เรียกส่วนของทรงกระบอก

1 เรียกส่วนของทรงกระบอกที่หน้าและหลังวงเป็นอะไร?

เรียกส่วนของทรงกระบอกที่หน้าและหลังวงเป็นอะไร?

ส่วนของทรงกระบอกที่หน้าและหลังวงเรียกว่า “หน้าแว่น” (Base) ของทรงกระบอก โดยทรงกระบอกมีสองหน้าแว่น คือ หน้าแว่นบนและหน้าแว่นล่าง เหตุผลที่เรียกว่า “หน้าแว่น” เพราะส่วนนี้คล้ายกับพื้นผิวของแว่นแบบปลายทรงกระบอก ที่เป็นพื้นผิวที่สนับสนุนทรงกระบอกเมื่อวางลงบนพื้นหรือผิวน้ำ.

หน้าแว่นบนและหน้าแว่นล่างจะมีรูปร่างเหมือนกันในทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกทั่วไป แต่ในบางกรณี เช่น ทรงกระบอกที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกทรงพีระมิด หน้าแว่นบนและหน้าแว่นล่างอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกัน.

ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก ระยะห่างระหว่างหน้าแว่น (หรือความสูง) และรัศมีของทรงกระบอกจะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาตร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com