ความแตกต่างระหว่าง หมากหยาบ

2 ความแตกต่างระหว่าง”หมากหยาบ”และ”หมากบาง”คืออะไร?

ความแตกต่างระหว่าง “หมากหยาบ” และ “หมากบาง” คืออะไร?

“หมากหยาบ” และ “หมากบาง” เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกชิ้นเหล่าในเกมหมากรุกที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ดังนี้คือความแตกต่างระหว่าง “หมากหยาบ” และ “หมากบาง”

  1. หมากหยาบ (“Solid” หรือ “Heavy” Pieces) หมากหยาบคือคำที่ใช้เรียกชิ้นที่มีค่าคะแนนมากและมีขนาดใหญ่ในเกมหมากรุก เช่น โรค ฟาม และเรากัง ชิ้นหมากหยาบมักมีความสำคัญในการควบคุมบอร์ดและก่อกำเนิดกลยุทธ์ในขณะที่เล่น.

  2. หมากบาง (“Light” หรือ “Minor” Pieces) หมากบางคือคำที่ใช้เรียกชิ้นที่มีค่าคะแนนน้อยและมีขนาดเล็กในเกมหมากรุก เช่น ม้า และฟิกเกอร์ ชิ้นหมากบางมักมีความสำคัญในการสร้างแนวทางการเคลื่อนที่และให้ความสนใจกับส่วนต่างๆ ของบอร์ด.

ความแตกต่างระหว่าง “หมากหยาบ” และ “หมากบาง” อยู่ในลักษณะของชิ้นเองและความสำคัญที่มีต่อกลยุทธ์และการเล่นในเกมหมากรุก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com