ปก

7 Supply Chain ซัพพลายเชนตัวอย่างธุรกิจไม่เคยมีใครบอกคุณ?

supply chain คืออะไร

supply chain หรือห่วงโซ่อุปทาน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะการทำธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการซื้อขาย และเข้าใจถึงกลไกตลาดอยู่เสมอ รวมไปถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างจะต้องมีการบริหารการจัดการในธุรกิจทั้งในด้านของสินค้าและความต้องการของลูกค้าต้องสอดคล้องกัน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

supply คือ

ทำความรู้จัก supply chain ให้มากขึ้น

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับ supply chain ให้มากขึ้นกว่าเดิมกันก่อน supply chains หรือที่เราเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน นั่นคือการบริหารการจัดการเกี่ยวกับระบบต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ ตลอดจนการเข้าสู่กระบวนการผลิต บริหารงานผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสต๊อกสินค้าแบบเป็นระบบและเป็นรูปประธรรม สิ่งที่สำคัญสำหรับ supply chain ก็คือต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และทำออกมาอย่างรวดเร็ว ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นคุณค่า นำวัตถุดิบต่างไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังรวมไปถึงการสรรหาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ความสำคัญของ supply chain กับระบบการขนส่ง

supply chain จะเป็นการทำธุรกิจโดยเน้นในเรื่องของการผลิต แต่ขาดความเข้าใจในการขนส่งโลจิสติกส์ แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปทางผู้ประกอบการและบริษัทอุตสาหกรรมต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการขนส่งเป็นอย่างมาก ยิ่งมีการขนส่งที่ดีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน มีการวางแผนเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่มือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ก็ย่อมจะส่งผลดีต่อบริษัทผู้ประกอบการมากขึ้นไปด้วย

องค์ประกอบ

supply chain มีอะไรบ้าง

supply chain ยุคใหม่จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจง่ายและสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น คือ

 1. Upstream supply chain ในส่วนแรกเลยคือส่วนของขั้นตอนการผลิต ระบบการจัดการที่ดีต้องมีการสรรหา จัดหาวัตถุดิบจาก supplier ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ตลอดจนไปถึงการติดต่อประสานงาน การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อต่อรองสินค้า และท้ายที่สุดก็คือการเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานตามที่บริษัทได้วางแผนเอาไว้
 2. Internal supply chain ส่วนต่อมาในระบบห่วงโซ่อุปทาน หรือ supply chain ก็คือ การนำวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนใดๆ เนื่องจากผลผลิตที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพทางบริษัทอุตสาหกรรมจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้
 3. Downstream supply chain ขั้นตอนต่อมาของ supply chain ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ยิ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างขนส่งหินทราย ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนจัดส่งสินค้า ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบสินค้าก่อนขนส่งทุกครั้ง ถ้าระบบการจัดการดีก็จะสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น

4 ตัวอย่าง

Supply chain ตัวอย่างธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจที่มีการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. Amazon: เป็นธุรกิจออนไลน์ที่มีซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีคลังสินค้าทั่วโลก สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง และมีโครงสร้างการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. Walmart: เป็นธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมากและมีสาขาทั่วโลก โดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละสาขา และมีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยเพื่อให้สินค้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 3. Zara: เป็นธุรกิจสำหรับเสื้อผ้าที่มีระบบการผลิตและจัดส่งที่ยืดหยุ่น โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาสั้น และมีระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าได้เร็วที่สุด
 4. Coca-Cola: เป็นธุรกิจที่มีซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบและส่วนผสมให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

ตําแหน่ง supply chain ทําอะไรบ้าง

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) ที่พบได้บ่อยมีหลายตำแหน่ง ได้แก่

 1. Supply Chain Analyst: เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซัพพลายเชน โดยเป็นผู้ที่จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์แผนและการดำเนินงานให้เหมาะสม
 2. Logistics Coordinator: เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการขนส่งสินค้า โดยต้องสร้างแผนการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสมและทันเวลา รวมถึงติดต่อกับบริษัทขนส่งและผู้ผลิตสินค้าเพื่อสั่งสินค้า
 3. Inventory Manager: เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการสต็อกสินค้า โดยต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า รวมถึงวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสม
 4. Procurement Manager: เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการซื้อวัตถุดิบและสินค้าตามความต้องการของธุรกิจ โดยต้องวางแผนการจัดซื้อให้เหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองราคา การเลือกซื้อจากผู้ขายที่เหมาะสม และการพิจารณาคุณภาพสินค้า
 5. Operations Manager: เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการด้านกลุ่มงานซัพพลายเชน โดยมีหน้าที่ต้องวางแผนการดำเนินงาน
ทำอะไรบ้าง
Supply chain management มีอะไรบ้าง

SCM ย่อมาจากคำว่า Supply Chain Management หรือการบริหารจัดการซัพพลายเชน ซึ่งมีกลุ่มงานและกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 1. การวางแผนซัพพลายเชน (Supply Chain Planning): เป็นกระบวนการวางแผนการจัดการซัพพลายเชนเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนสินค้าและการจัดส่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 2. การจัดซื้อ (Procurement): เป็นกระบวนการเลือกซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บสินค้า
 3. การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management): เป็นกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อให้มีการจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดระดับการเติมสินค้าในคลัง และการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 4. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management): เป็นกระบวนการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า รวมถึงการวางแผนการขนส่ง การเลือกเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้า และการติดตามการขนส่ง
 5. การวัดและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน (SCM Performance Measurement and Evaluation): เป็นกระบวนการวัดและประเมินผลการบริหารจัดการซัพพลายเชน เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

7-11

Supply chain ของ 7-11

กิจกรรมโลจิสติกส์ของเซเว่นนั้นทำเอง เนื่องจากเป็นลักษณะเฉพาะและมีสาขาทั่วไประเทศ ให้ซัพพลายเออร์ ส่งตรงไปแต่ละร้าน จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูง การมีกิจกรรมโลจิสติกส์ เองทำให้สามารถส่งสินค้าไปยังร้านได้ทั่วประเทศ และส่งได้บ่อยๆ ถ้าซัพพลายเออร์ส่งตรงจะไม่สามารถส่งได้บ่อย ทำให้ต้องเก็บสต๊อกสินค้ามาก และค่าใช้จ่ายสูงมาก การมีศูนย์กระจายสินค้าของตนเอง ทำให้รวบรวมสินค้าซัพพลายเออร์จากร้อยรายมาไว้ที่เดียวกัน และไปส่งไปยังสาขาพร้อมกัน ไม่จำเป็นว่าเซเว่นทำศูนย์กระจายสินค้ากลางเท่านั้น ใครก็ตามที่ทำกิจกรรม ด้านศูนย์กระจายสินค้า ทำให้ความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศดีขึ้น และประสิทธิภาพการผลิต และผลิตภาพดีขึ้นในภาพรวม ต้นทุนถูกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก ความสามารถเชิงแข่งขันดีขึ้น ถ้าต้นทุนด้านโลจิสติกส์เราลดลง

เครดิต https://www.admissionpremium.com/