อะไรคือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ

14 อะไรคือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะขนาดของสิ่งของ?

อะไรคือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะขนาดของสิ่งของ?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อบอกลักษณะขนาดของสิ่งของเรียกว่า “คำคุณศัพท์ทางขนาด” (Size Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์ขนาด” (Size Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการบรรยายหรือแสดงขนาดของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ในภาษา ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับคำนามเพื่อระบุขนาดของสิ่งนั้น ๆ นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางขนาด

 1. ใหญ่ (Big)
 2. เล็ก (Small)
 3. ยาว (Long)
 4. สั้น (Short)
 5. กว้าง (Wide)
 6. แคบ (Narrow)
 7. สูง (Tall)
 8. ต่ำ (Short)
 9. หนา (Thick)
 10. บาง (Thin)
 11. ลึก (Deep)
 12. แคบ (Narrow)
 13. กว้างขวาง (Spacious)
 14. กะทัดรัด (Compact)

คำคุณศัพท์ทางขนาดนี้ช่วยให้เราสามารถบอกขนาดของสิ่งต่าง ๆ และเพิ่มความเข้าใจและละเอียดในการบรรยายของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ในภาษา โดยมักจะนำมาใช้ในการบรรยายขนาดของสิ่งของหรือบุคคล เช่น “คิ้วใหญ่,” “หน้าจอเล็ก,” “โต๊ะยาว,” “ต้นไม้สูง.” การใช้คำคุณศัพท์ทางขนาดช่วยให้เราสามารถสื่อสารความละเอียดและความเข้าใจในการพูดถึงขนาดของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com