มีส่วนประกอบหลักของสมการคำนวณ

3 มีส่วนประกอบหลักของสมการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกอะไรบ้าง?

มีส่วนประกอบหลักของสมการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกอะไรบ้าง?

สมการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกมีส่วนประกอบหลักที่คุณต้องรู้ดังนี้

  1. รัศมี (r) รัศมีของทรงกระบอกคือระยะห่างระหว่างศูนย์กลางของทรงกระบอกกับพื้นผิวภายนอก. ค่า r ในสมการเป็นรัศมีของทรงกระบอกที่ต้องการคำนวณปริมาตร.

  2. ความสูง (h) ความสูงของทรงกระบอกคือระยะห่างระหว่างพื้นผิวภายในทรงกระบอกของลักษณะหนึ่งถึงลักษณะที่ตรงกันข้าม. ค่า h ในสมการเป็นความสูงของทรงกระบอกที่ต้องการคำนวณปริมาตร.

  3. ค่าพาย () ค่าพาย (Pi) คือค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณค่าด้านหน้าของสมการ เป็นค่าประมาณของอัตราส่วนรอบวงกลมและเท่ากับประมาณ 3.14159.

สมการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกจะเป็นไปตามสูตร

�=13��2ℎ

โดยใส่ค่ารัศมี (r) และความสูง (h) ลงในสมการ เพื่อคำนวณปริมาตรของทรงกระบอกที่คุณสนใจ. สมการนี้จะช่วยให้คุณหาปริมาตรของทรงกระบอกที่มีรัศมีและความสูงที่กำหนดไว้ในสูตร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com