หมากรุกคืออะไร

6 หมากรุกคืออะไร?

หมากรุกคืออะไร?

หมากรุก (Chess) เป็นเกมกระดานยุคหลังที่มีความเก่าแก่มากๆ และถือเป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมที่มีความยากลำบากและความสวยงามในการเล่น มันเป็นเกมที่สองคนเล่นกัน โดยใช้กระดานหมากรุกขนาด 8×8 ที่มีช่องร่อง 64 ช่อง และชิ้นตัวหมากรุกทั้งหมด 32 ชิ้นตัว (16 ชิ้นตัวสำหรับแต่ละฝ่าย) โดยมีชิ้นตัวเริ่มต้น 16 ชิ้นตัวด้วยตนเองและมีสองฝ่ายคือฝ่ายขาวและฝ่ายดำ.

แต่ละชิ้นตัวในหมากรุกมีลักษณะและระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน

  1. พระราชา (King) พระราชาเป็นชิ้นตัวสำคัญที่สุดในเกม การแมทพระราชาของฝ่ายตรงข้ามเป็นวิธีในการชนะเกม.

  2. ร็อค (Rook) ร็อคสามารถเคลื่อนที่ไปตามแนวแถวหรือแนวคอลัมน์ได้ในระยะไกล.

  3. ร้าน (Bishop) ร้านสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทแยงมุมในระยะไกล.

  4. นายทหาร (Knight) นายทหารเคลื่อนที่โดยทำท่าทางสามช่อง โดยท่าทางนี้มีลักษณะเป็นท่าทางครอบครองที่วิเศษ.

  5. นาง (Queen) นางสามารถเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทางและระยะไกล คล้ายกับการเคลื่อนที่ของร็อคและร้านรวมกัน.

  6. ลูกพระราชา (Pawn) ลูกพระราชาเคลื่อนที่ไปได้ในทิศทางหน้าไปข้างหน้าเพียงช่องเดียว แต่มีกติกาพิเศษเช่นการโปรโมชั่นเมื่อถึงด้านตรงข้ามของกระดาน.

หมากรุกเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์และการวางแผนอย่างมีชัยชนะ และมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีความท้าทาย มันมีความยากลำบากและเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในทุกทางที่นักเล่นสร้างขึ้น ทำให้เกมนี้มีความสนุกและน่าสนใจมากในทุกการแข่งขัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com