ปก การพัฒนาศิลปะ

5 การพัฒนาศิลปะ และสถาปัตยกรรม ในโลกปัจจุบันโคตรเจ๋ง?

การพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมในโลกปัจจุบัน

การพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมในโลกปัจจุบันมีหลายแนวทางและแนวคิดที่นำเสนอให้ผู้สร้างศิลปะและสถาปัตยกรรมสามารถตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างทันท่วงที นี่เป็นสรุปของบางแนวทางที่กำลังพัฒนาอยู่ในวงการศิลปะและสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

การพัฒนาศิลปะ 01

 1. การผสมผสานเทคโนโลยีและศิลปะ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องที่มีความนิยมมากขึ้น นักศิลป์และสถาปัตยกรรมกรใช้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ เช่น การสร้างภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-generated imagery, CGI) และการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality, VR) ในการสร้างประสบการณ์และองค์ประกอบที่สมจริงในศิลปะและสถาปัตยกรรม

 2. การสร้างสรรค์และการแสดงผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ ศิลปินและสถาปนิกมีการใช้วัสดุและกระบวนการที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่นการใช้วัสดุที่รักษาความสมดุลของธรรมชาติ เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล การนำซากพืชและซากสัตว์มาใช้ในการสร้างผลงาน และการใช้เทคนิคที่เพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทนในการสร้างสถาปัตยกรรม

 3. การเน้นความหมายและประเด็นสังคม นักศิลป์และสถาปนิกในยุคปัจจุบันมักมีการเน้นการสื่อสารความหมายและประเด็นสังคมที่สำคัญผ่านผลงานของพวกเขา เช่น การสร้างสถาปัตยกรรมที่สร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคม เช่น การออกแบบตึกที่ยั่งยืนและใช้งานสะดวกสบายสำหรับคนพิการ การสร้างสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น หรือการใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ความร่วมมือและการเชื่อมต่อกันในสังคม

 4. การผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวัน ศิลปินและสถาปนิกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น การใช้งานภาพถ่ายดิจิทัลและการแก้ไขภาพดิจิทัล เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D modeling) และการใช้งานการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ศิลปะที่มีมิติใหม่และตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน

 5. การเร่งความคิดสร้างสรรค์ ในยุคที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเผยแพร่สารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ศิลปินและสถาปนิกมีการเร่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อท้าทายและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้งานชีวประวัติและการส่องเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet of Things, IoT) ในการสร้างผลงานที่มีการประสานเทคโนโลยีและศิลปะอย่างคล้ายคลึงกัน

การพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมในโลกปัจจุบันเป็นกระบวนการที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยี การใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การเน้นความหมายและประเด็นสังคม การผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยีดิจิทัล และการเร่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้นในวงการศิลปะและสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไทย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน นี่คือบางตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่กำลังก่อสร้างและเป็นที่นิยมในไทย

 1. ตึกสูงและตลาดศุลกากรที่สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Iconic Tower and Customs Market) ตึกสูงหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงมากเป็นเครื่องหมายของการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองในไทย ตลาดศุลกากรที่สุวรรณภูมิเป็นตลาดที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบายและน่าสนใจในเชิงสถาปัตยกรรม

 2. มิวเซียมอาติสเมตรอปิเทคตัล (Museum of Digital Art) เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลและศิลปะสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างประสบการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อผู้ชม

 3. อาคารสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีสูงสุดในเอเชีย (Icon Siam) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อกับศิลปะและเทคโนโลยีในองค์ประกอบที่หลากหลาย มีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งระดับสากลและพื้นที่เพื่อการช้อปปิ้งและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 4. อาคารเพลินจิตสแควร์ (Pleunjit Square Building) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารนี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน

4 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไทย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในไทยเน้นการใช้เทคโนโลยีทันสมัย เป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบและสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในปัจจุบันในไทย

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ คือ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คือการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน มีลักษณะที่มุ่งหวังสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ และมักมีความหลากหลายในแนวคิดและสไตล์การออกแบบ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานได้จริง

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีลักษณะเด่นต่อไปนี้

 1. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักใช้เทคโนโลยีที่เป็นทันสมัยเพื่อช่วยในการออกแบบและสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่นการใช้งานซอฟต์แวร์การออกแบบสามมิติ (3D modeling software) เพื่อสร้างแบบจำลองก่อนการสร้างขึ้นจริง หรือการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและแสดงผลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้งานระบบแสงสว่าง LED เพื่อประหยัดพลังงานในอาคาร

 2. ความยืดหยุ่นและการปรับใช้ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับสถานการณ์และความต้องการต่างๆ ตัวอย่างเช่นอาคารที่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานได้ตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น อาคารที่ออกแบบให้เป็นทั้งสถานที่ทำงานและสถานบันเทิงในเวลาเดียวกัน

 3. ความสร้างสรรค์และความหลากหลาย สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีความสร้างสรรค์และความหลากหลายในแนวคิดและสไตล์การออกแบบ มีการผสมผสานระหว่างสิ่งที่เป็นมาตรฐานและสิ่งที่ไม่เป็นทางการ เช่น การใช้งานวัสดุที่ไม่พึงประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์ หรือการใช้งานสีสันและรูปทรงที่ไม่ซ้ำซ้อนเพื่อเน้นความสันสนองและการปกปิดที่ต่างหาก

 4. การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้งานวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่มีความยั่งยืน รวมถึงการออกแบบระบบการเพาะเลี้ยงพืชและระบบจัดการพลังงานทดแทนในอาคาร

4 ลักษณะ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่คือการนำความสำเร็จของเทคโนโลยีและการคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทั้งในเชิงเทคนิคและสังคม ซึ่งมีความยืดหยุ่นและความสร้างสรรค์สูงเพื่อตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ มีอะไรบ้าง

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีลักษณะและแนวคิดที่หลากหลาย ดังนี้คือบางตัวอย่าง

 1. อาคารสูงและทาวเวอร์ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักมีการสร้างอาคารสูงที่มีความสูงที่น่าทึ่งและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศ อาคารทาวเวอร์เช่น The Shard ในลอนดอน หรือ Burj Khalifa ในดูไบ แสดงถึงความสูงสุดและความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีในสมัยใหม่

 2. อาคารศูนย์การค้าและสถานบันเทิง อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เป็นศูนย์การค้าและสถานบันเทิงมักมีการออกแบบที่สร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้งาน เช่น ชั้นล่างของอาคารอาจเป็นพื้นที่สวนสาธารณะหรือพื้นที่สำหรับกิจกรรมชีวิตสังคม และชั้นบนๆ อาจเป็นสถานที่สำหรับร้านค้าและร้านอาหารที่มีการออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ร้านค้าแบรนด์เนมที่มีระบบเสียงและภาพที่ไร้ขอบจอแสดงสินค้า

 3. อาคารสำนักงานเพื่อความยั่งยืน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักมีการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาคารสำนักงานสมัยใหม่อาจใช้วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างที่น้อยลงและมีการออกแบบระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน เช่น การใช้เหล็กและกระจกที่สะท้อนแสงเพื่อลดการใช้พลังงานในการระบายความร้อน

 4. สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักมีความสนใจในการผสมผสานกับธรรมชาติ อาคารอาจถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศเพื่อรักษาธรรมชาติที่ใกล้เคียง อาคารอาจมีสวนบนหลังคาหรือผนังเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุมีความยั่งยืนในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม

 5. สถาปัตยกรรมดิจิทัล สถาปัตยกรรมสมัยใหม่อาจมีการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารอาจมีการใช้งานภาพสนามสนุกหรือภาพประกอบเค้าโครงสร้างเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) หรือเทคโนโลยีเสียงและแสงในการสร้างสถาปัตยกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่ตอบสนองได้อย่างเต็มที่

5 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ในแนวคิดและการออกแบบ มุ่งเน้นให้กับประสบการณ์ที่น่าสนใจและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com