ์นี้จะทำงานร่วมกับแถบกรอกข้อมูลที่เราต้องป้อนรายละเอียดที่ต้องการค้นหาลงไป จากนั้นเมื่อกดที่แว่นขยาย มันจะทำการค้นหาให้เราโดยอัตโนมัติ

QR CODE

        โลโก้สี่เหลี่ยมดำๆ บนพื้นขาวเหล่านี้คือบาร์โค้ดรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า QR CODE สามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องสแกน QR CODE ซึ่งส่วนใหญ่มักติดมากับโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องหรือสมาร์ทโฟนทุกประเภท QR CODE เป็นรหัสที่สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องคีย์ตัวอักษรยาวๆ และจำยาก QR CODE เครื่องสแกน QR CODE จะทำหน้าที่ประมวลผล และเข้าสู่เว็บไซต์ที่ต้องการได้ทันที

วิทยาการข้อมูล คืออะไร

          Data science เป็นสหสาขาวิชาที่ใช้วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึม และระบบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อหาความรู้จากข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดเก็บเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก และข้อมูลขนาดใหญ่

        วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่เป็นการบูรณาการสถิติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเครือข่ายรูปอินเตอร์เน็ต และการเรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลได้ใช้เทคนิคและทฤษฎีที่ได้มาจากคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศ

5 จี คืออะไร

        Generation 5 การทำงานของอินเทอร์เน็ต รุ่นที่ 5 ของการสื่อสารที่อนาคตมันจะไม่ใช่แค่มือถือแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตทำให้กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งใดดูเหมือนมี ว่ากันว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่พัฒนา 5G  จะสามรถดาวน์โหลดวีดีโอ หนังหรือแอพพลิเคชั่นได้เร็วถึง 10,000 Mbps! ถ้าใช้ 4G ดูวิดีโอออนไลน์ ที่มีขนาด 8K หรือดาวน์โหลดหนังต้องรอ 6 นาที แต่ถ้ามี 5G ใช้เวลาแค่ 6 วินาที! นี่คือที่มาของอินเตอร์เน็ต 5G เรื่องของความเร็ว ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา จะเชื่อมต่อไปปลายทางได้เร็วกว่า 0.001 วินาที คือเร็วมาก รับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มเป็น 1,000 เท่า ใช้พลังงานในการเชื่อมต่อน้อยลง 90% ทำให้แบตจะยืดอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี

5G เหนือกว่า 4G อย่างไร

 1. ตอบสนองอินเตอร์เน็ตไวกว่า
 2. รับส่งข้อมูลได้มากกว่า 4G
 3. มีความถี่สำหรับใช้งานมากกว่า
 4. รับรองการใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากกว่า
 5. ถ่ายโอนข้อมูลต่อวินาทีได้เยอะกว่า
 6. ภาพอินเตอร์เน็ต ที่ปรากฏบนอุปกรณ์มีความละเอียด ชัดเจนกว่า

              5G จะทำให้เราดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เปิดเว็บไซต์บนมือถือได้เร็ว ไม่มีสะดุด แม้แต่วีดีโอที่มีความละเอียดสูงๆ แต่ประโยชน์ของ 5G มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นน่ะสิ เพราะว่าในอนาคต ถ้ามี IoT เราจะได้เห็นการทำงานของสมาร์ทดีไวซ์ที่มากกว่าแค่สมาร์ทโฟน สมาร์ทดีไวซ์ที่เชื่อมต่อกันผ่าน 5G ก็จะส่งข้อมูลหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานของอินเตอร์เน็ต การค้นหาอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับข้อมูลกับอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ iot ที่ปรากฏบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีดีเลย์ ได้ข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

Edge Computing คืออะไร

         Edge Computing คือ การประมวลผลข้อมูลให้ใกล้เคียงกับแหล่งข้อมูลมากที่สุด ซึ่งจุดที่ใกล้แหล่งข้อมูล ได้เปรียบในด้านความเร็วในระบบ internet การรับส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องการส่งข้อมูลไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่อยู่คนละฝั่งโลก ซึ่งการรับส่งข้อมูลในระยะที่ใกล้จะมีความเร็วมากกว่าส่งในระยะไกลอยู่แล้ว จะเป็นการดีกว่าถ้าข้อมูลถูกประมวลก่อนที่จะส่งออกไปซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูลและความถี่การทำงานของอินเทอร์เน็ตในการส่งได้

ประโยชน์ของ network Edge คือ

       ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการใช้ Edge computing จะช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันจากการจู่โจมของผู้ไม่หวังดี เพราะ การที่ไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลส่งออกไปเก็บหรือประมวลผลที่อื่น จะสามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้

เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของ Edge Computing คือการประหยัดแบนด์วิธท์สำหรับอุปกรณ์ IoT ในระยะทางไกล อีกทั้งยังมีความปลอดภัย สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เทคโนโลยีขับเคลื่อนไปข้างหน้า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. โมเด็ม คือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งมีสายสัญญาณนำส่งข้อมูลได้แต่ไม่รวดเร็ว
 2. เอดีเอสแอล คือ เทคโนโลยีของโมเด็มซคึ่งมีสายสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูงกว่าโมเด็มธรรมดา และสามารถสนทนาขณะใช้อินเทอร์เน็ตได้
 3. ไอเอสดีเอ็น คือ บริการสื่อสารโทรคมนาคมระบบดิจิทัลที่สามารถรับส่งข้อมูลทั้งในระบบภาพ เสียง  และข้อมูลได้เร็วกว่าโมเด็มธรรมดา
 4. แอร์การ์ด คือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 5. ทรีจี คือ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูล โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกัน  ตลอดจนให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสำหรับคอมพิวเตอร์

อินเทอร์เน็ตไร้สายคืออะไร

             ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN = Wireless Local Area Network) คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สาย โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ โดยปราศจากการเดินสาย

             ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ เป็นสิ่งที่มีจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิเช่น

– แพทย์หรือพยาบาลในโรงพยาบาล เพราะสามารถดึงข้อมูลมารักษาผู้ป่วยได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย

– นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หรือใช้อินเตอร์เน็ตจากทุกๆสถานที่ในมหาลัยได้

– นักธุรกิจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็บนอกสถานที่ที่ทำงาน ทั้งการนำเสนองานยังบริษัทกับลูกค้า การนำเครื่องคอมพิวเตอร์งานประชุมสัมมนาต่างๆ

WWW  คืออะไร

    WWW ย่อมาจาก Wold Wide Web คือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก เรามักเรียกย่อๆกันว่า เว็บ คือรูปแบบหนึ่งของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข่าวสาร ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารบน Internet จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังแหล่ง ข้อมูลที่อยู่ห่างไกล ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด   WWW จะแสดงผลอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่าง ๆ ทั่วโลกให้สามารถนำมาใช้งานได้เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน  โดยใช้เว็บเบราเซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรม Microsoft Internet Explorer , Firefox, google chrome

ประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

         เริ่มปีพ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ (Dial-up line) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้า และไม่เสถียร จนกระทั่ง ธันวาคม ปีพ.ศ.2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง เข้าด้วยกัน ได้แก่ Chula, Thammasat, AIT, Prince of Songkla, Kasetsart and NECTECโดยเรียกเครือข่ายนี้ว่า “ไทยสาร” และขยายออกไปในวงการศึกษา การวิจัย

ปี พ.ศ.2537 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมถึง 27 สถาบัน และความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของเอกชนมีมากขึ้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน สามารถเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP – Internet Service Provider) และเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป สามารถเชื่อมต่อ ซึ่งนี่คือที่มาและความหมายอินเทอร์เน็ต ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย

คำศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและการใช้งานในการศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ สัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตที่ควรทราบเนื่องจากความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต มีดังนี้

 1. Website

หมายถึง จำนวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์สำหรับการทำงานของอินเตอร์เน็ตนั้นๆ

 1. WebPages

หมายถึง หน้าในแต่ละหน้าที่ประกอบกันขึ้นรวมๆ กันกลายเป็นเว็บไซต์สำหรับการบริการทางอินเทอร์เน็ต

 1. Homepage

หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญของเว็บไซต์สร้างขึ้น แสดงข้อความ ภาพอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้โฮมเพจหนึ่งๆ อาจจะมีการเชื่อมกับเว็บเพจ อื่นๆ อีกจานวนมากได้

 1. Web Browser

หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับเป็นประตูเปิดสู่โลก WWW หรือก็คือโปรแกรมที่พัฒนาการอินเทอร์เน็ตใช้ค้นดูเว็บ ข้อความ รูปอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งของภาษา HTML โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Windows Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, Chrome เป็นต้น

 1. Webmaster

หมายถึง บุคคลที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตหน้าที่วางแผน ดูแล บริหาร และจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 1. HTTP

ย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตสาหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

 1. HTML

ย่อมาจาก Hypertext Markup Language คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อการทำงานของอินเทอร์เน็ตไปแสดงผลในโปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html

          ในสังคมปัจจุบันยุคของอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ตมีความก้าวหน้าขึ้นมาก ไม่ว่าจะหันหน้ามองไปทางไหนก็พบว่า เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระบบอินโฟข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ช่วยสื่อออนไลน์ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นสื่อกลางในการประกอบธุรกิจ สำหรับแม่ค้าพ่อค้าโลกออนไลน์ในการขายสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องจ้างแรงงาน ไม่ต้องใช้ทุนเยอะก็สามารถทำกำไรให้แก่ตัวเองได้แล้ว

         เปิดกว้างเพื่อรับข้อคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ คนในสังคมปัจจุบันนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตแลกเปลี่ยนความคิดในห้องสนทนาของกลุ่ม หน้ากระดานข่าว (กระทู้) เรื่องราวต่างๆ ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ด้วยนวัตกรรม Internet of Things (IOT) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้ง Facebook, E- Mail, Line และช่องทางแชทผ่านแอพพลิคชั่นต่างๆ มากมาย สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เปรียบเสมือนห้องสมุดที่รวบรวมสาระทั่วโลกที่สามารถเข้ามาค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยตัวหนังสือ รูปภาพ และวิดีโอต่างๆ จนสามารถโต้ตอบสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ใช้เป็นสื่อกลางของการประกาศและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงโรคโควิด 19  เพื่อการ Entertain ดูหนัง ฟังเพลง เชียร์กีฬา เล่นเกม

แหล่งอ้างอิง :
https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=4489&read=true&count=true
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/34575
https://sites.google.com/site/animulti56/prayochn-khxng-xintexrnet
http://www.fca16.com/2017/index.php/Blogs/page/1033
https://secretsamurai.org/geofencing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://news.siamphone.com/news-27303.html
https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Edge-Computing-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com