ปก reflexive-pronouns

ริเฟล็กซิฟวฺ Reflexive Pronouns Themselves Herself 3 Reflexive!

Reflexive pronouns

          มาทำความรู้จัก!!!! Reflexive Pronouns (ริเฟล็กซิฟวฺ โพรนาวสฺ) และการทำแบบฝึกหัด reflexive pronouns exercises แบบฝึกหัดคำสรรพนามที่เน้นถึงการกระทำด้วยตัวเอง

reflexive pronouns คือ สรรพนามที่สะท้อนกลับไปยังคำนามหรือสรรพนามที่ทำหน้าที่ประธานในประโยค เป็นสรรพนามที่เน้นถึงการกระทำด้วยตัวเอง

ข้อสังเกตของสรรพนามประเภทนี้คือลงท้ายจะมีคำว่า “self” เป็นเอกพจน์ หรือ “selves” เป็นพหูพจน์ ลงท้าย โดยมีวิธีการผันง่าย ๆ เทคนิคการทำ reflexive pronouns แบบฝึกหัดจะทำให้เข้าใจการใช้คำศัพท์ในประโยคภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น                               

reflexive pronouns คือ อะไร

         เรียกง่ายๆ คือ คำสรรพนามตนเองหรือสรรพนามสะท้อน มักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นบุคคลเดียวกัน (reflexive pronoun as object) หรือสรรพนามสะท้อนว่าประธานเป็นผู้กระทำด้วยตัวเองการใช้ reflexive pronouns

        คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนประธานในประโยคหรือวลีเดียวกัน ได้แก่ myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves

คำว่า reflexive แปลว่า “สะท้อน” และคำว่า pronoun นั้นแปลว่า “คำสรรพนาม” ซึ่ง reflexive pronouns การใช้ คือ คำที่ใช้แทนคำนามนั่นเอง

การใช้Reflexive pronouns

หลักการใช้ reflexive pronouns

Subject pronoun

ความหมาย

Reflexive pronoun

ความหมาย

I

ฉัน

Myself

ตนเอง, ฉันเอง

You (เอกพจน์)

คุณ

Yourself (เอกพจน์)

คุณเอง

You (พหูพจน์)

พวกคุณ

Yourselves (พหูพจน์)

พวกคุณเอง

He

เขา

Himself

เขาเอง

She

เธอ

Herself

เธอเอง

It

มัน

Itself

มันเอง

We

พวกเรา

Ourselves

พวกเราเอง

They

พวกเขา

Themselves

พวกเขาเอง

การ ใช้ reflexive pronouns

        Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง/สรรพนามสะท้อน) ที่เป็นเอกพจน์ ได้แก่

 1. myself (ตัวฉันเอง) [ประธานของประโยคคือ I]
 2. yourself (ตัวคุณเอง) [ประธานของประโยคคือ you]
 3. himself (ตัวเขาเอง) [ประธานของประโยคคือ He หรือ ผู้ชาย]
 4. herself (ตัวเธอเอง) [ประธานของประโยคคือ She หรือ ผู้หญิง]
 5. itself (ตัวมันเอง) [ประธานของประโยคคือ It ]

         Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง/สรรพนามสะท้อน) ที่เป็นพหูพจน์ ได้แก่

 1. ourselves (ตัวพวกเราเอง) [ประธานของประโยคคือ We หรือ …and I]
 2. yourselves (ตัวพวกคุณเอง) [ประธานของประโยคคือ You หลายคน]
 3. themselves (ตัวพวกเขาเอง) [ประธานของประโยคคือ They ]

การใช้ Reflexive Pronouns

                หน้าที่และการใช้ จาก reflexive pronouns chart แผนภูมิคำสรรพนามสะท้อน

 1. ใช้เพื่อเน้นประธาน (subject) ให้เห็นว่าประธานเป็นผู้กระทำสิ่งนั้น ๆ โดยให้วางไว้หลังประธานนั้น ถ้าต้องการเน้นกรรม (object ) ให้วางหลังกรรม เช่น

He himself doesn’t think he’ll pass the exam.

(เขาเองไม่คิดว่าเขาจะสอบผ่าน)

 1. วางหลังคำกริยา (verb) เมื่อกริยาของประโยคเป็นกริยาที่กระทำต่อตัวประธานเอง เช่น

He enjoyed himself very much.

(เขารู้สึกสนุกมาก)

วาง Reflexive Pronouns ไว้ในรูปประโยคดังต่อไปนี้

on (my/your/his/ her/ its/our/their) own    

by (myself/yourself /himself/ herself/ itself/ ourselves/ yourselves/ themselves)

ตัวอย่าง

I like living by myself.

(ฉันชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียว)

reflexive pronouns examples : ตัวอย่างสรรพนามสะท้อน จากการเรียงโครงสร้างประโยค reflexive pronounsตามเอกสารข้อมูลประกอบความรู้แบบทดสอบ reflexive pronouns ที่สามารถศึกษาความรู้และเรียนได้ด้วยตนเองด้วยการดาวโหลดมาจากโปรแกรมไฟล์ reflexive pronouns exercise pdf เนื่องจากในเว็ปไซต์ต่างๆ มีแหล่งให้ความรู้และเป็นแนวทางสำหรับผู้มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน ดังนั้นมีข้อมูลมากมาย ที่อธิบายถึง reflexive pronouns หลักการใช้ รวมถึงแบบฝึกหัดแบบข้อสอบ reflexive pronouns พร้อม เฉลย และเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ในเว็ปไซต์ต่างๆ มักจะมี ตัวอย่าง reflexive pronouns และตัวอย่างข้อสอบ reflexive pronouns เพื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องreflexive pronouns. ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยในโลกออนไลน์การเรียนภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป เพราะมีเอกสารให้ศึกษาผ่านโปรแกรมพรีเซนเทชั่น (Presentation) หรือที่เรียกว่า การออกสอนผ่าน powerpoint จนได้ไฟล์ข้อมูลการเรียนการสอนเรื่อง reflexive pronouns ppt                                          

reflexive pronouns ใช้อย่างไร                           

             สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆจากข้อมูลแบบฝึกหัด reflexive pronouns พร้อมเฉลย และ reflexive pronouns ตัวอย่าง

 1. ใช้เมื่อประธานและกรรมเป็นบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน

เราจะใช้ reflexive pronoun เมื่อประธานและกรรมเป็นบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน เช่น

John hurt himself while he was playing tennis.

จอห์นทำตัวเองเจ็บในขณะที่เขากำลังเล่นเทนนิส

จากตัวอย่าง ถ้าเราใช้ John hurt him while he was playing tennis. ความหมายจะกลายเป็นว่าจอห์นได้ทำผู้ชายคนอื่นบาดเจ็บ

 1. ใช้ “by + reflexive pronoun” เพื่อสื่อความหมายว่า “คนเดียว”

เราสามารถใช้ by + reflexive pronoun เพื่อบอกว่า ใครทำสิ่งใดด้วยตัวคนเดียว

I did all the housework by myself.

ฉันทำงานบ้านทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว

 1. ใช้เพื่อเน้นและการให้ความสำคัญมากขึ้น

เราสามารถใช้ reflexive pronoun เพื่อเน้นว่าใครบางคนได้ทำสิ่งใดด้วยตัวเขาเอง

The president called me himself to apologize about the incident.

ท่านประธานโทรมาหาฉันด้วยตัวเองเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้น

ในตัวอย่างนี้ เราสามารถตัดคำว่า himself ออกได้โดยที่ใจความหลักของประโยคไม่เปลี่ยน แต่การใช้ himself ในที่นี้จะเป็นการเน้นว่าท่านประธานได้โทรมาเองเลยนะ

 1. ใช้เพื่อความสุภาพ

บางครั้งเราอาจใช้ reflexive pronoun แทน pronoun ที่เป็นกรรม เพื่อให้ประโยคมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น

We are grateful for the support of people like yourself.

พวกเรารู้สึกยินดีกับการสนับสนุนของผู้คนอย่างคุณ

ในตัวอย่างนี้ เราสามารถใช้ people like you ก็ได้เช่นกัน แต่การใช้ people like yourself จะฟังดูสุภาพกว่า

ตัวอย่าง reflexive pronoun ในประโยค

I looked at myself in the mirror.

ฉันมองดูตัวเองในกระจก

I live by myself.

ฉันอยู่เพียงลำพัง

You should do your homework yourself.

คุณควรทำการบ้านด้วยตัวคุณเอง

You should do your homework yourselves.

พวกคุณควรทำการบ้านด้วยตัวของพวกคุณเอง

John dressed himself in his favorite shirt.

จอห์นแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตตัวโปรด

She hurt herself while she was cooking.

เธอทำตัวเองเจ็บในขณะที่เธอกำลังทำอาหาร

The wound will heal itself.

แผลจะหายด้วยตัวมันเอง

We all want ourselves to be happy.

พวกเราทุกคนต่างก็อยากให้ตัวเองมีความสุข

They just want to enjoy themselves.

พวกเขาแค่อยากสนุกกับตัวเอง

pronounsมีอะไรบ้าง

Pronoun ชนิดอื่นมีอะไรอีกบ้าง

ในภาษาอังกฤษ นอกจาก reflexive pronoun แล้ว ยังมี pronoun ชนิดอื่นๆอีก ซึ่งได้แก่

 • Subject pronoun
 • Object pronoun
 • Possessive pronoun

            ช่วยทำให้พอเข้าใจและสามารถนำเป็นแนวทาง reflexive pronouns สรรพนามตนเอง ไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร การอ่าน และการแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติได้ในที่สุด reflexive pronouns เป็นสรรพนามที่ใช้บอกการกระทำว่าทำเอง หรือทำเพื่อตัวเอง มักแปลว่า เอง หรือ ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนามนั้นๆ จะไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อนอีกต่อไป เมื่อเปิดใจยอมรับและเริ่มศึกษาเทคนิคได้ด้วยตนเอง

แหล่งอ้างอิง : https://translate.google.co.th/?hl=th
https://learning4live.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-reflexive-pronouns-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/pronoun/
http://report-easy.blogspot.com/2009/07/reflexive-pronouns.html
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/71502/-blo-laneng-lan-

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com