อักษรนำ

2 อักษรนำ | ห ง เป็นสูงว่า ญ มีคําอะไรง่ายๆ?

อักษรนํา

อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน และตัวหน้ามีอิทธพลนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่ตามมา ตัวหน้าจะเป็นอักษรเสียงสูง หรือกลางตัวที่ตามมาเป็นอักษรเดี่ยวเท่านั้น

อักษรนํามีคําว่าอะไรบ้าง

มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ อักษรนำ คือ พยัญชนะต้น 2 ตัว ที่ใช้สระเดียวกัน ซึ่งเราจะสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่

 1. อักษรนำที่อ่านออกเสียง 2 พยางค์ ซึ่งจะมีลักษณะคือเมื่อมีอักษรสูง หรือ อักษรกลาง เป็นอักษรนำ(อักษรตัวแรกของคำ) เราจะอ่านตัวอักษรตัวแรกประสมกับเสียงสระ อะ แต่เราจะออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวที่สอง+สระ+ตัวสะกด
 2. อักษรนำที่อ่านออกเสียงรวมกัน ซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายกับคำควบกล้ำ เพราะมันจะอ่านออกเสียงรวมกันแต่ อักษรนำที่อ่านออกเสียงรวมกันจะมี อ นำ กับ ห นำ ซึ่งน้องๆต้องทำการจำให้ดีนะครับไม่งั้นอาจจะนำไปสับสนกับคำควบกล้ำได้ตัวอย่าง อักษรนำ อักษรนำที่อ่านออกเสียง 2 พยางค์

อักษรนำ ตัวอย่าง

อักษรนำ คือ

อักษรนำ คือ

*ข้อสังเกต อ่านออกเสียง 2 พยางค์ มีเสียงสระอะประสมอยู่ด้วย

 1. จมูก อ่านว่า จะ-หมูก
 2. สมุทร อ่านว่า สะ-หมุด
 3. ขนม อ่านว่า ขะ-หนม
 4. สลึง อ่านว่า สะ-หลึง
 5. ตลก อ่านว่า ตะ-หลก
 6. ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด
ตัวอย่าง คำควบกล้ำ *ดูดีๆนะครับแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน
 1. ตรวจ อ่านว่า ตรวด ไม่อ่านว่า ตะ-รวด
 2. ปรับปรุง อ่านว่า ปรับ-ปรุง ไม่อ่านว่า ปะ-หรับ-ปะ-หรุง
 3. คราด อ่านว่า คราด ไม่อ่านว่า คะ-ราด
 4. กราบ อ่านว่า กราบ ไม่อ่านว่า กะ-หราบ
 5. ปลูก อ่านว่า ปลูก ไม่อ่านว่า ปะ-หลูบ

พี่อยากให้น้องๆดู ข้อ 6 นะครับ คำว่า ตลาด กับ ตราด อาจจะเขียนคล้ายๆกันแล้วอ่านไม่เหมือนกันเลยนะครับ คำว่า ตลาด เป็นอักษรนำ ส่วน คำว่า ตราด เป็นคำควบกล้ำนะครับ

อักษรนำที่อ่านเสียงรวมสนิท อ นำ และ ห นำ

อักษรนำที่มี อ เป็นอักษรนำ จะมีอยู่เพียงแค่ 4 คำเท่านั้นครับจำให้ขึ้นใจเลย

 1. อย่า
 2. อยู่
 3. อย่าง
 4. อยาก

อักษรนำที่มี ห เป็นอักษรนำ ก็จะมี

 1. หงอน
 2. หมาย
 3. หลับ
 4. หนึ่ง
 5. ไหน
 6. หลง
 7. หลบ
 8. หน่อย
อักษรนำ ห
การอ่านออกเสียง
 1. ไม่ออกเสียงตัวอักษรที่นำ เมื่อ ห นำ อักษรต่ำเดี่ยว หรือ อ นำ ย ไม่ออกเสียงตัว ห หรือ อ นั้น แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์เป็นไปตามเสียงตัว ห หรือ อ ที่นำ
 2. ออกเสียงตัวอักษรที่นำ พยัญชนะตัวที่นำออกเสียงประสม กับสระ -ะ และออกเป็นพยางค์เบา พยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระ และพยัญชนะสะกดตามที่ปรากฏ โดยมีเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะ ตัวที่หนึ่งที่นำมานั้น
ตัวอย่าง คํา เป็นอักษรสูง

อักษรสูงนำ เช่น

 • ขนม อ่านว่า ขะ –  หนม
 • แขยง อ่านว่า ขะ – แหยง
 • ฉมวก อ่านว่า ฉะ – หมวก
 • ถนัด อ่านว่า ถะ – หนัด
 • ถวิล อ่านว่า ถะ – หวิน
 • ผนวก อ่านว่า ผะ – หนวก
 • ผลิต อ่านว่า ผะ – หลิด
 • ผลึก อ่านว่า ผะ – หลึก
 • ฝรั่ง อ่านว่า ฝะ – หรั่ง
 • สงบ อ่านว่า สะ – หงบ
 • สนาม อ่านว่า สะ – หนาน
 • สนุก อ่านว่า สะ – หนุก
 • สมัคร อ่านว่า สะ – หมัก
 • สมัย อ่านว่า สะ – หมัย
 • สมาน อ่านว่า สะ – หมาน  เป็นต้น
ตัวอย่างอักษรนำ

ตัวอย่างอักษรนำ

อักษรกลาง นำ

 • กนก อ่านว่า กะ – หนก
 • จรวด อ่านว่า จะ – หรวด
 • จริต อ่านว่า จะ – หริด
 • ตนุ อ่านว่า ตะ – หนุ
 • ตลาด อ่านว่า ตะ – หลาด
 • ตวาด อ่านว่า ตะ – หวาด
 • ปรอท อ่านว่า ปะ- หรอด
 • ปริตร อ่านว่า ปะ – หริด
 • อร่อย อ่านว่า อะ – หร่อย  เป็นต้น

คำบางคำมีรูปเขียนแบบอักษรนำ แต่ไม่ออกเสียงแบบอักษรนำทั่วไปเข้าใจว่าเพราะเป็นคำที่เกิดใหม่หรือเสียงไปพ้องกับคำที่ไม่พึงประสงค์ เช่น

 • สมัชชา อ่านว่า สะมัด – ชา
 • สมัญญา อ่านว่า สะ – มัน – ยา
 • สมาคม อ่านว่า สะ – มา – คม
 • สมาชิก อ่านว่า สะ – มา – ชิก  เป็นต้น
อักษรนำ
ห นำ ง เช่น หงิก แหงน หงาย หงอก เหงา เช่น หญิง ใหญ่ หญ้า
ญ เช่น หญิง ใหญ่ หญ้า
น เช่น หนี หนู หนาม หนัก หนอง ไหน หน่อย หน้า
ม เช่น หมู หมี หมา หมอ แหม หมาย หมอง หมัก
ย เช่น หยิก หยุด หยอก หยาม หยี แหย แหย่
ร เช่น หรือ หรู หรา หรี่ หรอก
ล เช่น หลาน หลอก หลับ หลิก หลัด หลุด หลง ไหล
ว เช่น หวาน แหวน แหวก หวิด หว้า ไหว้ หวือ หวา
อ นำ ย เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก
ตัวอย่างอักษรนำ

ตัวอย่างอักษรนำ

อักษรนํามีตัวอะไรบ้าง

           อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ จะอ่านออกเสียง อะ  กึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกต์ติดตามมาพยัญชนะตัวแรก เช่น   ขยับ    ขะ – หยับ  , จมูก    จะ – หมูก    ,   ฉลาม ฉะ – หลาม ,  ตลาด  ตะ – หลาด   ,   อย่า อยู่ อย่าง อยาก

หง-หญ-หน-หม-หย-หร-หล-หว เป็นพยัญชนะสองตัวเรียงกัน เรียกว่า อักษรนำ ตัว ห เป็นอักษรนำ ไม่อ่านออกเสียง แต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตามอักษรนำ

ห นำ ง มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ง เช่น บุหงา เหงาหงอย รากเหง้า แหงนหน้า เจ็บเหงือก หงุดหงิด สัปหงก เดือนหงาย กลัวหงอ หง่างเหง่ง หงอนไก่ ใบหงิก หงุงหงิง หงึกหงึก หงิมหงิม เหงื่อไหล รากเหง้า ผมหงอก หงุบหงับ เมาหงำ แก่หง่อม

ห นำ ญ มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ญ เช่น ผู้หญิง ยิ่งใหญ่ ใบหญ้า

ห นำ น มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ น เช่น เสื้อหนา น้อยหน่า ใบหน้า เบื่อหน่าย เหน็ดเหนื่อย หน้าหนาว มีหนวด ใครหนอ ริมหนอง มีหนาม ใบหนาด หนักหน่วง เป็นเหน็บ ตัวหนอน หูหนวก ดูหนัง ทิศเหนือ ไปไหน ไล่หนี เป็นหนี้ นิดหน่อย อิ่มหนำ กระหน่ำ เป็นหนุ่ม หนูหนุ่ย อุดหนุน ดินเหนียว

ห นำ ม มีคําอะไรบ้าง

คำทีมี ห นำ ม  เช่น ห่อหมก เงินหมด หม่นหมอง สวมหมวก ตีหมา กินหมาก หมวดหมู่ ดูหมอ สมหมายเสื้อใหม่ ในหม้อ สายหมอก มีหมอน ใบหม่อน ม้าหมุน นอนหมอบ กำหมัด เป็นหมัน หมั่นหา ปะหม่า คว้าหมับ หมักหมม แม่หม้าย หลายหมื่น เข็มหมุด น้องหมวย ผ้าไหม ไฟไหม้ แหวนหมั้น

ห นำ ย มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ย  เช่น ใบหยก น้ำหยด หยิบหย่ง หยิกหยอก ตัดหยวก หมูหยอง หยุดหย่อน สวนหย่อม วิ่งหยอย หยักศก ขาหยั่ง   หยากไย่ ใบหย่า หยาบคาย เหยียดหยาม เย่อหยิ่ง ลูกหยี หยุกหยิก หยุมหยิม หยูกยา หยาดเหงื่อ กระหยิ่ม

ห นำ ร มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ร  เช่น บุหรี นี่หรือ หรูหรา จิ้งหรีด หนูหริ่ง สำหรับ ขี้เหร่  สึกหรอ

ห นำ ล มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ล  เช่น บุญเหลือ เสื้อเหลือง สองโหล ห้าหลา แซ่หลี เกาเหลา หมู่เหล่า มีเหล้า รูปหล่อ หลอกล่อ ลืมหลง พุ่งแหลน ติดหล่ม นอนหลับ ข้าวหลาม งูเหลือม เจ้าหล่อน วิ่งหลบ เสื้อหลวม น้ำไหล หัวไหล่ ทีหลัง หลั่งมา หลากหลาย ตกหลุม ประหลาด ปลาหลด

ห นำ ว มีคําอะไรบ้าง

คำที่มี ห นำ ว  เช่น เสียงหวอ หาวหวอด จังหวะ มีหวัง เป็นหวัด หวาดหวั่น ว้าเหว่ ระหว่าง หวั่นไหว ของหวาน วาบหวาม เส้นหวาย หวุดหวิด หวิวหวิว นกหวีด สองหวี แมลงหวี่ เสียงหวูด  หวือหวา ไถหว่าน ต้นหว้า ไหว้พระ แหวกว่าย