ความแตกต่างระหว่างทรงกระบอก

3 ความแตกต่างระหว่างทรงกระบอกและทรงกรวยคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างทรงกระบอกและทรงกรวยคืออะไร?

ทรงกระบอกและทรงกรวยเป็นทรงกลมที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันในคุณสมบัติบางประการ นี่คือความแตกต่างระหว่างทรงกระบอกและทรงกรวย

 1. คุณสมบัติเกี่ยวกับหน้าแว่น

  • ทรงกระบอก ทรงกระบอกมีหน้าแว่นที่เป็นวงกลมที่เปิดออก มีรูปร่างเป็นวงกลมที่บรรจุทั้งรัศมีและความสูงของทรงกระบอก.
  • ทรงกรวย ทรงกรวยมีหน้าแว่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดยมีสองมุมที่ปรับตัวตั้งรูปคู่กัน ที่เรียกว่า “มุมยอด” หรือ “มุมหลัง”.
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและความสูง

  • ทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอกเป็นผลคูณของความสูง (h) และรัศมียกกำลังสอง (r^2). สูตรคำนวณปริมาตร V = (4/3) * π * r^3.
  • ทรงกรวย ปริมาตรของทรงกรวยเป็นผลคูณของความสูง (h) และพื้นที่ของหน้าแว่น (A). สูตรคำนวณปริมาตร V = (1/3) * A * h.
 3. ความเรียบร้อยของพื้นที่หน้าแว่น

  • ทรงกระบอก หน้าแว่นของทรงกระบอกเป็นวงกลมที่เรียบร้อย มีรูปร่างที่แน่นอนและเป็นพื้นที่ปิด.
  • ทรงกรวย หน้าแว่นของทรงกรวยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ไม่เป็นรูปทรงเรียบ และอาจมีความยากลำบากในการคำนวณพื้นที่.

สรุปได้ว่าทรงกระบอกและทรงกรวยคือทรงกลมที่มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดบางอย่าง เช่น รูปร่างของหน้าแว่นและสมการที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com