คำใดบ้างที่มีแค่สระเสียงสั้น

10 คำใดบ้างที่มีแค่สระเสียงสั้นเท่านั้น และไม่มีสระเสียงยาว?

คำใดบ้างที่มีแค่สระเสียงสั้นเท่านั้นและไม่มีสระเสียงยาว?

คำที่มีแค่สระเสียงสั้นเท่านั้นและไม่มีสระเสียงยาวในภาษาไทยได้แก่:

 1. อะ
 2. เอ
 3. เอะ
 4. อิ
 5. อี
 6. อุ
 7. อู
 8. อึ
 9. อื

คำเหล่านี้มีสระเสียงสั้นและไม่มีสระเสียงยาวที่ประกอบอยู่ด้วย แต่ควรระวังว่าบางคำอาจมีสระเสียงยาวหรือเสียงเพิ่มเติมเข้าไปในประโยคที่มีคำต่อไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการออกเสียงและความหมายได้

ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว

นี่คือตัวอย่างของคำที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย:

สระเสียงสั้น:

 • อาหาร
 • สวย
 • นก

สระเสียงยาว:

 • ไป
 • ไฟ
 • ใบ

ในตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถเห็นถึงความแตกต่างในความยาวของเสียงสระที่มีผลต่อความหมายและการออกเสียงของคำในภาษาไทย

สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง

นี่คือตัวอย่างของสระเสียงยาวที่มีในภาษาไทย:

 1. ไอ
 2. ไอ้
 3. อา
 4. อ้า
 5. เอา
 6. เอาะ
 7. เอาอะ
 8. อำ
 9. อำะ
 10. เออ
 11. เออะ
 12. ไอโญ่
 13. ไอโญ๊
 14. ไอโญ๋
 15. อาโรจน์
 16. อาฬหก
 17. อาศัย
 18. เออิ
 19. เออี

สระเสียงยาวเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคำและประโยคในภาษาไทย เพราะมีบทบาทในการแปลงความหมายและการเน้นคำ ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจสระเสียงยาวจะช่วยให้คุณสื่อสารในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ตาราง สระเสียงสั้น สระเสียงยาว

นี่คือตารางที่แสดงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทย:

สระเสียงสั้น สระเสียงยาว
ไอ
อะ ไอ้
เอ อา
เอะ อ้า
อิ เอา
อี เอาะ
อุ เอาอะ
อู อำ
อึ อำะ
อื เออ
  เออะ
  ไอโญ่
  ไอโญ๊
  ไอโญ๋
  อาโรจน์
  อาฬหก
  อาศัย
  เออิ
  เออี

โปรดทราบว่าสำหรับสระเสียงยาวบางตัวอาจประกอบด้วยเสียงความเจ็บปวด (เสียงจิต) ซึ่งไม่แสดงในตารางนี้ ตารางนี้เป็นแค่ตัวอย่างของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในภาษาไทยเท่านั้น สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรู้จักและเรียนรู้เสียงในภาษาไทยได้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com