กลอนสุภาพมีลักษณะเปรียบเทียบ

กลอนสุภาพมีลักษณะเปรียบเทียบ กับลิเทอร์สิกหรือไม่ 4 กลอน?

กลอนสุภาพมีลักษณะเปรียบเทียบกับลิเทอร์สิกหรือไม่? ถ้าใช้ เปรียบเทียบอย่างไร?

กลอนสุภาพและลิเทอร์สิกเป็นลักษณะการเขียนที่มีความแตกต่างกัน โดยมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างกลอนสุภาพและลิเทอร์สิกอาจมีดังนี้:

กลอนสุภาพ:

  • มักมีรูปแบบความกำหนดทางเสียงและคำกลอนที่มีเนื้อเรื่องสวยงามและดูดีตา
  • มักมีสัมผัสเสียงระหว่างบรรทัดแรกและบรรทัดที่สองเพื่อเพิ่มความเปรียบเทียบหรือสัมพันธ์
  • มักมีความยาวของวรรคและจำนวนพยางค์ที่มีความสมดุล
  • มุ่งเน้นความสวยงามและความรูปแบบของคำกลอน

ลิเทอร์สิก:

  • มักมีการเขียนที่เน้นความอิสระและการใช้ภาษาที่เรียบง่าย
  • มีความเน้นที่ความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนมากกว่าความสวยงามของคำกลอน
  • มักมีความยาวของบรรทัดและวรรคที่ไม่ได้มีกำหนดแน่นอน
  • มุ่งเน้นการสื่อความคิดหรือเรื่องราวโดยไม่จำกัดในกรอบของคำกลอน

ดังนั้น ความเปรียบเทียบระหว่างกลอนสุภาพและลิเทอร์สิกอย่างชัดเจนคือ การมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะและแนวความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแนวความเป็นเรื่องหรือลักษณะของการเขียนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com