เครื่องหมาย วรรคสร้าง

5 เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่อะไรในการเขียนภาษาไทย?

เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่อะไรในการเขียนภาษาไทย?

เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) ในภาษาไทยมีหน้าที่สำคัญในการเขียนและการแสดงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. แบ่งวรรค เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” ใช้ในการแบ่งข้อความหรือประโยคออกเป็นวรรค เพื่อทำให้ข้อความมีความกระชับและอ่านง่ายมากขึ้น แต่ละวรรคมักมีเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน.

 2. แสดงการเริ่มต้นข้อความใหม่ เครื่องหมายนี้ถูกใช้เมื่อเริ่มข้อความหรือประโยคใหม่หลังจากการจบข้อความหรือประโยคก่อนหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่ามีการเริ่มต้นข้อความใหม่.

 3. แสดงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือส่วนต่าง ๆ ในข้อความ เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” สามารถใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือส่วนต่าง ๆ ในข้อความ เช่น การเริ่มหัวข้อใหม่, การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ถูกพูดถึง, หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องใด ๆ.

 4. ช่วยในการแสดงความหมาย เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” ช่วยในการแบ่งประโยคออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีความหมายเฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น.

 5. การใช้ในกระทู้ เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มักถูกใช้ในกระทู้บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อแยกแต่ละความเห็นหรือข้อความจากผู้ใช้คนอื่น เพื่อสร้างความชัดเจนและความเรียบร้อยในการอ่านและตอบกลับ.

ดังนั้น เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่สำคัญในการเขียนและการแสดงความหมายในภาษาไทยและช่วยให้ข้อความเป็นระเบียบและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่าน.

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) ในภาษาไทย

 1. แบ่งประโยค

  • วันนี้คนเยอะมาก | หมู่บ้านเต็มไปด้วยคนที่มาเยี่ยมชมงานสวน.
 2. เริ่มต้นข้อความใหม่

  • สวัสดีครับ | ขอบคุณที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาวันนี้.
 3. การเปลี่ยนแปลงหัวข้อ

  • เราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อน | ต่อมาเราจะพูดถึงกระแสการตลาด.
 4. การใช้ในกระทู้

  • โพสต์ใหม่ | มีคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย.
 5. แสดงความหมาย

  • ทุกวันหลังเรียนจบ | เด็กๆ ชอบเล่นกันที่สนามเด็ก.

ในทุกกรณีข้างต้น เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) มีบทบาทในการแบ่งข้อความเป็นชิ้นย่อย ๆ ที่มีความหมายเฉพาะ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและอ่านข้อความได้ดีขึ้นและเรียบร้อยมากขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com