ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

77 รายชื่อ จังหวัดประเทศไทยมีกี่จังหวัดอะไรบ้าง?

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย

ลำดับ จังหวัด
1 กระบี่
2 กาญจนบุรี
3 กาฬสินธุ์
4 กำแพงเพชร
5 ขอนแก่น
6 จันทบุรี
7 ฉะเชิงเทรา
8 ชลบุรี
9 ชัยนาท
10 ชัยภูมิ
11 ชุมพร
12 เชียงราย
13 เชียงใหม่
14 ตรัง
15 ตราด
16 ตาก
17 นครนายก
18 นครปฐม
19 นครพนม
20 นครราชสีมา
21 นครศรีธรรมราช
22 นครสวรรค์
23 นนทบุรี
24 นราธิวาส
25 น่าน
26 บึงกาฬ
27 บุรีรัมย์
28 ปทุมธานี
29 ประจวบคีรีขันธ์
30 ปราจีนบุรี
31 ปัตตานี
32 พระนครศรีอยุธยา
33 พังงา
34 พัทลุง
35 พิจิตร
36 พิษณุโลก
37 เพชรบุรี
38 เพชรบูรณ์
39 แพร่
40 พะเยา
41 ภูเก็ต
42 มหาสารคาม
43 มุกดาหาร
44 แม่ฮ่องสอน
45 ยโสธร
46 ยะลา
47 ร้อยเอ็ด
48 ระนอง
49 ระยอง
50 ราชบุรี
51 ลพบุรี
52 ลำปาง
53 ลำพูน
54 เลย
55 ศรีสะเกษ
56 สกลนคร
57 สงขลา
58 สตูล
59 สมุทรปราการ
60 สมุทรสงคราม
61 สมุทรสาคร
62 สระแก้ว
63 สระบุรี
64 สิงห์บุรี
65 สุโขทัย
66 สุพรรณบุรี
67 สุราษฎร์ธานี
68 สุรินทร์
69 หนองคาย
70 หนองบัวลำภู
71 อ่างทอง
72 อำนาจเจริญ
73 อุดรธานี
74 อุตรดิตถ์
75 อุทัยธานี
76 อุบลราชธานี
77 อ่าวนาง

หมายเหตุ: ลำดับของจังหวัดอาจมีการเรียงลำดับตามลำดับอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในบางที่

สรุปประเทศไทยมีกี่จังหวัด

รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทยแบ่งตามภาค

ภาคเหนือ

ลำดับ จังหวัด
1 เชียงราย
2 เชียงใหม่
3 น่าน
4 พะเยา
5 แม่ฮ่องสอน
6 ลำพูน
7 อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ จังหวัด
1 กาฬสินธุ์
2 ขอนแก่น
3 ชัยภูมิ
4 นครพนม
5 นครราชสีมา
6 บึงกาฬ
7 มหาสารคาม
8 ร้อยเอ็ด
9 เลย
10 สกลนคร
11 สุรินทร์
12 หนองคาย
13 หนองบัวลำภู
14 อุดรธานี
15 อุบลราชธานี
16 อำนาจเจริญ

ภาคกลาง

ลำดับ จังหวัด
1 กำแพงเพชร
2 ชัยนาท
3 นครนายก
4 นครปฐม
5 นครสวรรค์
6 นนทบุรี
7 ปทุมธานี
8 พระนครศรีอยุธยา
9 พิจิตร
10 เพชรบูรณ์
11 ลพบุรี
12 สมุทรปราการ
13 สมุทรสงคราม
14 สมุทรสาคร
15 สระบุรี
16 สระแก้ว
17 สิงห์บุรี
18 สุโขทัย
19 อ่างทอง
20 อุทัยธานี

ภาคตะวันตก

ลำดับ จังหวัด
1 กาญจนบุรี
2 ตาก
3 ประจวบคีรีขันธ์
4 เพชรบุรี
5 ราชบุรี

ภาคตะวันออก

ลำดับ จังหวัด
1 จันทบุรี
2 ฉะเชิงเทรา
3 ชลบุรี
4 ตราด
5 ปราจีนบุรี
6 ระยอง
7 สระแก้ว

ภาคใต้

ลำดับ จังหวัด
1 กระบี่
2 ชุมพร
3 ตรัง
4 นครศรีธรรมราช
5 นราธิวาส
6 ปัตตานี
7 พังงา
8 พัทลุง
9 ภูเก็ต
10 ระนอง
11 สตูล
12 สงขลา
13 สุราษฎร์ธานี
14 ยะลา
15 แพร่
16 พิษณุโลก

หมายเหตุ: ลำดับของจังหวัดในแต่ละภาคอาจมีการเรียงลำดับตามลำดับอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในบางที่

 

รายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามขนาดพื้นที่จากมากไปน้อย

ลำดับ จังหวัด พื้นที่ (ตร.กม.)
1 นครสวรรค์ 9,597.6
2 กาญจนบุรี 19,483.2
3 สุโขทัย 6,837.5
4 น่าน 11,472.1
5 สุพรรณบุรี 6,256.0
6 สุราษฎร์ธานี 5,351.0
7 กำแพงเพชร 8,607.5
8 ราชบุรี 5,351.0
9 สงขลา 7,393.0
10 ตาก 16,406.6
11 พิษณุโลก 10,886.7
12 นครศรีธรรมราช 9,737.5
13 เชียงใหม่ 20,107.0
14 อุบลราชธานี 15,729.1
15 ลพบุรี 6,199.8
16 สกลนคร 9,605.0
17 สระบุรี 3,576.0
18 ร้อยเอ็ด 11,197.7
19 ชัยภูมิ 12,778.3
20 ลำปาง 12,618.0
21 ชุมพร 6,353.0
22 บึงกาฬ 7,125.8
23 อุดรธานี 11,730.4
24 สระแก้ว 7,392.7
25 อุตรดิตถ์ 11,730.8
26 ศรีสะเกษ 8,840.1
27 กาฬสินธุ์ 16,678.6
28 ประจวบคีรีขันธ์ 5,358.0
29 ตรัง 12,644.7
30 บุรีรัมย์ 10,320.0
31 นครนายก 2,122.5
32 พัทลุง 1,705.4
33 สุรินทร์ 8,125.0
34 นครปฐม 2,545.1
35 สุราษฎร์ธานี 4,034.4
36 สมุทรสงคราม 2,321.3
37 ชัยนาท 2,469.1
38 ปทุมธานี 1,521.0
39 สมุทรสาคร 1,277.0
40 พะเยา 6,196.1
41 นครราชสีมา 20,494.0
42 แพร่ 6,538.0
43 สมุทรปราการ 1,004.1
44 สมุทรสงคราม 1,197.5
45 สระแก้ว 8,276.0
46 ปราจีนบุรี 4,526.2
47 ระนอง 3,426.0
48 ชลบุรี 4,363.0
49 จันทบุรี 2,469.7
50 ลำพูน 4,888.0
51 พิจิตร 6,520.0
52 สิงห์บุรี 4,912.0
53 ชัยนาท 2,469.1
54 ระยอง 3,552.5
55 พังงา 4,171.2
56 อุทัยธานี 6,842.0
57 ยะลา 4,521.1
58 พัทลุง 1,674.4
59 ปัตตานี 4,476.1
60 ยโสธร 4,125.1
61 พิษณุโลก 10,778.0
62 มหาสารคาม 9,169.0
63 กระบี่ 4,711.0
64 แม่ฮ่องสอน 12,681.3
65 ภูเก็ต 543.0
66 กาญจนบุรี 4,709.4
67 ตราด 2,915.0
68 แพร่ 6,538.0
69 พะเยา 6,196.1
70 แม่ฮ่องสอน 12,681.3
71 อ่างทอง 3,298.0
72 อุตรดิตถ์ 11,730.8
73 สุโขทัย 6,837.5
74 สระบุรี 3,576.0
75 สมุทรสงคราม 2,321.3
76 ชัยนาท 2,469.1
77 ลพบุรี 6,199.8

หมายเหตุ: ข้อมูลขนาดพื้นที่อาจมีความแตกต่างไปตามแหล่งข้อมูลที่ใช้งาน

 สถานที่สำคัญ 77 จังหวัด ของไทย

จังหวัด สถานที่สำคัญ คำอธิบาย
กระบี่ เกาะพะงัน เกาะที่มีทรายที่สวยงามและน้ำทะเลใส
  เกาะลันตา เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อ่าวพระนาง อ่าวที่มีทิวทัศน์ที่งดงาม
  อ่าวไทย อ่าวที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  วัดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์
กาญจนบุรี เขาใหญ่ เขาสูงสุดในอุทยานแห่งชาติเขาเขียวเสมอ
  วัดธารปราสาท วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  อุทยานแห่งชาติเขาสามยอด อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  วัดพระธาตุพนมรุ้ง วัดที่มีความสง่างามและความสวยงาม
  อุทยานแห่งชาติแม่สาย อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
กาฬสินธุ์ วัดศรีพนมเอี่ยม วัดที่มีอายุกว่า 200 ปี
  วัดมหาอุมาเทวาราม วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่เคารพบูชา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
  อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ อุทยานที่มีธรรมชาติที่หลากหลาย
กำแพงเพชร วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดที่มีความสวยงามและเป็นอารยธรรม
  วัดพระยาทาสวัสดิ์ วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่เคารพบูชา
  วัดเสริมมิ่งมงคล วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่เคารพบูชา
  อุทยานแห่งชาติเขาลาน อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ขอนแก่น วัดพระแก้วมรกต วัดที่รู้จักกันดีในเขตอีสาน
  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  ศาลหลักเมืองขอนแก่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  ศูนย์วิจัยธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เขาเกียกกาย ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
จันทบุรี เกาะเสม็ด เกาะที่มีสวนปาล์มและทรายที่สวยงาม
  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจันทบุรี พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่
  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  อุทยานแห่งชาติเขาสามยอด อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ฉะเชิงเทรา วัดบางปะกง วัดที่มีอายุกว่า 400 ปี
  ตลาดท่าเจ้าพระยา ตลาดที่สำคัญและเก่าแก่
  วัดโบสถ์กุศลสิริวงศ์ วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาให้กับพระสงฆ์
  วัดบางน้ำเปรี้ยว วัดที่มีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมา
  อุทยานธรรมชาติบางกระทุ่ม อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ชลบุรี เกาะช้าง เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อุทยานแห่งชาติเขาน้อย อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  พิพิธภัณฑ์รถไฟสายสีนวล พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของรถไฟ
  พระตำหนักบางปะกอก พระตำหนักที่มีความสวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยว
  วัดฉลอง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
ชัยนาท วัดเขาช้าง วัดที่ตั้งอยู่บนเขา
  วัดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติทับสะแก อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ชัยภูมิ วัดธารปราสาท วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดโพธิ์ประทัด วัดที่มีความสวยงามและเป็นที่เคารพบูชา
  อุทยานแห่งชาติทับเที่ยง อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  วัดสัจจาวัฏ วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
ชุมพร วัดท่าแสงศรี วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  พิพิธภัณฑ์ชุมพรเก่า พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  สถานีรถไฟชุมพร สถานีรถไฟที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  วัดถ้ำพระยานิกขิต วัดที่ตั้งอยู่ในถ้ำ
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะแหวกแนว อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ตรัง เกาะลันตา เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  ทุ่งคาวัด ทุ่งที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  วัดท่าข้าม วัดที่ตั้งอยู่เหนือน้ำตลิ่ง
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะมะลิวาณิชย์ อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ตราด เกาะช้าง เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  เกาะเต่า เกาะที่เป็นที่อยู่ของตัวอ่อนเต่าทะเล
  ท่าเรือบ้านเพิง ท่าเรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  อุทยานแห่งชาติเขาสมิง อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ตาก วัดสุนทรภู่ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  เขาเจ็ดลูก เขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดลูก อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
นครนายก อุทยานแห่งชาติน้ำตกแก่งกระจาน อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
  วัดน้ำพุ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดห้วยจันทร์ วัดที่ตั้งอยู่ในห้วย
นครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและเป็นอารยธรรม
  วัดพระธาตุทอง วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  พระบรมราชานุสาวรีย์พุทธรูปแห่งชาติ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  พระบรมราชานุสาวรีย์พระปฐมเจดีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
นครพนม วัดศรีพนมเอี่ยม วัดที่มีอายุกว่า 200 ปี
  วัดพระนางจันทร์ วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกศรีพนมเอี่ยม อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
นครราชสีมา วัดพระพุทธบาทยโสธรราม วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดศรีสุพรรณ วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่เคารพบูชา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยสีเขียว อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
  สวนสาธารณะประเพณีสุรินทร์สมเด็จพระยุพราช  
นครศรีธรรมราช วัดทรายดำ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพระทอง อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
นครสวรรค์ วัดพระแก้ว วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดศรีม่วง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติทับสะแก อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
นนทบุรี วัดโพธิ์ทอง วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดสามเสน วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติส่วนตัวเขาลาน อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
นราธิวาส วัดศาลาด่าน วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดปราสาททิพยวงศ์ วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  วัดตากฟ้า วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
น่าน เขาลาน เขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  วัดพระธาตุน่าน วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุแม่เจ็ดนาง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
บึงกาฬ พิพิธภัณฑ์ท้าวศรีสุพรรณ พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  วัดหลวงพ่อคูณ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
ปทุมธานี วัดอรุณราชวราราม วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดบางประสาทาวาส วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  สวนสาธารณะราชเทวี สวนสาธารณะที่มีความสวยงาม
ประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยสัก อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยน้ำไหล อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ปราจีนบุรี เขาแก้ว เขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
  วัดท่างาม วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดวังหิน วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยกะปิ อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ปัตตานี วัดปราสาทหิน วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดตามัวะ วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  พิพิธภัณฑ์สุเหร่าตากยา พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พระนครศรีอยุธยา วัดวังหลวง วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดเจ้าพระยา วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  พระราชวังบ้านเกาะ พระราชวังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
พะเยา วัดดอยเจ็ดสิบ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดธาตุมงคลแม่ใจ วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกโป่งศรี อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
เพชรบูรณ์ วัดพระธาตุบ้านช้าง วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุทองแดง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
เพชรบูรณ์ วัดพระธาตุทองแดง วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
เลย วัดโพธิ์แก้ว วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดหนองแวง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่เคารพบูชา
  อุทยานแห่งชาติแม่สาย อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
แพร่ วัดพระธาตุแก้ว วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุเจ้าบ้านกลาง วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  วัดพระธาตุแก้วของแม่กด วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
ภูเก็ต หมู่บ้านเล็กในภูเก็ต หมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์
  เกาะราชา เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
มหาสารคาม วัดไชยธาราราม วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดสุวรรณาราม วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
มุกดาหาร วัดท่าศาลา วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุมงคลแม่กิมลา วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยไฮ อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ยโสธร วัดยโสธรวรมหาวิหาร วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดสระพัง วัดที่มีความสง่างามและเป็นอารยธรรม
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารละหลาน อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ยะลา วัดหมู่บ้านบาละ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดเบญจมาศรีสุขา วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาตุลาน อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ร้อยเอ็ด วัดพระธาตุศรีสวรรค์ วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุกู่สวนทอง วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาดกัด อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ระนอง เกาะกลางในอ่าวพังงา เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  เกาะบางบุหรี่ เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกเมือง อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
ระยอง เกาะสมิหลา เกาะที่มีทรายที่ขาวและน้ำทะเลใส
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยโป่ง อุทยานที่มีน้ำตกที่สวยงาม
  วัดสมิหลา วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
ราชบุรี วัดบางขุนไทร วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม
  วัดพระธาตุน้ำพุ วัดที่มีความสง่างามและมีประวัติความเป็นมา
  วัดเทพมณี วัดที่มีความสง่างามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

คำขวัญประจำจังหวัด และต้นไม้ประจำจังหวัด (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา)

  กรุงเทพมหานคร   คำขวัญ กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
  ต้นไม้ ไทรใบแหลม
  กระบี่   คำขวัญ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
  ต้นไม้ ทุ้งฟ้า
  กาญจนบุรี   คำขวัญ แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
  ต้นไม้ ขานาง
  กาฬสินธุ์   คำขวัญ ฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
  ต้นไม้ แสมสาร
  กำแพงเพชร   คำขวัญ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ
  ต้นไม้ สีเสียดแก่น
  ขอนแก่น   คำขวัญ พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้องเหรียญทองมวยโอลิมปิก
  ต้นไม้ กัลปพฤกษ์
  จันทบุรี   คำขวัญ น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
  ต้นไม้ สำรอง
  ฉะเชิงเทรา   คำขวัญ เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวหอม
  ต้นไม้ นนทรีป่า
  ชลบุรี   คำขวัญ ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
  ต้นไม้ ประดู่ใหญ่
  ชัยนาท   คำขวัญ หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก
  ต้นไม้ มะตูม
  ชัยภูมิ   คำขวัญ ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
  ต้นไม้ ขี้เหล็กบ้าน
  ชุมพร   คำขวัญ ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วย เล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
  ต้นไม้ มะเดื่ออุทุมพร
  เชียงราย   คำขวัญ เหนือสุดยอดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
  ต้นไม้ กะสะลองคำ
  เชียงใหม่   คำขวัญ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
  ต้นไม้ ทองกวาว
  ตรัง   คำขวัญ เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกสีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
  ต้นไม้ ศรีตรัง
  ตราด   คำขวัญ เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
  ต้นไม้ กันเกรา
  ตาก   คำขวัญ ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
  ต้นไม้ ตาก
  นครนายก   คำขวัญ นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
  ต้นไม้ สุพรรณิการ์
  นครปฐม   คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
  ต้นไม้ ต้นจัน
  นครพนม   คำขวัญ พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
  ต้นไม้ ยางบง
  นครราชสีมา   คำขวัญ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราชปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
  ต้นไม้ สาธร
  นครศรีธรรมราช   คำขวัญ นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
  ต้นไม้ แซะ
  นครสวรรค์   คำขวัญ เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
  ต้นไม้ อินทราชิต
  นนทบุรี   คำขวัญ พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่า นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
  ต้นไม้ ปีบ
  นราธิวาส   คำขวัญ ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
  ต้นไม้ ตะเคียนซึมตาแมว
  น่าน   คำขวัญ แข่งเรือลือเลี่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
  ต้นไม้ เลี้ยวดอกขาว
  บุรีรัมย์   คำขวัญ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม
  ต้นไม้ กาฬพฤกษ์
  ปทุมธานี คำขวัญ เมืองก๋วยเตี๋ยวเรือ กุ้งเต้น ส้มเขียวหวาน ลอนตาลสด
ต้นไม้ ปาริชาติ
  ประจวบคีรีขันธ์   คำขวัญ เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรดสวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
  ต้นไม้ เกด
  ปราจีนบุรี   คำขวัญ ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี
  ต้นไม้ ต้นศรีมหาโพธิ์
  ปัตตานี   คำขวัญ บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด
  ต้นไม้ ตะเคียนทอง
  พระนครศรีอยุธยา   คำขวัญ ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ
  ต้นไม้ หมัน
  พังงา   คำขวัญ แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน
  ต้นไม้ เทพทาโร
  พัทลุง   คำขวัญ เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
  ต้นไม้ พะยอม
  พิจิตร   คำขวัญ เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน
  ต้นไม้ บุนนาค
  พิษณุโลก   คำขวัญ พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
  ต้นไม้ นนทรี
  เพชรบุรี   คำขวัญ เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระเลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
  ต้นไม้ หว้า
  เพชรบูรณ์   คำขวัญ เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
  ต้นไม้ มะขาม
  แพร่   คำขวัญ แอ่วเวียงพระลอ ไหว้พระธาตุช่อแฮ นุ่งม่อฮ่อมแต้ ซิ้นแหล้งามตา ชมผานางคอย
  ต้นไม้ ยมหิน
  พะเยา   คำขวัญ กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
  ต้นไม้ สารภีไทย
  ภูเก็ต   คำขวัญ ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
  ต้นไม้ ประดู่บ้าน
  มหาสารคาม   คำขวัญ พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร
  ต้นไม้ มะรุมป่า
  มุกดาหาร   คำขวัญ หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา
  ต้นไม้ ติ้ว
  แม่ฮ่องสอน   คำขวัญ หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
  ต้นไม้ กระพี้จั่น
  ยโสธร   คำขวัญ เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวมะลิ
  ต้นไม้ กระบาก
  ยะลา   คำขวัญ ยะลา ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน
  ต้นไม้ โสกเขา
  ร้อยเอ็ด   คำขวัญ ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด
  ต้นไม้ กระบก
  ระนอง   คำขวัญ คลอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
  ต้นไม้ อบเชย
  ระยอง   คำขวัญ ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
  ต้นไม้ กระทิง
  ราชบุรี   คำขวัญ คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
  ต้นไม้ โมกมัน
  ลพบุรี   คำขวัญ วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
  ต้นไม้ พิกุล
  ลำปาง   คำขวัญ ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
  ต้นไม้ กระเจา
  ลำพูน   คำขวัญ พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
  ต้นไม้ จามจุรี
  เลย   คำขวัญ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
  ต้นไม้ สนสามใบ
  ศรีสะเกษ   คำขวัญ ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
  ต้นไม้ ลำดวน
  สกลนคร   คำขวัญ พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
  ต้นไม้ อินทนิลน้ำ
  สงขลา   คำขวัญ นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
  ต้นไม้ สะเดาเทียม
  สตูล   คำขวัญ สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
  ต้นไม้ กระซิก
  สมุทรปราการ   คำขวัญ ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิด แห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
  ต้นไม้ โพทะเล
  สมุทรสงคราม   คำขวัญ เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
  ต้นไม้ จิกทะเล
  สมุทรสาคร   คำขวัญ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
  ต้นไม้ สัตบรรณ
  สระแก้ว   คำขวัญ ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
  ต้นไม้ มะขามป้อม
  สระบุรี   คำขวัญ พระพุทธบาทลือนาม แหล่งน้ำอุดม นมเนื้อมากมาย หลากหลายโรงงาน ถิ่นข้าวสารพันธุ์ดี มีมะม่วงรสเลิศ งามบรรเจิดธรรมชาติ
  ต้นไม้ ตะแบกนา
  สิงห์บุรี   คำขวัญ ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อน ปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง
  ต้นไม้ มะกล่ำต้น
  สุโขทัย   คำขวัญ มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
  ต้นไม้ มะค่าโมง
  สุพรรณบุรี   คำขวัญ สุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
  ต้นไม้ มะเกลือ
  สุราษฎร์ธานี   คำขวัญ เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
  ต้นไม้ เคี่ยม
  สุรินทร์   คำขวัญ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมดี มากมีปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม
  ต้นไม้ มะค่าแต้
  หนองคาย   คำขวัญ มหาประตูสู่อินโดจีน ถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส บั้งไฟพญานาคราช สะพานสองชาติ ไทย-ลาว ฝั่งโขงยาวที่สุดในสยาม วัฒนธรรมล้ำค่า
  ต้นไม้ ชิงชัน
  หนองบัวลำภู   คำขวัญ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่ง ชาติภูเก้า ภูพานดำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
  ต้นไม้ พะยูง
  อ่างทอง   คำขวัญ พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน
  ต้นไม้ มะพลับ
  อุดรธานี   คำขวัญ น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
  ต้นไม้ เต็ง
  อุตรดิตถ์   คำขวัญ เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
  ต้นไม้ สัก
  อุทัยธานี   คำขวัญ อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้าน น้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
  ต้นไม้ สะเดา
  อุบลราชธานี   คำขวัญ เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน
  ต้นไม้ ยางนา
  อำนาจเจริญ   คำขวัญ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรือง เจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหม
  ต้นไม้ ตะเคียนหิน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com