ปก เรียนออนไลน์ ในยุคดิจิทัล

10 เรียนออนไลน์ในยุคดิจิทัล มีลักษณะอย่างไรทำได้อย่างเจ๋ง?

วิธีเรียนรู้ออนไลน์ในยุคดิจิทัล

การเรียนรู้ออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคดิจิทัลขณะนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นนี่คือ 10 วิธีเรียนรู้ออนไลน์ในยุคดิจิทัลที่น่าสนใจ

10 วิธี เรียนรู้ออนไลน์

 1. เรียนผ่านเว็บไซต์ MOOC MOOC ย่อมาจาก Massive Open Online Courses ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และทุกคนสามารถเข้าร่วมเรียนได้ฟรี

 2. เรียนผ่านแอปพลิเคชันการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างสะดวกสบายบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต แอปพลิเคชันการเรียนรู้จึงเป็นทางเลือกที่ดี

 3. เรียนผ่านช่องทาง YouTube ช่องทางการเรียนรู้ของ YouTube เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ผ่านวิดีโอ เนื้อหาบน YouTube มีความหลากหลายตามสาขาอาชีพต่างๆ

 4. เรียนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ เช่น Coursera, edX, Udacity และอื่นๆ

 1. เรียนผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ เช่น Skillshare, Udemy, Pluralsight, Khan Academy และอื่นๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทางวิชาการและทักษะการทำงานต่างๆ และเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ดี
 1. เข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ เวิร์กชอปออนไลน์เป็นการเรียนรู้โดยทำ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างจริงจังและได้รับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง

 2. เรียนรู้ผ่านการสื่อสารออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านการสื่อสารออนไลน์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีเชิงสังคม เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น

 3. เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนักเรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกวิชาที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย

 4. เรียนรู้ผ่านเว็บไซต์บทความ เว็บไซต์บทความเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีเนื้อหาที่หลากหลายตามสาขาอาชีพต่างๆ

 5. เรียนรู้ผ่านการสนทนาออนไลน์ การสนทนาออนไลน์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากผู้เรียนสามารถสอบถามคำถามและติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนทนา

ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมีหลายทฤษฎีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว ทฤษฎีเหล่านี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้แบบองค์รวม โดยไม่จำกัดการเรียนรู้ในพื้นที่หรือเวลาเท่านั้น ดังนี้

7 ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบก้าวหน้า (Progressive Learning Theory) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ในขณะที่กำลังเรียน และต้องการนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Experiential Learning Theory) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการฝึกฝนทักษะและความสามารถต่างๆ ผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติต่างๆ

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบหลากหลายประเภท (Multimodal Learning Theory) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้แบบต่างๆ อาทิเช่นการอ่านหนังสือ การชมวิดีโอ การฟังเสียง และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ

 4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบส่วนประกอบ (Constructivism Learning Theory) ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองผ่านการสังเกต การประมวลผล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา และใช้ความเข้าใจเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาและทำงานต่างๆ

 1. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเซอร์โว (Self-Directed Learning Theory) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกเรียนรู้เองได้ โดยไม่ต้องรับบังคับจากผู้สอน และสามารถตัดสินใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพลวัต (Ubiquitous Learning Theory) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นพลังงานเคลื่อนที่และเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เครือข่าย

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Theory) ซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างวิชาการและทักษะการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนั้นมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยการเรียนรู้ไม่สินสุด

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างและจัดการความรู้ให้กับผู้เรียน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนรู้ที่สะท้อนความต้องการของผู้เรียนและตัววิชาที่ต้องการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจึงต้องปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้แนวคิดที่เหมาะสมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนี้

 1. ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจะต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้แต่ละวิชา โดยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างและแบ่งปันเอกสาร เว็บไซต์การเรียนรู้ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น

 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสม หลักสูตรการเรียนรู้ต้องถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนทักษะแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 1. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับผู้เรียน โดยเน้นการให้เกียรติผู้เรียนและสนับสนุนในการเรียนรู้ให้มากที่สุด เช่น การใช้สื่อสารสั้นๆ เช่น E-mail, SMS และการใช้โปรแกรมแชท เป็นต้น

 2. ให้การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

 3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต้องเน้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจึงเป็นการเรียนรู้ที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เนื่องจากช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและสะดวกสบาย โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเช่นเว็บไซต์การเรียนรู้ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันการเรียนรู้ เพื่อช่วยในกระบวนการเรียนรู้

 2. ใช้ระบบการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับปรุงระบบการเรียนรู้เพื่อเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียน โดยการใช้ระบบการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนยังช่วยเพิ่มการสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้เรียน

 1. ใช้การเรียนรู้แบบเกม การใช้เกมในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน โดยการใช้เกมจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน

 2. ใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ แบบมีความสัมพันธ์กัน ทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมีความรู้ความเข้าใจที่มีคุณค่ามากขึ้น

สุดท้าย การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสม และพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนออนไลน์ ในยุคดิจิทัล 01

ผู้เรียนในยุคดิจิทัล มีลักษณะ อย่างไร

ผู้เรียนในยุคดิจิทัลมีลักษณะหลายอย่างดังนี้

 1. เป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้และสื่อสารกับผู้อื่น

 2. มีความสนใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์และสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้อื่นได้อย่างสะดวกสบาย

 4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง

 5. มีความสามารถในการประเมินและใช้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

 6. มีความสามารถในการทำงานทีมและใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น

 7. มีความสามารถในการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ โดยทำการประเมินและวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

โดยสรุปแล้ว ผู้เรียนในยุคดิจิทัลมีลักษณะเป็นผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้เรียนในยุคดิจิทัลยังมีการใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้มีความสะดวกสบายและเป็นระบบมากขึ้น การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน โดยผู้เรียนในยุคดิจิทัลจะต้องสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสอน รูป แบบใหม่ ในยุคดิจิทัล

การสอนในยุคดิจิทัลต้องการเทคนิคและรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น เทคนิคการสอนและรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการสอนในยุคดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้

5 เทคนิคการสอน รูปแบบใหม่

 1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนเป็นเทคนิคที่สำคัญในการสอนในยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนอาจใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน นอกจากนี้ยังมีการใช้แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์การเรียนรู้เพื่อสอนผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆ

 3. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเกม การใช้เกมในการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนาน ผู้สอนสามารถใช้เกมต่างๆ เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ และเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถใช้เกมเพื่อการวัดผลการเรียนรู้และการประเมินผลของผู้เรียนได้ด้วย

 4. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ และสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่สะดวกสบายกับตนเอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เพื่อเรียนรู้และสอนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอการสอน แบบทดสอบออนไลน์ และอื่นๆ

 5. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับ การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสะท้อนกลับจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินและปรับปรุงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะต้องได้รับคำแนะนำและการติชมจากผู้สอนหรือผู้ประเมินผล เพื่อช่วยปรับปรุงทักษะ

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลมีอะไรบ้าง

มีแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลหลายแหล่งที่สามารถใช้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ส่วนบางแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เปิดเผยในอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่น่าสนใจได้แก่

 1. Coursera เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเช่น Harvard University, Stanford University, Yale University เป็นต้น มีหลายหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามสนใจและความต้องการ

 2. Khan Academy เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีที่ให้บริการคอร์สเรียนต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาการคำนวณ เป็นต้น

 3. edX เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California Berkeley เป็นต้น มีหลายหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามสนใจและความต้องการ

 4. Udemy เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบกราฟิก การบริหารจัดการ เป็นต้น

 1. TED-Ed เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีวิดีโอการสอนในหลายหัวข้อ เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการเรียนรู้ทั่วไป

 2. Codecademy เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น HTML, CSS, JavaScript, Python เป็นต้น

 3. Duolingo เป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ที่น่าสนใจ ผู้ใช้สามารถเลือกเรียนรู้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ ด้วยวิธีเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้

 4. Udacity เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี เช่น การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นต้น

 5. LinkedIn Learning เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การตลาดออนไลน์ การออกแบบกราฟิก และอื่นๆ

 1. FutureLearn เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยเน้นการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ

 2. Skillshare เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้ฝีมือ มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรม และการบริหารจัดการ เป็นต้น

 3. Google Digital Garage เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนด้านการตลาดออนไลน์ การโฆษณา การเข้าถึงลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจออนไลน์

 4. Harvard Online Learning เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนจาก Harvard University ให้เลือกเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการเรียนรู้ทั่วไป

 5. MIT OpenCourseWare เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคอร์สเรียนจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ให้เลือกเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม เป็นต้น

 1. YouTube เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถใช้เรียนรู้ได้ฟรี มีวิดีโอการสอนและความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การทำอาหาร การเล่นเกม การเล่นดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย

 2. UdG Virtual เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยเยอรมัน เช่น คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และธุรกิจ เป็นต้น

 3. Alison เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั่วไป มีหลายหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามสนใจและความต้องการ

 4. Memrise เป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ

 5. Open Culture เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีหลายหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยทุกหลักสูตรเป็นฟรี

 6. Free Code Camp เป็นแหล่งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ด สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดต่างๆ เช่น HTML, CSS, JavaScript และ Node.js เป็นต้น

ทั้งนี้ เหล่าแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่าง

เรียนออนไลน์ ในยุคดิจิทัล 02

การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล

การศึกษาไทยในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองสิบกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนเป็นหลัก โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างหนัก

การศึกษาไทยในยุคดิจิทัลนั้นมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ของนักเรียนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีที่ได้รับการนำเข้าเพื่อใช้ในการเรียนรู้และการสอนได้แก่ การใช้เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ (E-Learning) การใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System) การใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเวทีการเรียนรู้อย่างคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวหรือแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นต้น

เทรน ด์ การเรียน รู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั้นมีลักษณะเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เทรนด์นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับคนในยุคก่อน โดยที่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอยู่ในเทรนด์นี้ได้แก่

 1. การเรียนรู้ออนไลน์ คนรุ่นใหม่มักจะเลือกการเรียนรู้ออนไลน์เนื่องจากสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสถาบันการศึกษา และสามารถเรียนรู้ในสถานที่และเวลาที่สะดวกสบาย

 2. การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เทคโนโลยี Learning Management System (LMS) หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและผู้สอน

 3. การเรียนรู้แบบเปิด เทคโนโลยี Open Educational Resources (OER) หรือการเรียนรู้แบบเปิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาส

 4. การเรียนรู้จากซอฟต์แวร์การศึกษา มีซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เน้นการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นแอป Duolingo ที่ช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้ภาษาต่างๆ หรือแอป TED-Ed ที่ให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และศิลปะ

 5. การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บบอร์ด หรือกลุ่มสนทนาใน Facebook หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

 6. การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี Social Learning หรือการเรียนรู้ทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้โดยตรง โดยการสนทนาหรือการแบ่งปันความรู้ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี Social Learning

 7. การเรียนรู้ด้วยการใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน นักเรียนสามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาผ่านการใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน โดยใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้

 1. การเรียนรู้ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ อย่างเช่นการเข้าสู่โลกเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยว หรือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. การเรียนรู้ทางสื่อสารมวลชน นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อสารมวลชน โดยการเข้าถึงเนื้อหาการศึกษาจากโปรแกรมข่าว หรือแชร์เนื้อหาการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 3. การเรียนรู้แบบสื่อสารแบบ real-time นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการสื่อสารแบบ real-time หรือการสื่อสารทันที โดยการใช้งานโปรแกรมประชุมทางออนไลน์ หรือโปรแกรมสื่อสารที่รองรับการสนทนาแบบ real-time เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลมีลักษณะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน

เรียนออนไลน์ ในยุคดิจิทัล 03

เครื่องมือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

เครื่องมือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมีหลายแบบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ประเภทได้ดังนี้

 1. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System) เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้สำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหาการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ และผู้สอนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้

 2. แอปพลิเคชันการเรียนรู้ (Learning App) เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้งนี้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

 3. เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการสร้างสถานที่เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เข้าไปสำรวจและเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ในสถานที่นั้น

 4. สื่อการสอนแบบออนไลน์ (Online Tutorial) เป็นวิดีโอการสอนแบบออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีการอธิบายวิธีการทำสิ่งต่างๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา

 1. เครื่องมือเสริมทักษะ (Skill-building tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียนอย่างเช่นการเรียนรู้ภาษา การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เกมที่เน้นการเรียนรู้ และโปรแกรมการเขียนโค้ด

 2. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน (Learning Exchange Platforms) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดกันได้ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีเนื้อหาการเรียนรู้ในหลายๆ วิชา เช่น MOOC (Massive Open Online Course) และ Open Educational Resources

 3. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันได้อย่างสะดวกสบาย นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, หรือ Instagram เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้

ดังนั้น เครื่องมือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลมีหลากหลายประเภท ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com