คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งของ 01

12 คำคุณศัพท์ ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งของที่แตกต่างกัน?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งของที่แตกต่างกันคืออะไร?

คำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งของที่แตกต่างกันเรียกว่า “คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ” (Comparative Adjectives) หรือ “คำคุณศัพท์เปรียบเทียบส่วนราชการ” (Comparative Adjectives of Degree) ซึ่งมีหน้าที่ในการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของหรือบุคคลและบอกถึงความสัมพันธ์ทางเส้นของสิ่งเหล่านั้น คำคุณศัพท์เปรียบเทียบมักใช้เพื่อแสดงความสูงขึ้นหรือต่ำลงของสิ่งของและบุคคล และมักเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่ง นี่คือตัวอย่างของคำคุณศัพท์เปรียบเทียบ

 1. มากกว่า (More)
 2. น้อยกว่า (Less)
 3. มากที่สุด (Most)
 4. น้อยที่สุด (Least)
 5. เก่งกว่า (Smarter)
 6. สวยกว่า (Prettier)
 7. น้อยกว่า (Shorter)
 8. ยาวกว่า (Longer)
 9. เร็วกว่า (Faster)
 10. ช้ากว่า (Slower)
 11. ดีกว่า (Better)
 12. แย่กว่า (Worse)

คำคุณศัพท์เปรียบเทียบมักใช้ในประโยคเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือลักษณะของสิ่งของหรือบุคคล โดยใช้คำว่า “กว่า” (than) เป็นที่นิยม เช่น “แมวนี้ฉลาดกว่าแมวนั้น,” “รถคันนี้เร็วกว่ารถคันนั้น.” คำคุณศัพท์เปรียบเทียบช่วยให้เราเปรียบเทียบความสมบูรณ์และความแตกต่างในคุณลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลในภาษาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com