มารยาทในการพูดคืออะไร

7 มารยาทในการพูด คืออะไรและทำไมมันสำคัญ?

มารยาทในการพูดคืออะไรและทำไมมันสำคัญ?

“มารยาทในการพูด” หมายถึง รูปแบบและพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่น มารยาทในการพูดเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้เราสร้างความเข้าใจกันได้มากขึ้น

ความสำคัญของมารยาทในการพูดอยู่ในหลาย ๆ ด้าน

 1. สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ การใช้ภาษาและพูดอย่างเหมาะสมช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคล และสร้างความไว้วางใจในการสื่อสารกันเอง มารยาทในการพูดช่วยลดความเข้าใจผิดพลาดและข้อความที่สามารถตีความผิดได้น้อยลง

 2. สร้างความชัดเจน การใช้ภาษาอย่างถูกต้องและมารยาทในการพูดช่วยให้ข้อความที่เราต้องการสื่อสารเข้าถึงผู้ฟังอย่างชัดเจนและไม่เกิดความสับสน

 3. สร้างความเป็นมืออาชีพ การมีมารยาทในการพูดช่วยให้เราดูเป็นคนมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 4. ป้องกันการขัดแย้ง มารยาทในการพูดช่วยลดโอกาสที่คำพูดของเราจะก่อให้เกิดขัดแย้ง โมโหร้าย หรือการเกิดความเสียหายในความสัมพันธ์กับผู้อื่น

 5. สร้างบรรยากาศเชิงบวก มารยาทในการพูดช่วยให้เราสร้างบรรยากาศที่เชิงบวกในการสื่อสาร ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสดชื่นและเข้าร่วมในการสนทนาได้ดีขึ้น

 6. สร้างความน่าเชื่อถือ การใช้ภาษาและมารยาทในการพูดอย่างถูกต้องช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเรา ผู้คนจะมีความเคารพและเชื่อมั่นในคำพูดของเรามากขึ้น

 7. สร้างความร่วมมือและความเป็นกลุ่ม มารยาทในการพูดช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมหรือองค์กร

สรุปได้ว่า มารยาทในการพูดมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารกับผู้อื่น การเรียนรู้และพัฒนามารยาทในการพูดสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าในการสื่อสารและความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ในชีวิตทั้งส่วนตัวและอาชีพได้

เมื่อพูดถึงการพัฒนามารยาทในการพูด นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการสื่อสาร

 1. ฟังอย่างใจความ เมื่อคุณพูดกับผู้อื่น ให้ความสำคัญกับการฟังอย่างตั้งใจ จงเข้าใจเนื้อหาที่ผู้อื่นกำลังพูด และหลีกเลี่ยงการตักเตือนก่อนที่จะเข้าใจความคิดของพวกเขาให้ครบถ้วน

 2. เลือกคำพูดอย่างรอบคอบ คำพูดที่ใช้ควรเหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ฟัง เลือกคำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิด และหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งหรือศึกษา

 3. ใช้ภาษาบวกและสุภาพ คำพูดที่เป็นมารยาทและใช้ภาษาที่เรียบร้อยช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวก หลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือมีความเกรียน

 4. ออกแบบการพูดเพื่อเป็นไปในทิศทางเฉพาะ ให้ความสำคัญกับข้อความหลักที่คุณต้องการสื่อสาร และพยายามกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับข้อความ เน้นข้อสำคัญและอย่าพูดลิ่วล้อ

 5. ฝึกฝนและปรับปรุง การพัฒนามารยาทในการพูดไม่เกิดขึ้นภายในคืบเมื่อเราพูดครั้งเดียว ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลองบันทึกการพูดของคุณ ฟังกลับและพิจารณาว่าสิ่งใดที่คุณสามารถปรับปรุงได้

 6. สร้างความมั่นใจในตนเอง การพูดอย่างมีมารยาทช่วยสร้างความมั่นใจในตนเอง เมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีมารยาท คุณจะรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่คุณพูด

 7. เรียนรู้จากผู้อื่น การสังเกตการพูดของผู้อื่นที่มีมารยาทและสามารถสื่อสารได้อย่างเก่ง จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางที่จะพัฒนามารยาทในการพูดของคุณเอง

การพัฒนามารยาทในการพูดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม โดยการปฏิบัติและปรับปรุงเรื่อย ๆ คุณจะสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและมารยาทในการพูดของคุณได้มากขึ้นเอง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com