ตัวกลางชนิดใดแสงไม่สามารถผ่านได้

7 ตัวกลางชนิดใด แสงไม่สามารถผ่านได้ทำได้อย่างเจ๋ง?

แสงแบบที่ไม่สามารถผ่านไปยังตัวกลางได้เรียกว่า “แสงที่ถูกดับ (absorbed light)” หรือ “แสงที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ (opaque light)” ซึ่งหมายถึงว่าแสงถูกดูดซึมและดับทันทีที่เข้าสัมผัสกับตัวกลาง. นี่คือตัวอย่างของวัตถุที่ไม่สามารถให้แสงผ่านได้:

  1. โลหะหนัก (Opaque Metals): โลหะหนักเช่น เหล็ก ทองแดง และอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นสูงและมีการเรียกเก็บแสงสูง ทำให้แสงไม่สามารถทะลุผ่านไป.

  2. หินอ่อน (Soft Stones): หินอ่อนมีรูปเป็นโครงสร้างของเซลล์เล็ก ๆ สามารถดูดซึมและดับแสงได้เมื่อเข้าสัมผัส.

  3. กระดาษที่หนา (Thick Paper): กระดาษที่มีความหนาสามารถดูดซึมและดับแสงได้.

  4. ผ้าที่หนา (Thick Fabric): ผ้าที่มีความหนาสามารถดูดซึมและดับแสงได้.

  5. ผิวหนัง (Leather): ผิวหนังมีสภาพที่ไม่สามารถให้แสงผ่านไปเนื่องจากความหนาแน่นและโครงสร้างของมัน.

  6. ผิวของสิ่งของมืด (Dark-Colored Surfaces): สิ่งของที่มีสีเข้มและมีสเปกตรัมสูง มีแสงที่ดูดซึมและไม่สามารถสะท้อนแสงได้.

  7. โลหะชนิดบาง (Thin Metals): บางชนิดของโลหะที่มีความบางสามารถสะท้อนแสงได้น้อยหรือดับแสงได้.

หมายเหตุ: การดับแสงนั้นเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการดูดซึมและเรียกเก็บพลังงานจากแสง ซึ่งทำให้พลังงานของแสงถูกแปลงเป็นความร้อนและ/หรือพลังงานอื่น ๆ ที่มีค่าน้อยลง ดังนั้น แสงที่ผ่านมาไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากการดับแสงนี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com