ขนาดเอสี่

100 ขนาด A4 กระดาษ a3 นิ้วเท่ากับกี่เซนติเมตรวัดกันเห็นๆ?

ขนาด A4

ขนาด A4 = 210 x 297 มิลลิเมตร ในชีวิตประจำวันขนาดของกระดาษมีมากมายหลากหลายประเภท แบ่งตามมาตรฐานสากล ISO 216 ตามขนาดมาตรฐานที่ระหว่างประเทศนิยมนำมาเลือกใช้กัน จากระบบ German DIN 476 เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร ให้มีความเข้าใจตรงกันในขนาดของไซส์กระดาษ และเพื่อง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย

ขนาดกระดาษ a4 ขนาด a3
ขนาดกระดาษ a4

ขนาดกระดาษ

  1. กระดาษ ขนาด a4 เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานด้านเอกสาร งานพิมพ์ เพราะเป็นขนาด กระดาษตามมาตรฐานต่อระดับการใช้งานต่อระดับสายตาและการอ่านหรือการเขียน ขนาดกระดาษ a4 ขนาดความกว้าง * ความยาวอยู่ที่ 21 เซนติเมตร * 29.7 เซนติเมตร (a4 ขนาด 21 cm)
  2. กระดาษขนาด a3 เป็นกระดาษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ งานเอกสารและงานการออกแบบที่มีขนาดของความกว้างและความยาว ขนาด กระดาษ a3 อยู่ที่ 7 เซนติเมตร * 42 เซนติเมตร
  3. จากขนาดของ กระดาษa4 size จำนวน 1 แผ่น หรือ กระดาษa4 ขนาดความกว้าง * ความยาวที่ 3 นิ้ว * 11.7 นิ้ว (21 เซนติเมตร * 29.7 เซนติเมตร) จะเท่ากับ กระดาษขนาด a5 ความกว้าง * ความยาวที่ 5.8 นิ้ว  * 8.3 นิ้ว (14.8 เซนติเมตร * 21 เซนติเมตร) จำนวนเพียง 1 แผ่น เท่านั้น
  4. กระดาษa3 ขนาด ของ ความกว้าง * ความยาว ที่ 7 นิ้ว  * 16.5 นิ้ว (29.7 เซนติเมตร * 42 เซนติเมตร)
  5. เนื่องจากขนาดของกระดาษa5 ขนาดค่อนข้างเล็กแบบกระทัดรัด จึงมักถูกเรียกสั้นๆ ว่ากระดาษการ์ด เอาไว้สำหรับการทำงานการออกแบบในการทำการ์ดเชิญต่างๆ หรือกระดาษไฟโต้รูปภาพขนาดเท่ากับโปรสการ์ด เป็นต้น
  6. กระดาษขนาด a1 ความกว้าง * ความยาว อยู่ที่ขนาด 4 นิ้ว * 33.1 นิ้ว (59.4 เซนติเมตร * 84.1 เซนติเมตร)
  7. กระดาษขนาด a2 ความกว้าง * ความยาว ที่ขนาด 5 นิ้ว * 23.4 นิ้ว (42 เซนติเมตร * 59.4 เซนติเมตร) ถ้านำ กระดาษa2 ขนาด จำนวน 2 แผ่น ที่มีระดับมาตรฐานของขนาด กระดาษ a2 ของความกว้าง * ความยาว ตามที่กำหนด จะได้เท่ากับ ขนาด กระดาษ a1 จำนวน 1 แผ่นพอดี
  8. กระดาษขนาด a4 จะมีปริมาณของน้ำหนักอยู่ที่ ขนาด 60 แกรม, ขนาด 70 แกรม, ขนาด 80 แกรม, ขนาด 100 แกรม, ขนาด 120 แกรมต่อตารางเมตร ซึ่งมีปริมาณของน้ำหนักเท่ากันกับ กระดาษขนาด a3
  9. กระดาษa1 ขนาด จำนวน 2 แผ่น ตามระดับของความกว้าง * ความยาว ที่กำหนดไว้ จะได้ กระดาษขนาด a0 อยู่ที่ 33.1 นิ้ว * 46.8 นิ้ว (1 เซนติเมตร * 118.8 เซนติเมตร)จำนวน 1 แผ่น
  10. กระดาษa6 ขนาด ความกว้าง * ความยาว มาตรฐานที่ 1 นิ้ว * 5.81 นิ้ว หรือ กระดาษขนาด a6 (10.5 เซนติเมตร * 14.3 เซนติเมตร)

ขนาด a3

แม้ว่ากระดาษ a3 ขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ จะเป็น 2 เท่าขนาดของกระดาษ a4 ซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนมากจะมีถาดช่องใส่กระดาษเพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะสำหรับ ขนาด กระดาษ a4 และกระดาษขนาดเอ3 เป็นหลักๆ เนื่องจากตามปริมาณของการต้องการใช้ ขนาด กระดาษเอสี่และกระดาษเอสาม

ตามร้านอัดรูปหรือร้านถ่ายภาพ นิยมใช้กระดาษโฟโต้ขนาดรูป 4 * 6 กระดาษขนาดมาตรฐานกำหนดอยู่ที่ ความกว้าง * ความยาว ที่ 10 นิ้ว * 15 นิ้ว  (101.6 เซนติเมตร * 152.4 เซนติเมตร) ไซส์กระดาษที่สำหรับนำมาทำรูปจัมโบ้ รูปโพลารอยด์ ราคาในการอัดรูปอยู่ที่ประมาณใบละ 2 – 5 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปต่อใบในการอัดรูปต่อครั้ง เพราะยิ่งอัดรูปภาพในปริมาณมากเท่าใด ราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีก

ขนาดของกระดาษ

มีความสำคัญต่อการใช้งาน และการเลือกซื้อ เนื่องจากกระดาษ แต่ละประเภทการใช้งานและคุณภาพไม่มีความเหมือนกัน เช่น ขนาดกระ ดาษ a0 เป็นกระดาษที่มีขนาดไซส์ใหญ่ที่สุดกว่ากระดาษเออื่นๆ ส่วนกระดาษขนาดเอสี่ คือ กระดาษขนาดปกติที่ใช้ในงานเอกสาร การทำรายงาน ใช้ในงานพิมพ์ตามหน่วยงานราชการ และตามบริษัทออฟฟิศทั่วไป ส่วนขนาด กระดาษที่เป็นขนาดครึ่งของ a4 นั้นก็คือกระดาษขนาดเอ 5 ซึ่งนิยมนำกระดาษเอห้ามาใช้เช่นกัน

การถ่ายรูปด่วนตามร้านรับถ่ายรูปทั่วๆไปนั้น รูปถ่ายสำหรับใช้สมัครงาน ขนาดของกระดาษอัดรูป ที่ภาพถ่ายของรูปขนาด 1 นิ้ว กี่เซนนั้น ขนาดความกว้าง * ความยาวอยู่ที่ 2.50 เซนติเมตร * 3.25 เซนติเมตร ซึ่งเป็นกระดาษโฟโต้ ความยาวขนาดมาตรฐาน นอกจากจะนำกระดาษโฟโต้มาใช้ในงานอัดรูป 1 นิ้วแล้ว ขนาดรูปนิ้วครึ่ง หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว มาตรฐานอยู่ที่ความกว้าง * ความยาวขนาดเพียง 3 เซนติเมตร * 4  เซนติเมตร นิยมใช้กระดาษโฟโต้ ขนาดกระ ดาษ a โดยเฉพาะ ประเภท ขนาดกระดาษเอสี่ และ ขนาดของกระดาษ a3 ในการใช้งานภาพเพื่อสะดวกต่อการเลือกใช้เครื่องพิมพ์

ขนาดกระดาษ A4

กระดาษ a4 ขนาด ประเภทกระดาษปอนด์, กระดาษปรู๊ฟ, กระดาษอาร์ตด้าน, กระดาษอาร์ตมัน, กระดาษโฟโต้ และกระดาษอื่นๆ ที่ทุกวันนี้ใช้กันมากมาย โดยเฉพาะใช้มากสำหรับการทำรายงาน การเรียน การสอน การถ่ายสำเนาเอกสาร งานสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ทำให้กระดาษขนาด a4 เป็นที่ต้องการและมีปริมาณการใช้ต่อวันนั้นเยอะ จำนวนวันละหลายสิบล้านแผ่น

ขนาดกระดาษ a4
ขนาดกระดาษ a4

ซึ่งกระดาษได้ถูกสร้างผลิตทำมาจากต้นไม้ ได้แปรรูปและผ่านกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอน จนกลายมาเป็นกระดาษแต่ละแผ่น แม้ว่ากระดาษต่อแผ่นจะมีราคาถูกเพียงไม่กี่สตางค์เท่านั้นก็ตาม แต่หากใช้กระดาษแบบสิ้นเปลืองแบนี้ต่อไป ไม่มีการลดปริมาณการใช้กระดาษลงไปบ้างเลย ก็จะทำให้ทรัพยากรต้นไม้ถูกตัดไปทำกระดาษมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ในวันภายภาคหน้า ทรัพยากรธรรมชาติของต้นไม้จะลดลง และเกิดการผันแปรไปตามความต้องการของปริมาณการใช้กระดาษในยุคสมัยปัจจุบัน ดังนั้นควรใช้กระดาษในปริมาณพอดีและใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า ก่อนทำการทิ้งไป คือการนำกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่นั้นเอง