ชื่อดอกไม้

TOP 100 รวมรายชื่อดอกไม้ไทยเพราะๆสีสวยๆที่พึ่งเปิดเผย?

 ดอกไม้

ชื่อดอกไม้

ชื่อดอกไม้ไทย

มีพันธุ์ไม้หลายหลายชนิดมากมาย มีสีสันสวยงามสบายตาขึ้นแล้ว ยังเสริมสิริมงคลกับคนในบ้านและที่ทำงานไปได้อีกทางหนึ่ง หรือแม้แต่กลิ่นหอมอันเลอค่า ดอกไม้ต่างๆปลูกง่ายและชื่อมีความหมายดี

ดอกไม้ไทย 

ไม่ว่าจะเป็นชื่อดอกไม้ภาษาไทย ชื่อดอกไม้ไทยโบราณ ซึ่งทุกชนิด มีเสน่ห์ มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์สร้างความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงในปัจจุบัน เช่น ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกชบา ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกแก้ว

รายชื่อดอกไม้ ชื่อดอกไม้เพราะๆ

รวม ดอกไม้ โบราณ เป็นลักษณะของ ชื่อบางต้นอาจจะรู้จัก หรือไม่รู้จักซึ่งชื่อ 100 ชื่อ ก็มีลักษณะของการเป็นดอกไม้แปลกๆ ในไทย ลองมาดูรายชื่อดอกไม้อันไพเราะ ความหมายดีๆ ชื่อมงคลของดอกไม้ในประเทศไทย ว่ามีดอกไม้มีอะไรบ้าง

รายชื่อดอกไม้ 100 ชื่อ
รายชื่อดอกไม้ 100 ชื่อ
 1. ดอกราชพฤกษ์ (คูน) ดอกไม้ประจำชาติไทย ,ประจำจังหวัดขอนแก่น
 2. ดอกปีบ (กาสะลอง) ประจำวิชาชีพพยาบาล ,ประจำจังหวัดปราณจีนบุรี
 3. ดอกขจร(สลิด) ไม้มงคลเชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้ บ้านนั้นจะมีชื่อเสียงขจรขจายดังชื่อ
 4. ดอกกล้วยไม้ ช้างกระ ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกประจำวิชาชีพ ครู
 5. ดอกอัญชัน คนโบราณมักจะนำดอกอัญชัน มาสกัดเอาน้ำมาทำสีผสมอาหาร ทำขนมรวมไปถืงเป็นยาสระผมเพราะช่วยทำให้ผมมีสีดำสวย
 6. ดอกทุ่งฟ้า ประจำจังหวัดกระบี่
 7. ดอกยี่หุบ
 8. ดอกหางนกยูง
 9. ดอกรัก บ้านใดปลูกก็จะมีคนรักใคร่ เป็นไม้มงคล
 10. ดอกราชาวดี
 11. ดอกกันเกรา(มันปลา) เป็นไม้มงคล กันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทำอันตรายใดๆ
 12. ดอกดาหลา
 13. ดอกกระดังงา
 14. ดอกจามจุรี (ต้นก้ามปู)
 15. ดอกยี่สุ่น(กุหลาบมอญ)
 16. ดอกบานไม่รู้โรย
 17. ดอกชบา ประจำจังหวัดปัตตานี
 18. ดอกบัวตอง ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 19. ดอกบุนนาค
 20. ดอกพวงชมพู
 21. ดอกกัลปพฤกษ์ ประจำจังหวัดราชบุรี
 22. ดอกลำดวน
 23. ดอกจำปา
 24. ดอกแก้ว ประจำจังหวัดสระบุรี
 25. ดอกมะลิ ประจำวันแม่
 26. ดอกตะแบก
 27. ดอกพุดตาน
 28. ดอกยี่เข่ง (อินทนิลน้ำ)
 29. ดอกเล็บมือนาง
 30. ดอกจันทร์กระพ้อ คนโบราณนิยมนำมันมาทำน้ำอบน้ำปรุง
 31. ดอกดาวเรือง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 32. ดอกบัวหลวง มักนิยมใช้ไหว้พระ
 33. ดอกประยงค์
 34. ดอกยี่โถ
 35. ดอกนางพญาเสือโคร่ง*ได้รับสมยาว่า ซากุระแดนสยาม
 36. ดอกประดู่ ประจำกองทัพเรือ
 37. ดอกอินทนิล
 38. ดอกบัวเผื่อน
 39. ดอกบัวแดง
 40. ดอกบุหงาส่าหรี
 41. ดอกเสลา ประจำจังหวัดนครสวรรค์
 42. ดอกพิกุล ประจำจังหวัดลพบุรี,ยะลา
 43. ดอกแค
 44. ดอกราตรี
 45. ดอกผกากรอง
 46. ดอกเฟื้องฟ้า ประจำจังหวัดภูเก็ต
 47. ดอกสายหยุด
 48. ดอกพุทธรักษาประจำวันพ่อ
 49. ดอกเข็ม
 50. ดอกมะเขือ
 51. ดอกบัวสวรรค์
 52. ดอกบานชื่น
 53. ดอกมะขาม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 54. ดอกชงโค
 55. ดอกกระโดน
 56. ดอกบานบุรี ประจำจังหวัดนราธิวาส
 57. ดอกบัวผุด ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 58. ดอกสาละ
 59. ดอกกรรณิการ์
 60. ดอกชมนาด
 61. ดอกช้องนาง ประจำจังหวัดมุกดาหาร
 62. ดอกสารภี ประจำจังหวัดพะเยา
 63. ดอกนนทรี ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
 64. ดอกทองกวาว ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ,ลำพูน
 65. ดอกลำดวน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 66. ดอกหงอนไก่
 67. ดอกพุดซ้อน
 68. ดอกจิกทะเล ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
 69. ดอกมนฑา
 70. ดอกการะเวก
 71. ดอกกาหลง ประจำจังหวัดสตูล
 72. ดอกรสสุคนธ์
 73. ดอกแพงพวย
 74. ดอกซ่อนกลิ่น
 75. ดอกรักเร่
 76. ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ) ดอกประจำจังหวัดสุพรรณบุรี,อุทัยธานี
 77. ดอกเอื้องผึ้ง
 78. ดอกอังกาบ
 79. ดอกต้อยติ่ง
 80. ดอกชวนชม
 81. ดอกแก้วเจ้าจอม
 82. ดอกปาริชาติ
 83. ดอกนางแย้ม
 84. ดอกรำเพย
 85. ดอกพะยอม ประจำจังหวัดพัทลุง
 86. ดอกกระเจียว (ปทุมมา) ประจำจังหวัดชัยภูมิ
 87. ดอกเอื้องสายหลวง
 88. ดอกวาสนา
 89. ดอกผักตบชวา
 90. ดอกเอื้องคำ
 91. ดอกเอื้องสามปอย
 92. ดอกลำเจียก
 93. ดอกโบตั๋น
 94. ดอกตีนเป็ด
 95. ดอกกล้วยไม้
 96. ดอกทานตะวัน
 97. ดอกชัยพฤกษ์ ประจำจังหวัดชัยนาท
 98. ดอกแววมยุรา
 99. ดอกประดู่ ประจำจังหวัดชลบุรี,ระยอง, อุตรดิตถ์
 100. ดอกโสน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกไม้ไทย 100 ชื่อ

รวมดอกไม้ต่างๆ พร้อมชื่อ

เพลงอุทยานดอกไม้

 • ร้องโดย : คุณวงจันทร์ ไพโรจน์
 • ประพันธ์ คำร้องและทำนอง : อาจารย์สกลธ์ มิตรานนท์

“ชมผกา จำปา จำปี กุหลาบ

ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้งกรรณิการ์..

ลำดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ยี่โถ ชงโค

มณฑา สายหยุด เฟื่องฟ้า ชบา และสร้อยทอง..

บานบุรี ยี่สุ่น ขจร ประดู่ พุดซ้อน

พลับพลึง หงอนไก่ พิกุลควรปอง..

งามทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์

พวงทอง บานชื่นสุขสอง พุทธชาติสะอาดแซม…

**พิศ พวงชมพู กระดังงาเลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม

รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภีที่ถูกใจ…

งามอุบลปน จันทร์กะพ้อ ผีเสื้อแตกกอ

พร้อมเล็บมือนาง พุดตาน กล้วยไม้…

ดาวเรือง อัญชัน ยี่หุบ มะลิวัลย์แลวิไล

ชูช่อไสว เร้าใจในอุทยาน”

เพลงอุทยานดอกไม้
เพลงอุทยานดอกไม้

ตามเนื้อหาของเพลงได้กล่าวชนิดดอกไม้ที่มีมากกว่า 40 ชนิด เป็นดอกไม้ประเทศไทย และเป็นชื่อของดอกไม้ที่ปลูกและหาซื้อได้ในตลาดหรือแหล่งค้าขายดอกไม้เมืองไทย ดอกไม้โบราณ ตามต่างจังหวัด เนื่องจากสภาพอากาศจะดีมากกว่าในเมืองกรุงเทพมหานคร

ชื่อดอก สีชมพู

ดอกไม้สีชมพู

1. ดอกชบา ( Chinese Rose/ Shoe Flower )

  • ในไทย ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป มีความสวยงาม เป็นไม้พุ่มขนาดปานกลาง สูงประมาณ 2 – 4 เมตร
  • ขนาดของดอกและการเรียงซ้อนของชั้นกลีบดอกชบาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
  • ออกดอกตลอดทั้งปี มีหลากหลายสี

2. ดอกบานไม่รู้โรย ( Gomphrena / Globe Amaranth )

  • ชื่อไทย ที่ให้ความหมายถึง “ความรักที่ไม่รู้โรย”งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่รักที่ให้มาจะไม่มีวันเปลี่ยนไป
  • บานไม่รู้โรย คือ ลักษณะเป็นต้นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 0.30 – 0.45 เมตร ดอกเป็นกระจุกทรงกลม สีขาว ชมพู และ ชมพูอมม่วง
  • นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและนำดอกมาทำเป็นดอกไม้แห้ง

3. ดอกรักแรก / ดอกรักเร่ ( Dahlia )

  • ชื่อแปลกๆ ที่ให้ความหมายถึง “ความสง่างามของรักแรกจะซื่อตรง ดุจดั่งหงษ์ที่สง่างาม”
  • รักแรก / รักเร่ คือ ลักษณะเป็นต้นไม้พุ่ม ที่มีทั้งดอกเดี่ยวและดอกซ้อน กลีบดอกรูปไข่ ปลายแหลม สีขาว เหลือง ชมพู ส้ม แดง หรือ สองสีในดอกเดียวกัน
  • ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะดอกหลายแบบ

4. ดอกพุดตาน ( Cotton rose / Confederate rose )

  • ลักษณะเป็นชื่อพืชดอก ทรงไม้พุ่ม สูงประมาณ 5 เมตร ต้นและกิ่งมีขนสีเทา  ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่โคนรูปหัวใจ ปลายแหลม  ขอบใบเว้าลึก มี 3- 5 แฉก  ใบมีขนสาก 
  • ดอกพุดตานซ้อนใหญ่งามมาก แรกบานมีสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและแดง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง  มีริ้วประดับ 7- 10 อัน  ผล กลม  เมื่อแก่แตกเป็น 5 แฉก  เมล็ด รูปไต มีขน ออกดอกตลอดปี

5. ดอกชวนชม ( Impala Lily Adenium )

  • รายชื่อไทยเป็นชื่อพื้นบ้านที่มีลักษณะเป็นต้นไม้เนื้ออ่อน อวบน้ำ ลำต้นและกิ่งมีลักษณะกลม
  • ดอกชวนชมจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อหนึ่งประมาณ 10-20 ดอก มีทั้งแบบบานพร้อมกันทั้งช่อ และทยอยกันบานครั้งละ 4-5 ดอก บานได้นาน10-20วัน เป็นดอกไม้ไทยแท้ๆและเป็นดอกพื้นบ้านที่มีมนต์เสน่ห์ของความเป็นดอกสวยงามของไทย เนื่องจาก ดอกชวนชม มีความเป็นชื่อ ไทยโบราณ

6. ดอกกระพี้จั่น ( Millettia brandisiana Kurz )

  • ลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นผลัดใบ เปลือกสีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบแขนก ออกเวียนสลับ มีใบย่อย แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน โคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีจางกว่า ใบแก่เกลี้ยง มีขนประปรายตามเส้นกลางใบด้านล่าง
  • ดอกกระพี้จั่น ดอกเป็นรูปดอกถั่ว สีขาวปนชมพูม่วง ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลเป็นฝักแบน

7. ดอกกระเจียว ( Curcuma ) 

  • ลักษณะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มสูงประมาณ 55 เซนติเมตร กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นเทียมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
  • ดอกกระเจียว ลักษณะเด่น คือ ช่อดอกเกิดจากปลายลำต้นเทียม ก้านช่อดอกยาวประมาณ 50 เซนติเมตร มีใบประดับสีเขียว บางครั้งอาจมีสีม่วงชมพูแต้มบ้าง ใบประดับไม่มีขน ขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร
  • ทุ่งดอกกระเจียว พันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่ขึ้นมากที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อยู่ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยจะขึ้นกระจายทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามจนถึงจุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ความพิเศษ ของดอกกระเจียวจะขึ้นและบานเป็นสีชมพูในช่วงฤดูฝน มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี ทำให้เป็นไม้ดอกของไทยที่หายากเฉพาะถิ่น

8. ดอกจามจุรี ( Rain Tree / East Indian Walnut / Monkey Pod )

  • ไม้ดอกในเมืองไทย ต้นจามจุรี ชื่อมงคลลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 10–20 เมตร แผ่พุ่มกว้างคล้ายร่ม เป็นแบบขนนกสองชั้นออกสลับ
  • ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกคล้ายใบแค ปลายใบมนแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกัน บนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี หรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบมน ขอบใบเรียบ หลังใบเกลี้ยง
  • ดอกจามจุรี รวมเป็นกระจุก สีชมพูอ่อน โคนดอกสีขาว ออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง วงนอกช่อดอกมีขนาดเล็กกว่าดอกวงใน ดอกวงนอกมีก้านสั้น ดอกวงใยไม่มีก้าน ส่วนบนมีขนหนาแน่น ปลายหลอดกลีบดอกแยกเป็น 5 แฉก
  • ต้นจามจุรี ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบนยาว ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาล เนื้อในนิ่มสีดำ รสหวาน เมล็ดสีน้ำตาลเข้ม

ดอกไทยสีแดง

ดอกไม้สีแดง
ดอกไม้สีแดง

1.ดอกคุณนายตื่นสาย ( Flowering Purslane, Pussley)

  • ลักษณะเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียว บอบบาง ขอบกลีบดอกหยักเป็นคลื่น บานเมื่อได้รับแสงแดดตอนเช้า ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ผลแห้งแตก มีเมล็ดจำนวนมาก
  • ลำต้นอวบน้ำ สีม่วงแดง แผ่ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน
  • ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบอวบน้ำ ผิวใบด้านบนสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม บาง

2.ดอกดาหลา (Torch Ginger)

ดอกดกที่สุดฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ออกดอกตลอดทั้งปี

  • ดอกลักษณะเป็นดอกช่อมีลักษณะดอกแบบ (head) ประกอบด้วยกลีบประดับ (Bracts) มีสีแดงขลิบขาวเรียงซ้อนกันอยู่และจะบานออก ประมาณ 25-30 กลีบ และมีกลีบประดับ ขนาดเล็กอยู่ส่วนบนของช่อดอก ความกว้างกลีบประมาณ 1 ซ.ม. ซึ่งมีสีเดียวกับกลีบประดับ ขนาดใหญ่ กลีบประดับเล็กนี้จะหุบเข้าเรียงเป็นระดับมีประมาณ 300-330 กลีบ เป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่ จำนวนมาก ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดความกว้างดอกประมาณ 14-16 เซนติเมตร ความยาวช่อ 10-15 เซนติเมตร ดอกหาหลามีลักษณะแตกต่างจากดอกทุกชนิด

3.ดอกคริสมาสต์ ( Poinsettia ) 

  • ชื่อเรียกว่า คริสต์มาส เพราะ ใบอ่อนด้านบนของต้นจะมีสีแดงสดในช่วงปลายปีถึงต้นปี ชึ่งเป็นช่วงที่ประเทศตะวันตก มีการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาส จึงมีการนำเอาต้นไม้ชนิดนี้มาตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับเทศกาล
  • ความโดดเด่นของต้นคริสต์มาสอยู่ที่ใบด้านบนที่มีสีแดงสด ส่วนใบล่างจะมีสีเขียว ใบเป็นหยัก 3 – 4 หยักเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางสูงได้ถึง 3 เมตร แตกกิ่งค่อนข้างชี้ตั้งขึ้น
  • ลักษณะเป็นพุ่มแน่นคริสต์มาสเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับไม้ดอกไทยของต้นโกสน, ต้นโป๊ยเซียน
  • ใบจะมีสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ลำต้นจะมีสีน้ำตาลยกเว้นส่วนที่ยังอ่อนจะเป็นสีเขียว ดอกจะมีสีแดงออกอยู่บริเวณยอดของก้าน แต่อันที่จริงดอกที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือใบประดับดอกไทยสวยๆ ที่เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดง

ชื่อดอก สีขาว

ดอกไม้สีขาว

ตัวอย่างรายชื่อที่สวยงามและมีสีดอกสีขาวทั้งมีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่น ไม้ดอกมีอะไรบ้างพร้อมชื่อ

1.ดอกราชาวดี ( Buddleja paniculata Wall )

  • ของประเทศไทยที่มีกลิ่นหอมสีขาว หอมแรง หอมเย็น หอมตลอดทั้งวัน
   • การปลูกต้นราชาวดี ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ชื่อเพราะๆ เนื่องจากเป็นของพระราชา
  • ลักษณะเป็นต้นไม้ไทยโบราณหายากต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีกิ่งแข็งเป็นกิ่งไม้เลื้อย แต่ไม่พันกัน มีดอกออกเป็นช่อยาวประมาณ 2-3 นิ้ว โดยแต่ละดอกจะใช้เวลาบานประมาณ 7-10 วัน
  • พันธุ์ราชาวดีควรปลูกกลางแจ้ง เพื่อให้ต้นได้รับแสงแดดจัดๆ ตลอดวัน น้ำก็ไม่ต้องรดมาก เพราะต้นราชาวดีเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเท่าไร
  • โบราณหายาก อย่างดอกราชาวดีมีมนต์เสน่ห์และสามารถตกแต่งให้เกิดความสวยงามลักษณะเป็นพุ่มๆได้ เป็นดอกไม้ไทยพร้อมความหมาย ชื่อเรียก พวงกระรอกขาว หรือ พวงกระรอกเขมร,พลอยขี้นกการเวก, พลอยสีฟ้า

2.ดอกพยอม ( White Meranti )

พันธุ์ ที่มีชื่อเรียกว่า กะยอม ขะยอม พะยอมแดง แคน พะยอมทอง ยางหยวก ออกดอกมากที่สุดในช่วยเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

  • ต้นพะยอมเป็นข้อมูล ดอก ขนาดต้นสูง 15 – 30 เมตร เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่อง
  • ใบเดี่ยวออกสลับ รูปขอบขนานกว้าง 3.5 – 6.5 เซนติเมตร ยาว 8 – 15เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นติ่งสั้นๆ โคนมน ขอบเป็นคลื่นผิวเกลี้ยงเป็นมัน
  • ดอกสีขาว กลิ่นหอมจัดออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง พะยอมเป็นไม้บ้านๆ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันแบบกังหันเมื่อบาน
  • ต้นพะยอมเป็นต้นไม้ไทยโบราณตามความเชื่อปลูกพันธ์ไม้พะยอมไว้ประจำบ้าน จะช่วยทำให้คนในบ้านมีนิสัยที่อ่อนน้อม เพราะคำว่า “พะยอม” แม้ว่าจะคือดอกไทยสีขาวแต่แฝงไว้ด้วยความหมายว่า การยินยอม ตกลง ผ่อนผัน หรือประนีประนอม และยังเชื่อว่าจะช่วยทำให้ไม่ขัดสนในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงเรื่องเงินทอง เพราะจะทำให้ผู้คนต่างให้ความเห็นใจนั่นเอง
  • การปลูกต้นไม้ไทยโบราณนิยมนำต้นพะยอมมาปลูกเพื่อเอาคุณนั้นให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรปลูกในวันเสาร์

3. ดอกคาดูปุล ( Kadupul )

  • เป็นพันธุ์ไม้ที่มีราคาแพงมากกว่า 500 ล้านบาทของกุหลาบจูเลียต เงินทองมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถหาซื้อมาไว้ในครอบครองได้ จึงเปรียบเสมือนเป็น ดอกราคาแพงในไทยและแพงที่สุดในโลก
  • “ดอกคาดูปุล” ด้วย ชื่อน่ารัก มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกาเพียงที่เดียวในโลก
  • คุณลักษณะพิเศษที่นอกจากจะพบได้ที่เดียวในโลกแล้วนั้น คือมันจะบานแค่ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คืน โดยจะบานในช่วงกลางคืนไม่กี่ชั่วโมง และเมื่อถึงเวลาก่อนรุ่งสางมาเยือน ก็จะเก็บซ่อนความงดงามไว้จากสายตาของทุกคนอีกครั้ง เป็นตัวอย่างไม้ดอก สมญานามที่คนเรียกกันว่า “ราชินีแห่งรัตติกาล (Quenn of the Night)”
  • สีขาวเล็กๆ ชื่อ “ดอกคาดูปุล” มีกลิ่นหอมผิดปกติที่ละเอียดอ่อนและกลีบสีขาวละเอียดอ่อน

ไม่เคยมีใครสามารถซื้อมาครอบครองได้ด้วยเงินสดหรือทอง และจะได้รับโทษการประณามจากชาวศรีลังกาและทั่วโลกอย่างรุนแรง สำหรับใครก็ตามที่พยายามจะตัดหรือลักลอบนำ “คาดูปุล”ไป

ต้นหงอนไก่ ไม้มงคล

หงอนไก่ : ความหมายของไทย ที่มีสายใยความผูกพัน ทางวัฒนธรรม

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Celosia argentea Linn. Var. cristata Ktre.

อยู่ในวงศ์ : Amaranthaceae เช่นเดียวกับบานไม่รู้โรย และผักโขม

ลักษณะ :

  • เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร
  • ไม้เนื้ออ่อนไม่มีแก่นเป็นพืชล้มลุกเนื้อ อ่อนขนาดเล็ก
  • ลำต้นมีเปลือกเรียบ สีของลำต้นอาจเป็นสีเขียวอ่อน เขียวแก่ หรือแดง ขึ้นอยู่กับสีดอก
  • ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ใบสีเขียวทางยาวรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ยาว ๘-๑๐ เซนติเมตร
  • ดอกเป็นชนิดสมบูรณ์เพศขนาดเล็ก รวมกันแน่นบนก้านดอกที่อยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น
  • ความพิเศษของดอก มีรูปร่างคล้ายหงอนไก่ สีของดอกหงอนไก่เกิดจากกลีบดอกขนาดเล็ก
  • ดอกสีแดงเข้ม ในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์จนได้หงอนไก่ที่มีสีต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น สีแสด สีชมพู สีเหลือง สีขาว และหลายสีในดอกเดียวกันก็มี

        สันนิษฐานว่า ชื่อเพราะๆ ความหมายดีๆ ของดอกหงอนไก่มีถิ่นกำเนิดในแถบหมู่เกาะอินเดียตะวันออก และคงจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยไม่เกินร้อยปีมานี้เอง เพราะไม่พบในเอกสารก่อนหน้านี้

  1. หงอนไก่นอกจาจะเป็นต้นไม้ที่มีความมงคลให้กับผู้ปลูกแล้ว
  2. ต้นไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นยาแก้ปวดท้อง รักษาสตรีหลังคลอดบุตร
  3. บรรเทาอาการโรคหนองใน และไข้จับสั่น

ชื่อที่ใช้เรียกในท้องถิ่น คือ หงอนไก่ หงอนไก่ป่า(ภาคกลาง) ตะลิงปลิงป่า(ราชบุรี) มะสักหลาด มะตายไว (เหนือ) หมาตายทากลาก (ชลบุรี) หงอนไก่หน่วย (ชุมพร)

ต้นหงอนไก่
ต้นหงอนไก่

ดอก สีฟ้า มีดอกอะไรบ้าง

ดอกไม้สีฟ้า
ดอกไม้สีฟ้า

ในบรรดาพันธุ์ กว่า 280,000 ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับ มี สีฟ้า-น้ำเงินอยู่เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้น สีสวยที่มีความงดงามรู้สึกเย็นสบายตา

1.ดอกอย่าลืมฉัน ( FORGET ME NOT )

  • ที่สุดแสนจะโรแมนติกอย่างอักษรนํา ชื่อพืช  FORGET ME NOT ที่มีขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม และมีสีฟ้าสดใสนั้นก็ถือว่าเป็นดอกที่หลายคนนิยมนำไปมอบให้กับคนที่รักเพื่อให้ผู้รับรู้สึกได้ถึงความรักที่มีให้
  • FORGET ME NOT ถือกำเนิดขึ้นในประเทศแคนาดา โดยเป็นดอกเมืองหนาว มักปลูกบนที่ สูงอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส จะทำให้ออกดอกสวยงาม ลักษณะทั่วไปมีลำต้นที่แข็ง มีลำต้นสูงแข็ง มีความสูงประมาณ 0.5-1 เมตร กิ่งก้านจะแตกแขนงอยู่รอบลำต้น ส่วนใบมี ลักษณะเรียวเล็ก ปลายใบโค้งมน พร้อมกับมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ด้วยทั้งสองด้าน เวลาออกดอก จะออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็นสีฟ้ากลีบ 5 แฉก สีสันสวยงาม

2.ดอกไฮเดรนเยีย ( HORTENSIEN )

ดอกไม้มหัศจรรย์เปลี่ยนสี คำว่า “ไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA)” เป็นคำจากภาษากรีกที่ว่า WATER (HYDRO) และ VESSEL (ANGEION) = BOWEL OF WATER ที่ได้ชื่อแบบนี้ผู้รู้บอกว่า น่าจะมาจากรูปร่างของดอกที่ดูจะคล้ายกับอ่างน้ำ อีกทั้งยังขาดน้ำไม่ได้ ไฮเดรนเยียจัดอยู่ในพืชหลายฤดู แต่ถ้าเป็นอากาศเย็นๆ หน่อยก็จะชอบมากเป็นพิเศษค่ะ ตัวต้นสูงประมาณ 1-3 เมตร ไฮเดรนเยียเป็นตัวแทนแห่งฤดูฝนซึ่งมีความชุ่มชื่น ชุ่มฉ่ำ เย็นๆ

สำหรับความพิเศษของไฮเดรนเยียที่ทำให้ใครๆ หลงรักได้อย่างหัวปักหัวปำ นั่นก็คือ สีของดอกไฮเดรนเยียสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตัวเอง โดยขึ้นกับสภาพความเป็นกรด-เบสของดินที่อยู่และสภาพอากาศด้วย

  • ถ้าเกิดว่าดินมีสภาพเป็นกรดที่ PH 5.0-5.5 สีดอกจะออกเป็นไฮเดรนเยียสีฟ้า สีน้ำเงิน
  • ถ้าเป็นด่าง ก็จะได้ดอกสีม่วงหรือชมพู
  • ถ้าเกิดว่าดินมีสภาพเป็นกลางก็จะไม่ได้ ไฮเดรนเยียสีฟ้า
  • ดอกไฮเดรนเยียมีสีครีมซีดๆ หรือว่าสีขาว ว้าว! น่าสนใจ ราวกับว่ามีเวทมนตร์มากๆ

ดอกไม้ประจำ ประเทศไทย

ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) หรือดอกคูณ เป็นดอกไม้ประจำชาติของไทย

ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) หรือ ดอกคูน

 • เป็นไม้มงคลที่ นิยมนำมาใช้ประกอบพิธีสำคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง ใช้ทำคฑาจอมพล ยอดธงเฉลิมพล ทำพิธีปลูกบ้าน ใช้ในงานประเพณีไทยต่างๆ
 • คนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์ไม้ดอกสวยๆมาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์
 • ในสมัยก่อนคนไทยก็ยังมีความเชื่อ ว่าการปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะเป็นเกียรติ และ       ดอกก็มีสีเหลืองดูสง่างาม                                                                                                                                                                 
 • สีเหลืองเป็นสีของวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสีแห่งความสว่างไสว
 • ถูกเสนอให้เป็นดอกประจำชาติไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 และใช้อย่างเป็นทางการ
 • ดอกสวยราชพฤกษ์ มีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม
 • ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของในทุกๆ ปี
 • โดยสามารถพบเห็นต้นราชพฤกษ์ออกดอก สวย ๆได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม ถือได้ว่า สวยที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว
 • ในทางพระพุทธศาสนาดอกสวยๆของต้นราชพฤกษ์ นอกจากจะ ประจำประเทศไทย แล้ว ชนิด และ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนี้ คือการแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในการทำความดี ความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วย

ดอกไม้ประจำวันครู

กลอนกล้วยไม้
กลอนกล้วยไม้

คณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ.  2539  ได้มีมติกำหนดให้ “ดอกกล้วยไม้” ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orchid ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า   ฉันใด           การศึกษาเป็นไป   ฉันนั้น

แต่ดอกออกคราวไร   งามเด่น                   การศึกษาปลูกปั้น   เสร็จแล้วแสนงาม”

นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ กล้วยไม้ จึงเป็น สมญานาม ตอนนี้ ที่การปลูกและดูแลรักษาง่ายๆ แต่ทนทานเสมือนอาชีพครูและอาจารย์ที่ต่อสู้แลสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความเพียรพยายาม

 • กล้วยไม้ชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าอากาศเย็นจัดกล้วยไม้จะพักตัวเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ควรปลูกให้ได้รับแสง 50-60%
 • การรดน้ำควรรดน้ำวันละครั้งแต่อย่าให้แฉะ รักษาความชื้นของเครื่องปลูกให้สม่ำเสมอ
 • การขยายพันธุ์ : แยกลำ, แยกหน่อ, เพาะเนื้อเยื่อ

ชื่อดอก สีเหลืองมีอะไรบ้าง

ดอกไม้สีเหลือง

 1. ดอกทรงบาดาล ( Scrambled eggs, Kalamona ) คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือทรงบันดาลคือความเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจ อันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมากเพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปีลักษณะดอกขณะบาน มีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ
 2. ดาวเรือง ( African Marigold ) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 3. ดอกทานตะวัน ( Sunflower )
 4. ดอกโสน ( Sesbania aculeate ) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. ดอกหางนกยูงไทย ( Pride of Barbados, Peacock’s Crest )
 6. ดอกสุพรรณิการ์ ( Cochlospermum regium ) ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันแม่

คำขวัญที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ว่า “แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้”

ดอกมะลิ ดอกไม้ประจำวันแม่

ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันแม่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน ต่อมามีการเปลี่ยนกำหนดงานวันแม่หลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนโดยให้ถือว่า วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันที่ 12 สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ และ กำหนดให้ หอมไทยโบราณ “ดอกมะลิ” เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ เนื่องจาก คนไทยถือเป็น มงคล นิยมเอาดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระ และดอกมะลิเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายมะลิ นอกจากนี้ มะลิดอกแห้งก็ยังสามารถใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี

“ดอกมะลิ” จึงกลายสัญลักษณ์หนึ่งที่มาพร้อมกับเทศกาล “วันแม่” ซึ่งเป็นวันที่บรรดาลูกให้ความสำคัญกับผู้ที่ให้กำเนิดเป็นพิเศษ

ชื่อดอกไม้ไทย

วิธีปลูกต้นจันทร์กระพ้อ

ต้นจันทน์กระพ้อ ที่พบมากทางภาคใต้ของไทย ต้นแตกกิ่งจำนวนมาก เป็นไม้ต้น สูง 6-15 เมตร ที่เรือนยอดเป็นทรงกลม เปลือกแตกและมียางใสซึมออกมา โตเร็ว ใช้เวลา 5-7 ปี จึงออกดอก ชอบความชื้นสูง ทนน้ำท่วมขัง เหมาะจะปลูกในที่โล่งแจ้งริมน้ำ หรือในที่มีน้ำหลาก น้ำท่วม

จันทร์กระพ้อ
จันทร์กระพ้อ
 • ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน หรือใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง
 • ลักษณะของ เป็นช่อสั้นๆยาว 10 -30 เซนติเมตร ตามซอกใบและปลายกิ่ง มี 5 กลีบ เมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร สีขาวหรือเหลืองอ่อน ด้านนอกของกลีบมีขนนุ่มสีน้ำตาล ดอกทยอยบานนาน 1- 2 สัปดาห์ ดอกบานเพียงวันเดียวแล้วร่วงหล่นลงโคนต้น มีสีขาวเต็มพื้นและส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ
 • ผล เป็นรูปเกือบกลม ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบติดที่ขั้วผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาล แตกได้เป็น 3 เสี่ยง ภายในมี 1 เมล็ด
 • ฤดูออกดอก พฤศจิกายน – มีนาคม กลิ่นหอมมากในตอนกลางคืน
 • สภาพปลูก ชอบขึ้นอยู่ตามริมน้ำ บริเวณที่มีน้ำหลากหรือน้ำท่วมขัง ดินชุ่มชื้น แสงแดดจัด ชอบน้ำมาก ชอบอยู่กลางแจ้งที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูงในการเจริญเติบโต ลมไม่แรง แสงแดดไม่จัด การปลูกในพื้นใกล้ลุ่มน้ำจะเหมาะสมที่สุด

ขยายพันธุ์

  • เพาะเมล็ด เมล็ดมีความงอกต่ำ ควรเพาะทันทีเมื่อเก็บมาจากต้น ใช้เวลาเพียง 1 เดือนก็เริ่มงอกแทงส่วนรากออกมา
  • ลำต้นค่อยๆชูใบเลี้ยงสีเขียวอวบอ้วนซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนออกมา
  • จากนั้นจึงแทงยอดตามมา ต้นกล้าอายุ 1 ปีจะมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
  • มีใบ 4-7 ใบ ในปีที่ 2 ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสูงประมาณ 1 เมตร ในช่วงนี้ถ้าปลูกในกระถาง ควรเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว หรือถ้าปลูกลงดินจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีทรงพุ่มแผ่กว้าง เมื่ออายุ 5-7 ปี จะมีความสูง 4-5 เมตร และเริ่มออกดอก ภายในเวลา 5 ปี ถ้ามีการปลูกเลี้ยงที่ดี

การใช้ประโยชน์

  • ปลูกเป็นไม้ประดับ มีทรงพุ่มกลมสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอมค่อนข้างแรงมาก ใช้อบเสื้อผ้า โดยใส่ไว้ในดูเสื้อผ้า ทำให้มีกลิ่นหอม ร่ายยาวเรื่อง วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เรื่องลำนำดอกไม้…วิยดา เทพหัตถี

จันทน์กะพ้อผลิดอกออกนวลขาว             จรุงกลิ่นประทินราวดอกไม้สวรรค์

ดังกลิ่นกายกลิ่นแก้มแกมกัน                                เมื่อจอมขวัญเคยแนบชิดยามนิทรา

พี่เหลียวซ้ายแลขวามองหาเจ้า                               พี่เหลียวซ้ายแลขวามองหาเจ้า

ต้องเหม่อมองจันทน์กะพ้อละออตา                       ต้องเหม่อมองจันทน์กะพ้อละออตา

ต้นยี่เข่ง

ต้นยี่เข่ง ประเภท เป็นช่อ ๆ ที่ปลายกิ่ง ส่วนล่างของดอกจะเป็นเส้นกลมเล็ก ๆ ส่วนบนจะบานแผ่ออกเป็นกลีบกลมขอบหยิก ๆ มีรอยย่นยับ มีกลีบประมาณ 6 กลีบ มีเกสรกลางดอกปลายเป็นตุ้มสีเหลืองสด เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว ชื่อดอก ยี่เข่ง เพราะลักษณะตั้งชื่อตาม  ส่วนสีของดอกๆก็มีสีขาว สีม่วง สีชมพู สีชมพูเข้มคล้ายสีบานเย็น และสีแดง ส่วนมากแล้วเราจะเห็นดอกยี่เข่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

ดอกยี่เข่ง
ดอกยี่เข่ง

พันธุ์ไม้ดอก

ต้นยี่เข่งเป็นต้นไม้ขนาดเล็กหรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูงประมาณ 3-7 เมตร ขนาดของพุ่มจะกว้างประมาณ 2-4 เมตร มีเปลือกลำต้นเรียบ สีน้ำตาลเป็นมัน มีสะเก็ดขาวลอกเป็นแผ่น ส่วนของผลยี่เข่งมีลักษณะเป็นผลแห้งแตก เปลือกแข็ง รูปถ้วย มีเมล็ดจำนวนมาก

ต้นยี่เข่ง
ต้นยี่เข่ง

โลกนี้คือความละเอียดอ่อน มนุษย์ให้ความโรแมนติคการแสดงออกของความรักและความสำคัญด้วย ตัวแทนของ ดอก ไม้ ทำให้ไม้ดอก ไม้ประดับแทบทุกดอกที่รู้จักกันก็มีความหมายเป็นของตัวเองด้วยกันแทบทั้งนั้น “ความหมายชื่อต้นไม้ ดอกไม้” การที่จะปลูกเอความเป็นมงคลแก่ชีวิตให้ถูกโฉลก การเลือกซื้อดอก ไม้ให้คนอื่น จะได้เลือกชื่อดอก ไม้ที่ความหมายเหมาะสมและตรงกับความในใจเป็นเครื่องแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการเห็นคุณค่าของความสำคัญ

แม่ ก กา ชื่อดอกไม้

ตัวอย่าง : จำปา  จำปี มะลิ  ชบา ราตรี หน้าวัว 

แหล่งอ้างอิง :
https://www.sanook.com/campus/1000551/
https://www.doctor.or.th/article/detail/1633
https://www.akerufeed.com/lifestyle/meaning-of-blue-flower
https://education.kapook.com/view54563.html
https://greatflowerstudio.com/blog/blue-flowers/
http://www.sangkho.go.th/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=26
https://thaiproaz.org/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://board.postjung.com/741806
http://blackblue2545.blogspot.com/2018/03/blog-post_2.html
lifestyle.campus-star.com/knowledge/187017.html
https://www.gotoknow.org/posts/100147
https://www.baanlaesuan.com/95265/diy/diy101/pink-flower
http://www.the-than.com/FLower/Color/4/4-2.html
http://suan_naratip.tripod.com/junkrapo.htm
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/new-fragrant/vatica.html
https://medthai.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87/
https://th.readme.me/p/23562
http://www.the-than.com/index.html
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/157120
https://home.kapook.com/view182740.html
https://www.currentschoolnews.com/th/articles/baby-names-inspired-by-flowers/
amarinbabyandkids.com/pregnancy/baby-name/designate-name-flower/
https://www.kaewmanggorn.com/2015/10/blog-post_68.html

คำค้น : แม่กกา ภาษาอังกฤษ เพราะๆ ภาษาไทย สวยๆ ไทย ความหมายดีๆ แม่กกา คําในแม่กกามีอะไรบ้าง สีเหลืองเป็นพวง ไทยโบราณ แม่กกา มงคล ต่างประเทศ เพราะๆต่างประเทศ อังกฤษ มงคล50ชื่อ ไทยเพราะๆ ฝรั่งเศส เพราะๆความหมายดีๆ ต่างๆ เพราะๆอังกฤษ ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ทั้งหมด ภาษาอังกฤษ แม่เกย สีขาว สีชมพู เกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ความหมายดีๆ จีน ในแม่กกา กรีก สีเหลือง ภาษาจีน อักษรสูง เท่ๆ ที่ไม่มีตัวสะกด ที่อยู่ในแม่กกา พร้อมความหมาย ทุกชนิด มาตรากกา ไทยเพราะๆความหมายดีๆ มีอะไรบ้าง แปลกๆสวยๆ ต่างประเทศความหมาย ภาษาอิตาลี