คำคุณศัพท์ hardworking

คำคุณศัพท์ “hardworking” และ “lazy” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ประเภทใด 2 คำ?

คำคุณศัพท์ “hardworking” และ “lazy” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ประเภทใด?

คำคุณศัพท์ “hardworking” และ “lazy” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ประเภท “คุณลักษณะ” (adjective of quality) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “คุณธรรม” (descriptive adjective) คำคุณลักษณะใช้ในการอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ และเพื่อให้ความเห็นหรือความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเหล่านั้น

ในที่นี้

  • “Hardworking” คือคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของบุคคลที่ทำงานหนัก มุ่งมั่น และขยันต่อการทำงาน
  • “Lazy” คือคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของบุคคลที่ขี้เกียจและไม่เต็มใจต่อการทำงานหรือกิจกรรม

คำคุณศัพท์ประเภทคุณลักษณะนี้ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ และช่วยสร้างภาพลวงตาในความเข้าใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังในเรื่องราว.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com