ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

7 เคล็ดลับการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรู้ก่อนจะไม่พลาด?

เคล็ดลับการเงิน

เคล็ดลับการเงินที่อาจช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเงินของคุณได้

 1. ติดตามและบริหารจัดการงบประมาณของคุณ อย่าใช้เงินเกินกว่าที่คุณมี และต้องสามารถแบ่งปันงบประมาณของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 2. ออมเงินและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เก็บเงินเป็นเงินออมและลงทุนเงินเหลือเกินให้ด้วยธนาคารหรือกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสูง
 3. รู้จักใช้เครื่องมือการเงิน เครื่องมือการเงินเช่น การกู้ยืมเงิน, การลงทุน, การประกันชีวิต เป็นต้น สามารถช่วยให้คุณเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยง
 4. สร้างรายได้เสริม หากคุณมีเวลาว่าง คุณสามารถหาทางสร้างรายได้เสริม ได้แก่การขายสินค้าออนไลน์, การเปิดเว็บไซต์ หรือการให้บริการอื่นๆที่ตรงกับความชำนาญของคุณ
 5. รักษาความสมดุลในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน, การพักผ่อน หรือการใช้เวลากับครอบครัว ควรรักษาความสมดุลในชีวิตของคุณ โดยให้การเงินเป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลนั้น
 6. เรียนรู้และปรับตัว การเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน

5ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหมายถึงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงิน ซึ่งมีหลายประเภท ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้แก่

 1. บัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดอยู่กับธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
 2. หุ้น ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัท เพื่อระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ์ในการลงทุนและรับผลตอบแทนจากกำไรของบริษัท
 3. กองทุนรวม ซึ่งเป็นกองทุนที่รวมเงินของผู้ลงทุนหลายคนเข้าด้วยกัน แล้วกองทุนจะใช้เงินนั้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นๆ เพื่อค้นหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินธนาคาร
 4. ประกันชีวิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้การป้องกันความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเกิดโรคร้ายแรง
 5. การกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นบริการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ให้ผู้ใช้ยืมเงินเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com