อะไรคือคำคุณศัพท์

13 อะไรคือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะสีสันของสิ่งของ?

อะไรคือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะสีสันของสิ่งของ?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อบอกลักษณะสีสันของสิ่งของเรียกว่า “คำคุณศัพท์ทางสี” (Color Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์สี” (Color Adjectives) ซึ่งมีหน้าที่ในการบรรยายหรือแสดงสีของสิ่งต่าง ๆ ในภาษา สีเป็นส่วนสำคัญของการบอกลักษณะและลักษณะของวัตถุและสิ่งต่าง ๆ ในโลกรอบตัวเรา นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางสี

 1. แดง (Red)
 2. น้ำเงิน (Blue)
 3. เขียว (Green)
 4. เหลือง (Yellow)
 5. ส้ม (Orange)
 6. ชมพู (Pink)
 7. ม่วง (Purple)
 8. ดำ (Black)
 9. ขาว (White)
 10. น้ำตาล (Brown)
 11. เทา (Gray)
 12. เงิน (Silver)
 13. ทอง (Gold)

คำคุณศัพท์ทางสีนี้ใช้เพื่อระบุสีของสิ่งต่าง ๆ และมีบทบาทสำคัญในการบรรยายและแสดงคุณลักษณะทางสีสันของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ในภาษา โดยมักจะประกอบกับคำคุณศัพท์ทางอื่นเพื่อสร้างคำอธิบายที่ครบถ้วน เช่น “รถสีแดง,” “ดอกไม้สีชมพู,” “เสื้อผ้าสีน้ำตาล.” การใช้คำคุณศัพท์ทางสีช่วยให้เราสามารถเข้าใจและเสริมความลึกซึ้งในการบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่เราพูดถึงในภาษาได้ดีขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com