การเริ่มต้นประโยคในภาษาอังกฤษ

4 การเริ่มต้นประโยคในภาษาอังกฤษมักจะใช้คำอะไร?

การเริ่มต้นประโยคในภาษาอังกฤษมักจะใช้คำอะไร?

การเริ่มต้นประโยคในภาษาอังกฤษมักจะใช้คำนาม (noun), คำสรรพนาม (pronoun), คำกริยา (verb), หรือคำคุณศัพท์ (adjective) โดยทั่วไปคำเหล่านี้จะถูกวางไว้ที่ต้นประโยคเพื่อให้ความหมายและบทบาทของประโยคเป็นที่ชัดเจน. นี่คือตัวอย่างของการเริ่มต้นประโยคในภาษาอังกฤษ

 1. การเริ่มด้วยคำนาม (Noun)

  • “Cat” is my favorite animal. (แมวเป็นสัตว์ที่ฉันชอบ)
  • “Adventure” is calling me. (การผจญภัยกำลังเรียกฉัน)
 2. การเริ่มด้วยคำสรรพนาม (Pronoun)

  • “He” is coming to the party. (เขากำลังมางานปาร์ตี้)
  • “It” is a beautiful day. (วันนี้เป็นวันที่สวยงาม)
 3. การเริ่มด้วยคำกริยา (Verb)

  • “Run” as fast as you can. (วิ่งให้เร็วที่สุด)
  • “Swimming” is a great way to exercise. (การว่ายน้ำเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ดี)
 4. การเริ่มด้วยคำคุณศัพท์ (Adjective)

  • “Beautiful” flowers bloom in the garden. (ดอกไม้สวยๆ บานในสวน)
  • “Delicious” food is served here. (อาหารอร่อยมีบริการที่นี่)

บัญญัติเบื้องต้นในการเริ่มต้นประโยคคือการใช้คำที่เหมาะสมกับบทบาทและความหมายของประโยค เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจประโยคได้ง่ายและถูกต้อง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com