เรนเจอร์หรือพัดลม

7 เรนเจอร์ พัดลม เป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำอะไรในไฟฉายบางรุ่น?

เรนเจอร์หรือพัดลมเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำอะไรในไฟฉายบางรุ่น?

เรนเจอร์หรือพัดลมในไฟฉายบางรุ่นถูกใช้เพื่อระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์ไฟฉาย เนื่องจากไฟฉายที่ใช้งานนานๆ อาจสร้างความร้อนขึ้นมาภายในอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและอาจทำให้เสียหายได้ การใช้เรนเจอร์หรือพัดลมช่วยในการระบายความร้อนนี้สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในอุปกรณ์ไฟฉายลงได้ ทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความร้อนเกินไปได้ด้วย

วัสดุ ของพัดลม มี อะไร บ้าง

พัดลมประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพัดลม เช่น ตัวพัด, พื้นที่ที่ใส่มอเตอร์, และโครงสร้างรอบตัวพัด ดังนี้

 1. เส้นใยแก้ว (Glass Fiber) เป็นวัสดุที่เรียบและแข็งแรง เป็นที่นิยมในพัดลมเพราะความทนทานต่อความร้อนและเสียง.

 2. พลาสติก มีพลาสติกหลายชนิดที่ใช้ในการทำพัดลม เช่น ABS, PP, PC, และอื่น ๆ พลาสติกเหล่านี้เป็นวัสดุเบาและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย แต่อาจมีความทนต่อความร้อนไม่สูงมากเท่าวัสดุอื่น ๆ

 3. โลหะ บางพัดลมใช้เลื่อนโลหะหรือส่วนที่มีโครงสร้างจากโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น วัสดุเหล่านี้มีความแข็งแรงและทนทาน แต่มักจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

 4. ยาง ในบางกรณีพัดลมมีส่วนที่เป็นยาง เช่น สายพาน ส่วนนี้ช่วยในการลดเสียงรบกวนและรักษาความนิ่ง

 5. ฟองน้ำ ฟองน้ำบางครั้งถูกใช้เพื่อกันการสั่นสะเทือนและรบกวน

 6. เฟือง (Blades) เฟืองของพัดลมส่วนใหญ่ทำจากวัสดุที่เบาและทนต่อแรงเสียดทาน เช่น พลาสติกหรือเฟืองพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัดลม

 7. มอเตอร์ มอเตอร์ในพัดลมมักเป็นแบบไฟฟ้า ที่มีส่วนประกอบหลายอย่างเช่น หัวพัดลม, สายพาน, และเพลามอเตอร์ เรียกว่าเป็นส่วนประกอบเกี่ยวกับพัดลมเช่นกัน

วัสดุที่ใช้ในพัดลมสามารถแตกต่างกันไปตามประเภทและสไตล์ของพัดลม ความต้องการการระบายความร้อน ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ จะส่งผลต่อวัสดุที่ถูกเลือกใช้ในการสร้างพัดลมด้วย

กลไกพัดลมมีอะไรบ้าง

กลไกของพัดลมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวและการสร้างลมพัด ส่วนต่าง ๆ ที่มีในกลไกพัดลมประกอบด้วย

 1. มอเตอร์ (Motor) มอเตอร์เป็นส่วนที่สร้างพลังงานเพื่อเคลื่อนที่เฟืองพัดลม มอเตอร์มักเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสลับกระแส มีหัวเฟืองเสียงนำทางให้เพลาหมุนในทิศทางที่ถูกต้อง

 2. เฟือง (Blades) เฟืองเป็นส่วนที่มีรูปร่างเฉพาะเพื่อสร้างการไหลของลม โดยมีลักษณะที่เรียงเป็นเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและพัดลม รูปร่างของเฟืองสามารถแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเภทของพัดลม

 3. เสาเฟือง (Hub) เสาเฟืองเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์และเฟือง มันมีหน้าที่เหมือนเป็น “ศูนย์กลาง” ที่ทำให้เฟืองสามารถหมุนรอบตัวเสาเฟืองได้

 4. โครงสร้างเสาเฟือง (Fan Shroud) โครงสร้างเสาเฟืองเป็นส่วนที่ครอบเสาเฟืองและเฟือง มีไว้เพื่อช่วยนำทางการไหลของลมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

 5. ตัวควบคุม (Control Unit) บางรุ่นของพัดลมมีตัวควบคุมในการปรับความเร็วหรือโหมดการทำงานของพัดลม เช่น สวิตช์เปิด/ปิด, ปุ่มควบคุมความเร็ว, หรือรีโมทคอนโทรล

 6. ตัวปรับแต่ง (Adjustment Mechanism) บางพัดลมอาจมีตัวปรับแต่งเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมของเฟือง ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวพัดลมให้พิเศษสำหรับการใช้งานที่ต่างกันได้

 7. ระบบระบายความร้อน (Cooling System) บางรุ่นของพัดลมอาจมีระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม เช่น พัดลมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนนี้ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในอุปกรณ์

 8. สายพาน (Belt) ในบางกรณีพัดลมที่ใช้ในแอร์คอนดิชันเนอร์หรือเครื่องดูดควัน มีสายพานเพื่อรับกำลังจากมอเตอร์และส่งให้กับเฟือง

 9. ตัวรับแรงดันลม (Air Inlet/Outlet) มีการออกแบบตัวรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการกระทำงานของเฟืองพัดลม เพื่อให้สามารถสร้างการไหลของลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียกลไกพัดลมว่าเป็น “กลไก” เนื่องจากมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัดลม แต่รายละเอียดและองค์ประกอบของกลไกอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและการออกแบบของพัดลมแต่ละรุ่น

กระบวนการของพัดลม

กระบวนการของพัดลมเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวในลมเพื่อสร้างการไหลของอากาศหรือก๊าซ ที่เรียกว่าลมพัด โดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนดังนี้

 1. การสร้างพลังงาน การทำงานของพัดลมเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ที่ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์จะทำการหมุนตามแรงกระทำจากไฟฟ้า ซึ่งสร้างความเคลื่อนไหวในเฟืองพัดลม

 2. การสร้างลมพัด เฟืองพัดลมที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์จะเริ่มหมุนเพื่อสร้างคลื่นลม ที่จะเกิดการบีบอัดและขยายของอากาศหรือก๊าซรอบตัว นี้จะสร้างการไหลของลมพัด

 3. การสร้างการไหลของลม เมื่อเฟืองพัดลมหมุนเร็วขึ้น จะมีการสร้างการไหลของลมโดยลมจะถูกดูดเข้ามาที่ฟองน้ำของเฟืองพัดลมและถูกบีบอัดขณะเฟืองหมุน ทำให้เกิดความกดอากาศที่สูงขึ้นข้างในเฟือง

 4. การระบายลม กำลังบีบอัดในเฟืองจะทำให้ลมพัดมีแรงกระทำที่ดันลมในเฟืองเพื่อออกมาทางด้านเส้นใยของเฟือง และก็จะไหลออกมาทางท่ออากาศหรือรูระบายอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับลมพัด

 5. การไหลของลม ลมพัดที่ออกจากพัดลมจะไหลไปสู่แหล่งที่มีความต้องการ อาจเป็นการระบายความร้อนออกนอกห้องหรือสร้างลมเย็นในอุปกรณ์

กระบวนการของพัดลมเป็นการสร้างลมพัดและการไหลของอากาศที่มีประโยชน์ในการระบายความร้อน การระบายกลิ่นหรือสารตะกั่ว การเพิ่มความเย็น หรือเพื่อการเตรียมความสะอาดในที่ต่าง ๆ ตามการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของพัดลม

พัดลมมีประโยชน์มากมายในการใช้งานทั้งในบ้าน สถานที่ทำงาน อุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยสำคัญและที่นิยมไปคือ

 1. ระบายความร้อน พัดลมใช้ในการระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไปที่อาจทำให้เสียหาย

 2. การระบายกลิ่นและความไม่พึงประสงค์ พัดลมช่วยระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือควันเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้อากาศภายในห้องคงความสดชื่น

 3. การเพิ่มความเย็น พัดลมที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ช่วยกระจายลมเย็นในห้อง ช่วยให้การอุณหภูมิในห้องสูงขึ้น และสร้างความสบาย

 4. การระบายความชื้น พัดลมสามารถช่วยระบายความชื้นในห้องได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่มีความชื้นสูงเกินไป

 5. การระบายความมันและความอับอากาศ พัดลมในห้องครัวหรือห้องอาหารช่วยระบายความมันและความอับอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำอาหาร

 6. การระบายความร้อนในอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมสามารถใช้พัดลมในการระบายความร้อนจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

 7. การระบายความอับอากาศในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัดลมสามารถช่วยระบายความอับอากาศที่อาจเกิดจากกระบวนการประกอบและเชื่อมต่อ

 8. การเพิ่มการระเหยของสาร พัดลมสามารถใช้ในกระบวนการเคลือบหรือพ่นสารต่าง ๆ ที่ต้องการการระเหย เช่น การพ่นสีหรือสารทำความสะอาด

พัดลมมีบทบาทสำคัญในการทำให้สภาพแวดล้อมในห้องและสถานที่ต่าง ๆ มีความคงทนและมีความสะอาด และใช้เพื่อปรับอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com