ปก payment technology 1

ธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบอะไร 6 Banking Technology?

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ Banking Technology

ธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ banking technology มีรูปแบบที่หลากหลายและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการดังนี้

 1. การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระบิล, ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในสะดวกและรวดเร็ว

 2. การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารมีการออกและให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ในการชำระเงินที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ออนไลน์ได้ ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านระบบได้โดยตรง

 3. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งสามารถทำธุรกรรมเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันมือถือ เช่น โอนเงิน, ชำระบิล, ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น

 4. การใช้เครื่อง ATM เครื่อง ATM (Automated Teller Machine) เป็นอุปกรณ์ที่ให้บริการธุรกรรมการเงินแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถถอนเงินสด, ฝากเงิน, โอนเงินระหว่างบัญชี และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านเครื่อง ATM ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน

 5. การใช้ระบบการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Payment System) บริการเหล่านี้เป็นทางเลือกสำหรับการชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ เช่น PayPal, Google Pay, Apple Pay เป็นต้น

 6. การใช้ระบบการสแกน QR Code การใช้ระบบการสแกน QR Code เป็นที่นิยมในการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้สามารถสแกนรหัส QR Code ที่ร้านค้าหรือบนใบแจ้งยอดเพื่อทำการชำระเงินได้โดยตรงจากบัญชีธนาคาร

รูปแบบธุรกรรมการเงินดิจิทัลในระบบ banking technology นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการทำธุรกรรมเชิงกระทำทางการเงินด้วย

payment technology 02 1

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ Payment Technology

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ดังนี้
 1. การโอนเงินผ่านพอร์ตัลการชำระเงิน (Digital Wallet) รูปแบบนี้เป็นการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ เงินสดหรือบัตรเครดิตจะถูกเชื่อมต่อกับพอร์ตัลการชำระเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินให้กับร้านค้าหรือบุคคลอื่น โดยผู้ใช้สามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการสแกน QR Code, การใช้ NFC (Near Field Communiation) หรือการใช้รหัสผ่านที่ป้อนเอง

 2. การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตออนไลน์ ในรูปแบบนี้ ผู้ใช้สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของตนเพื่อชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการชำระเงินที่เปิดให้บริการโดยธนาคารหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อทำการชำระเงินในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รองรับ

 3. การใช้บิตคอยน์และเงินดิจิทัลอื่น ๆ รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin), เอเธอร์ (Ethereum) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ในการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ เมื่อผู้รับชำระเงินยอมรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว

 4. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในรูปแบบการชำระเงินดิจิทัล เช่น การทำสัญญาและการโอนเงินระหว่างประเทศ ระบบบล็อกเชนช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำธุรกรรมเป็นถูกต้องและไม่ถูกแก้ไข

4 ธุรกรรมการเงินดิจิทัล

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology ข้างต้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการชำระเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, เว็บไซต์ออนไลน์, หรือโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ที่รับรู้การยอมรับในระบบการชำระเงินออนไลน์

ประเภทของ Fintech กลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน

ประเภทของ Fintech ในกลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนได้แก่

 1. Robo-Advisor เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลการเงินเพื่อวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning เพื่อจัดการและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของลูกค้า

 2. Crowdfunding Platforms เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ร้องขอทุนเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยผู้ร้องขอทุนสามารถเผยแพร่และจัดทำแผนธุรกิจของตนเพื่อดึงเงินทุนจากผู้ลงทุนที่สนใจ

 3. Peer-to-Peer (P2P) Lending เป็นระบบที่เชื่อมต่อผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อและผู้ให้กู้สามารถลงทุนในการให้กู้เงินให้กับผู้กู้ โดยระบบจะทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเงินและประวัติเครดิตของผู้กู้ก่อนที่จะกู้เงินได้

 4. Automated Trading Platforms เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน ผู้ใช้สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้

 5. Digital Wealth Management เป็นระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางการเงินแบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บริการในการวางแผนการเงิน, การลงทุน, และการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้า

 6. Social Trading เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุน, กลยุทธ์การซื้อขาย, และผลตอบแทนของการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้สามารถติดตามและทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ของผู้ลงทุนอื่นได้

รายการข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของ fintech ในกลุ่มธุรกรรมการลงทุน มีหลายรูปแบบและบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่เรามีในปัจจุบัน

Fintech มีอะไรบ้าง

Fintech หรือ Financial Technology เป็นคำนำหน้าที่อ้างถึงการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมีหลายประเภทและบริการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสายงานการเงิน นี่คือตัวอย่างของ fintech ที่คุณสามารถพบเห็นในปัจจุบัน

6 Financial Technology

 1. การชำระเงินและโอนเงิน รวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เช่น PayPal, Venmo, Google Pay, Apple Pay และ Alipay

 2. การกู้ยืมเงินและการเงินบุคคล รวมถึงแพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินแบบ Peer-to-Peer (P2P) Lending ที่เชื่อมโยงผู้กู้กับผู้ให้กู้ทางออนไลน์ และบริการการเงินบุคคลที่ให้คำแนะนำในการบริหารเงินส่วนตัว เช่น LendingClub, SoFi, และ Mint

 3. การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ รวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Robo-Advisor) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำการลงทุนและการจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ เช่น Wealthfront, Betterment และ Robinhood

 4. การบริหารจัดการธุรกรรมอุรังค์ธนาคาร รวมถึงแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเงินออนไลน์ เช่น การเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์, การควบคุมการเงิน, และการจัดการธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย เช่น Chime, Revolut, และ Monzo

 5. การประกันภัย รวมถึงบริการการซื้อประกันภัยออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกแผนประกันภัยและทำการสมัครได้อย่างง่ายดาย และมีความคุ้มครองที่กว้างขวาง เช่น Lemonade, Oscar, และ Policygenius

 6. การตลาดและการเงินทางเสียง รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการในการกำหนดราคาสินทรัพย์และการซื้อขายเครดิต โดยผู้ใช้สามารถลงทุนในการซื้อขายหุ้น, สกุลเงินดิจิทัล, และสินทรัพย์อื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น eToro, Coinbase และ Robinhood

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของ fintech ที่มีอยู่ อื่น ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการทำธุรกรรมการเงินและสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อาจมีการพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตเนื่องจากความเจริญของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในวงการการเงิน

FinTech คือ 

Fintech (Financial Technology) เป็นคำย่อที่ใช้ในการอธิบายเทคโนโลยีทางการเงินที่ใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางการเงินในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำธุรกรรมทางการเงิน และให้บริการทางการเงินที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

payment technology 01 1

Fintech ครอบคลุมหลากหลายสาขาของการเงิน เช่น การชำระเงินออนไลน์, การกู้ยืมเงินทางออนไลน์, การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล, การประกันภัยออนไลน์, และการบริการธนาคารออนไลน์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีในส่วนของ fintech รวมถึงการใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), บล็อกเชน (Blockchain), และความรู้สึกอินเทอร์เน็ตของสิ่ง (Internet of Things) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและสร้างความเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน.

ตัวอย่าง Fintech ในไทย

นี่คือตัวอย่างของธุรกิจ Fintech ที่กำลังพัฒนาและก้าวหน้าในประเทศไทย

 1. PromptPay ระบบชำระเงินและโอนเงินที่พัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ระบบนี้เชื่อมโยงเลขประจำตัวประชาชนกับเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินระหว่างบุคคล ชำระเงินสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

 2. Digio เป็นบริษัท fintech ที่ให้บริการการชำระเงินออนไลน์และการออกบัตรเครดิตดิจิตอล ผู้ใช้งานสามารถใช้แอปพลิเคชัน Digio Wallet เพื่อชำระเงินที่ร้านค้า และออกบัตรเครดิตในรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน

 3. MoneyTable เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนและการเงินส่วนบุคคลที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อกองทุนรวม และกองทุน ETF ผ่านแอปพลิเคชัน และติดตามผลตอบแทนการลงทุนในเวลาจริง

 4. StockRadars เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถติดตามราคาหุ้น กราฟและข่าวสารตลาดหุ้นได้โดยเรียลไทม์

 5. Omise เป็นบริษัท fintech ที่ให้บริการสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผ่านการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัย

 6. Finnomena เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ให้บริการในการเลือกซื้อกองทุนรวม และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้สะดวก

6 ตัวอย่างธุรกิจ Fintech

เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของธุรกิจ Fintech ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าในประเทศไทย สถานการณ์ fintech ยังคงเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน และอาจมีการเพิ่มเติมและความหลากหลายในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินอย่างสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com