Vector

Vector คือ Bitmap ชีวะคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้ 2 Vector?

Vector

Vector คือ

Vector คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น สร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการคณิตศาสตร์ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ ต่อให้ขยายภาพเท่าไหร่ก็ไม่แตกเป็นเม็ดๆ มีความคมชัดเหมือนตอนที่ยังไม่ขยาย 100%จึงเหมาะกับงานป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ แต่ข้อเสียของมันก็คือมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่า Bitmapตัวอย่างไฟล์ประเภท Vector เช่น  AI (Adobe Illustrator Artwork), SVG (Scalable Vector Graphics),Flash โดยโปรแกรมที่สามารถสร้างงานประเภท Vector ได้นั้นก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator, Fireworks,CorelDRAW เป็นต้น

Vector คือ
Vector คือ

Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster

Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster คือไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า Pixel โดยจุดเหล่านี้จะเรียงต่อกันอัดแน่นจนเกิดเป็นภาพหนึ่งภาพเป็นเหตุผลว่าถ้าหากเราขยายภาพเกินกว่า 100% ภาพจะแตกเป็นเม็ดๆ ต่างจากไฟล์ Vector หากต้องการใช้ไฟล์ Bitmap สำหรับงานพิมพ์ จำเป็นต้องใช้ภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือมากกว่าตัวอย่างไฟล์ Bitmap นั้นเราจะคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นไฟล์ภาพปกติอย่าง JPEG, PNG, GIF เป็นต้น

ไฟล์ทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่มีอันไหนที่ดีไปเลยหรือแย่ไปเลยเพราะแต่ละประเภทถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับงานที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ทำงานประเภทไหนนั่นเองและสำหรับใครที่สนใจงาน Graphic Design แบบครบ 360 องศาและต้องการที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบงานกราฟิก รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรม Photoshop FLash และ Illustrator อย่างมืออาชีพ

เวกเตอร์ (Vector)  สเกลาร์(Scalar)

ปริมาณเวกเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทาง จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น การกระจัด ความเร่ง
ความเร็ว แรง โมเมนตัม ฯลฯ
การหาผลลัพธ์ของปริมาณเวกเตอร์ ต้องอาศัยวิธีการทางเวกเตอร์ โดยต้องหาผลลัพธ์ทั้งขนาดและทิศทางปริมาณสเกลาร์(Scalar) คือปริมาณที่บอกแต่ขนาดอย่างเดียวไม่ต้องบอกทิศทาง ก็ได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น ระยะทาง มวลเวลา ปริมาตร ความหนาแน่น งาน พลังงาน เป็นต้น การหาผลลัพธ์ของปริมาณสเกล่าร์ ก็อาศัยหลังการทางพีชคณิต คือ วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร

ที่มา :ครูเชิดศักดิ์