ประโยคโดยทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

4 ประโยคโดยทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคโดยทั่วไปมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคโดยทั่วไปมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ๆ คือ

 1. ซับเจ็กต์ (Subject) ซับเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่กล่าวถึงผู้หรือสิ่งที่กระทำการหรือถูกกระทำ ซับเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) ซึ่งมักอยู่ข้างหน้าคำกริยาในประโยค.

  ตัวอย่าง

  • She is reading a book.
  • The cat is sleeping.
 2. พรีดิเคต (Predicate) พรีดิเคตคือส่วนของประโยคที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์ พรีดิเคตสามารถเป็นคำกริยา (verb) หรือวลีคำกริยา (verb phrase) และอาจประกอบด้วยคำกริยาหรือคำกริยาที่ถูกดำเนินการ (action verb) หรือคำกริยาที่เป็นสถานะ (state verb) หรืออาจประกอบด้วยการวลีคำกริยาที่มีความซับซ้อน.

  ตัวอย่าง

  • She is reading a book. (การกระทำ)
  • The cat is sleeping. (สถานะ)
  • He has been studying for hours. (การกระทำที่ซับซ้อน)
 3. อ็อบเจ็กต์ (Object) อ็อบเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่บอกถึงสิ่งหรือผู้ถูกกระทำต่อโดยการกระทำของซับเจ็กต์ (พรีดิเคต) อ็อบเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังคำกริยา.

  ตัวอย่าง

  • She is reading a book. (อ็อบเจ็กต์เป็นคำนาม)
  • He gave his friend a gift. (อ็อบเจ็กต์เป็นวลีคำนาม)
 4. อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ (Object Complement) อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะคือส่วนของประโยคที่เสริมความหมายให้กับอ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะสามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังอ็อบเจ็กต์.

  ตัวอย่าง

  • She found the book interesting. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะเป็นคำนาม)
  • They painted the house blue. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะเป็นคำนาม)

ประโยคโดยทั่วไปสามารถมีความยาวและความซับซ้อนต่างกันได้ โดยการใช้ส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อสื่อความหมายและข้อมูลตามที่ต้องการในการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com