กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์ส่วนส่วนประกอบไม่แปลกที่ไม่รู้ 7 กล้อง!

กล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
  1. ฐาน (base) คือฐานของกล้องที่ติดกับพื้น เป็นส่วนที่แข็งแรงเพราะรองรับน้ำหนักของกล้องทั้งหมด
  2. แขน (arm) คือส่วนของตัวกล้่องที่ติดกับฐาน ใช้สำหรับมือจับเมื่อยกกล้อง
  3. ลำกล้อง (body tube) มีลักษณะเป็นกระบอกยาวตรง ปลายด้านบนมีเลนส์ตา (ocular หรือ eye-piece) สวมอ ยู่ปลายด้านล่างติดกับแป้นยึดเลนส์ (revolving nosepiece) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม-โค้ง มีช่องเกลียวสำหรับสวมเลนส์วัตถุ 3-4 ช่อง หมุนได้รอบตัว ระยะห่างระหว่างปลายด้านบนของลำกล้องถึงปลายสุดของ revolving nosepiece มีค่ามาตรฐานปัจจุบัน = 160 มม.
  4. ระบบให้แสง (light source) อยู่ใกล้กับฐาน กล้องรุ่นใหม่ใช้แสงไฟจากหลอดไฟเล็กๆ ซึ่งอยู่ติดกับฐานกล้อง มีสวิทช์ ปิด-เปิด และมักมีตัวปรับความสว่างของแสง กล้องบางรุ่นมีสวิทช์ ปิด-เปิด และตัวปรับแสงอยู่ที่เดียวกัน
  5. เลนส์รวมแสง (condenser) คือ เลนส์ที่อยู่ใต้รูตรงกลางแท่นวางวัตถุ มีม่านปรับแสง (iris diaphargm) ปรับให้ลำแสงให้เข้าสู่เลนส์วัตถุ ให้ขนาดกว้างหรือแคบตามความต้องการ กล้องบางชนิดมีล้อหมุน (condenser adjustment knob) ให้เลนส์รวมแสงเลื่อนขึ้นลงได้
  6. แผ่นกรองแสง (filter holder) เป็นวงโลหะอยู่ใต้เลนส์รวมแสง เลื่อนออกได้ในแนวระนาบ ใช้วางแผ่นกระจกใสหรือแผ่นโพลารอยด์สีต่างๆ เช่น สีฟ้าจะช่วยให้เห็นวัตถุชัดเจนขึ้น เนื่องจากแสงสีฟ้ามีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงธรรมชาติ
  7. แท่นวางวัตถุ (stage) ใช้วางวัตถุที่จะส่องดู แท่นมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางมีช่องให้แสงผ่านเข้าเลนส์วัตถุ ด้านบนมีตัวจับยึดสไลด์ บางชนิดเป็นตัวจับยึดติดกับแกนที่มีล้อหมุนเลื่อนสไลด์ขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา สะดวกในการเลื่อนตรวจสอบสไลด์ บนแต่ละด้านของแท่นวางวัตถุ มีเวอร์เนียร์ใช้วัดความยาว เพื่อใช้บอกตำแหน่งวัตถุที่น่าสนใจศึกษา เพื่อความสะดวกในการกลับมาดูครั้งใหม่ ประกอบด้วยสองส่วน อันสั้นที่เคลื่อนที่ได้มีความยาว 9 มม. แบ่งออกเป็น 10 ช่อง อันยาวบอกขนาดเป็น 1 ช่องต่อ 1 มม. การอ่านระบุตำแหน่งให้อ่านตัวเลขบนอันยาว ตำแหน่งที่ใกล้กับตำแหน่ง 0 ของอันสั้น สำหรับส่วนเกินที่เป็นตำแหน่งทศนิยม ให้อ่านจากจำนวนช่องของขีดบน อันยาวที่ทับพอดีกับอันสั้น

คำค้น : แบบใช้แสง อิเล็กตรอน การใช้ ส่วนประกอบ ราคา การ์ตูน ส่วนประกอบ มี ประโยชน์ อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร คืออะไร อิเล็กตรอน แบบ ส่อง กราด หน้าที่ ของ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน อิเล็กตรอน แบบ ส่อง ผ่าน สรุป ใช้แสงเชิงประกอบ ส่วนประกอบ แบบ ใช้ แสง กํา ลัง ขยาย ของ เลนส์ ประโยชน์ ของ มีกี่แบบ ส่วนประกอบ ของ พร้อม กับ หน้าที่ ภาษา อังกฤษ คือ แบบ อิเล็กตรอน กํา ลัง ขยาย องค์ประกอบ ของ คอนเดนเซอร์ คือ ที่มีประสิทธิภาพสูง ควรมีลักษณะอย่างไร สรุป หน้าที่ ภาพ จาก ใช้ศึกษาเซลล์ได้อย่างไร ส่วนประกอบ ของ ภาษา อังกฤษ ส่วนประกอบ ของ และ หน้าที่ แบบอิเล็กตรอน ยีสต์ แบบ ใช้ แสง ธรรมดา ส่วนประกอบ และ หน้าที่ ของ ส่วนประกอบ ใช้แสง แบบ สเตอริโอ เมื่อจะใช้ นักเรียนจะวางแผ่นสไลด์ไว้ที่ส่วนประกอบใด หลักการ ทํา งาน ของ มีกี่ประเภท คอนเดนเซอร์ หน้าที่ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้

ที่มา:sc3.kku.ac.th/devav/e-learning/microscope/operate/op_04.html

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com