การเริ่มต้นเกมหมากรุก

8 เริ่มต้นเกมหมากรุก ต้องมีการจัดเรียงลำดับเบื้องต้น?

การเริ่มต้นเกมหมากรุกต้องมีการจัดเรียงลำดับเบื้องต้นอย่างไร?

การเริ่มต้นเกมหมากรุกจะต้องมีการจัดเรียงลำดับเบื้องต้นตามขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับและนับถืออย่างแพร่หลาย ดังนี้คือขั้นตอนที่สามารถใช้เริ่มต้นเกมหมากรุกได้

  1. ตรวจสอบแผงเกมหมากรุก ตรวจสอบแผงเกมหมากรุกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเรียงเบี้ยวหรือช่องว่างอยู่ในช่องที่ไม่ถูกต้อง แผงเกมหมากรุกประกอบด้วยตารางตาราง 8×8 ที่มีตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียงตัวเป็นรูปทรงพีระมิดที่สลับสีขาวและดำ.

  2. จัดลำดับเบื้องต้น วางเบื้องต้นในแถวด้านบนของแผงเกมหมากรุก และจัดเบื้องสีขาวในแถวที่ 1 และแถวที่ 2 ในขณะที่จัดเบื้องสีดำในแถวที่ 7 และแถวที่ 8 ตามลำดับ.

  3. วางฟิกเกอร์ วางฟิกเกอร์บนแผงเกมหมากรุกโดยให้ฟิกเกอร์สีขาวอยู่ในแถวที่ 1 และแถวที่ 2 ของเบื้องสีขาว และฟิกเกอร์สีดำอยู่ในแถวที่ 7 และแถวที่ 8 ของเบื้องสีดำ ฟิกเกอร์เริ่มต้นจะประกอบด้วยโรคและฟามเปรียบเสมือนกัน.

  4. กำหนดผู้เริ่มเล่น จากนั้นกำหนดว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้เริ่มเล่น แบ่งว่าจะเป็นฝ่ายสีขาวหรือสีดำ และทีมที่ไม่ได้เริ่มเล่นจะเป็นฝ่ายเล่นเป็นอันดับสอง.

  5. เริ่มเกม นับถอยหลังและเริ่มเกมหมากรุกโดยผู้เริ่มเล่นฝ่ายใดจะเลือกเคลื่อนที่เป็นอันดับแรก.

  6. เล่นตามกฎ ผู้เล่นคนละคนจะเลือกเคลื่อนที่ฟิกเกอร์ตามกฎของหมากรุก โดยใช้กฎที่กำหนดถึงวิธีการเคลื่อนที่ของแต่ละชนิดของฟิกเกอร์ (เช่น โรคเคลื่อนที่แบบ L-shape, ฟามเคลื่อนที่ตามแนวตั้งหรือนอน).

  7. เปลี่ยนตา ฝ่ายที่เล่นในตาแรกจะเป็นฝ่ายที่ไม่เล่นในตาถัดไป ผู้เล่นจะเลื่อนกันเริ่มต้นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา.

  8. ทำซ้ำจนกว่าจะมีผู้ชนะ ผู้เล่นจะทำตามกฎของหมากรุกเพื่อเคลื่อนที่และจับกันฟิกเกอร์ของอีกฝ่าย ทีมที่สามารถจับกันฟิกเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้จนไม่มีทางเคลื่อนที่ต่อไปหรือเบื้องต้นตามกฎของหมากรุกจนไม่มีทางเคลื่อนที่ต่อไปจะเป็นฝ่ายชนะ.

เมื่อเกมหมากรุกเริ่มต้นตามขั้นตอนเหล่านี้ ผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์และความคิดอย่างละเอียดรอบตาของตนเพื่อเป็นผู้ชนะในเกมหมากรุก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com