การสื่อสารการตลาด

6 การสื่อสารการตลาดเครื่องมือบูรณาทฤษฎี?

การสื่อสารการตลาด

การสื่อสารการตลาดคืออะไร

เคยเกิดคำถามกันรึเปล่าคะว่า ทำไมสินค้าอย่าง Louis Vuitton นอกจาก ราคาของสินค้า ถึงทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่หรูหราไฮโซ หรือ การบริการ ของสายการบินไทย ที่ให้ความรู้สึกว่าถ้าเลือกบินกับการบินไทย เราจะได้รับ บริการแบบ Smooth as silk และ ถ้านึกถึงเครื่องดื่มชาเขียว ทำไมต้องโออิชิ รวมถึงทำไมโทรศัพท์มือถือ iPhone สามารถสร้างปรากฏการณ์ AppleFever ไปทั่วโลกได้

ในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าและบริการทุกประเภทมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการหลายอย่างๆ ต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า โดยใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆเป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความอยากได้อยากมีในสินค้าหรือบริการเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “การสื่อสารทางการตลาด” หรือ Marketing Communication

การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) กับ การสื่อสารทางการตลาด(Marketing Communication) และ การตลาด (Marketing) กับ การสื่อสาร
ทางการตลาด (Marketing Communication) มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ในประเทศไทย สาขาทางด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักกันดีมากว่า 30 ปี อีกทั้งบุคคลากรที่ทำงานในวงการบันเทิงส่วนใหญ่เรียนจบด้านสื่อสารมวนชนไม่ว่าจะเป็นสายงานโทรทัศน์ วิทยุ การสร้างภาพยนตร์ นักข่าวหรือแม้แต่ครีเอทีฟ ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่พอทราบว่าด้านสื่อสารมวลชนต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร

ในส่วนของการทำงานถ้าจะพูดว่า นักสื่อสารการตลาดกับนักสื่อสารมวลชนทำงานร่วมกันก็น่าจะถูกต้องในเชิงของการสร้างสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักกันอย่างขว้างขวางกับกลุ่มตลาดเป้าหมายส่วนวัตถุประสงค์หลักของนักการตลาดคือ เพื่อสร้างยอดขายให้กำไร แต่วัตถุประสงค์
หลักของนักการสื่อสารการตลาดคือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่าการสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาเกี่ยวข้อง หัวใจของนักสื่อสารการตลาดคือการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ

ในมุมมองทางธุรกิจ สายงานทางด้าน Marketing Communication หรือการสื่อสารทางด้านการตลาด หลายคนมองว่าคนทำการตลาดก็สามารถทำงานทางด้านสื่อสารการตลาดได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เนื้อหาของการทำการสื่อสารการตลาดจะเน้นที่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นหลักเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงตราสินค้า สินค้าและบริการได้ตรงตามที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วยคำพูด รูปภาพ หรือ รูป รส กลิ่น เสียง หรือที่เรียกว่าภาพลักษณ์ เป็นหน้าที่ของนักสื่อสารการตลาดที่ต้องวางแผนและประยุกต์เครื่องมือสื่อต่างๆให้ส่งสารถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องโดยที่เครื่องมือต่างๆในการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้านั้นจะเป็นช่องทางคล้ายกับที่นักสื่อสารมวลชนใช้

ซึ่งเครื่องมือหลักที่นักสื่อสารการตลาดใช้มีทั้งหมด 6 ช่องทาง คือ
  1. การโฆษณา (Advertising)
  2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
  3. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communication)
  4. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด (Sales Promotion Communication)
  5. สื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Communication)
  6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด (Sponsorship and Event)

คำค้น : แบบ บูร ณา คือ ทฤษฎี เครื่องมือ กลยุทธ์ แบบ บูร ณา การ กระบวน เครื่องมือ สื่อสาร การ ตลาด แผน กลยุทธ์ หมาย ถึง ตลาด วิทยุ สื่อสาร มือ สอง ตัวอย่าง แผน แบบ บูร ณา การ หมาย ถึง วิจัย วิจัย กลยุทธ์ แบบ ครบ วงจร หมาย ถึง คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสาร การ ตลาด สมัคร งาน สื่อสาร การ ตลาด วัตถุประสงค์ เครื่องมือ แบบ บูร ณา การ แนวคิด ปริญญา โท สื่อสาร การ ตลาด เครื่องมือ สื่อสาร ทางการ ตลาด สื่อสาร การ ตลาด คือ ป โท สื่อสาร การ ตลาด การ วางแผน หลัก ความ หมาย ของ แบบ ผสมผสาน ตลาด วิทยุ สื่อสาร imc กระบวน เครื่องมือ สื่อสาร การ ตลาด มี อะไร บ้าง กลยุทธ์ แบบ บูร ณา การ เครื่องมือ คือ อะไร ทฤษฎี กระบวนการ ติดต่อ สื่อสาร ทางการ ตลาด สื่อสาร การ ตลาด ปริญญา โท หา งาน สื่อสาร การ ตลาด คือ วัตถุประสงค์ ของ แบบ บูร ณา การ imc งาน สื่อสาร การ ตลาด แบบ บูร ณา การ คือ

ที่มา:sites.google.com/site/groupmarketingsites

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com