ในประโยค ต้นไม้ใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว

5 ในประโยค “ต้นไม้ใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “ต้นไม้ใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว,” คำนามคืออะไร?

ในประโยค “ต้นไม้ใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว,” คำนามคือ “ต้นไม้” เพราะ “ต้นไม้” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสิ่งของและใช้ในบทบาทของสิ่งของที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประโยคนี้.

นี่คือตัวอย่างอื่นๆ ของประโยคที่ใช้คำนาม “ต้นไม้”

  1. “ต้นไม้ในสวนข้างบ้านสวยงามมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ.”

  2. “เราปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนเพื่อสร้างเงียบสงบในบริเวณนี้.”

  3. “ชาวบ้านรักธรรมชาติและรักการดูแลต้นไม้.”

  4. “มีต้นไม้ในป่าที่สูงมากถึงสามสิบเมตร.”

  5. “ต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะเป็นแหล่งร่มเย็นที่ยอดเยี่ยมในช่วงฤดูร้อน.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com