วิธีบูชา ไอ้ไข่

7 วิธี คาถาบูชาไอ้ไข่วิธีแก้บนที่ไม่มีใครรู้?

คาถาบูชาไอ้ไข่

ไอ้ไข่

ไอ้ไข่ ถาถาบูชา วิธีบูชา ไว้ที่บ้าน หรือแก้บน รวบรวมไว้ ในที่เดียว ไอ้ไข่วัดเจดีย์ประวัตไอ้ไข่

กุมารเทพที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ การค้าขายเสริมให้กิจการร่ำรวย การขอเลขเด็ด การขอรางวัลเด่นๆ การขอโชคขอลาภ ให้ประสบผลสำเร็จ กุมารเทพ ท่านนี้มีนามว่า “ไอ้ไข่” ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่างแวะเวียนหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้ บนบานและขอพร

วัดเจย์ดี

ดังจะเห็นได้การเปิดจองคิวเข้าไหว้ขอพร การจัดโปรแกรมของบริษัททัวร์ที่มีโปรแกรมการเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่ การนำเสนอข่าวสารจากสื่อรายการต่างๆผ่านเรื่องราวของความเหลือเชื่ออิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของไอ้ไข่ ตลอดจนการทำวัตถุมงคลไอ้ไข่ขึ้นมาให้บูชากันมากมายเพื่อนำมาเช่าบูชาแทน สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกราบไหว้และสักการบูชาได้ด้วยตนเอง ยังจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดดังที่มีรูปแกะสลักไม้ของไอ้ไข่ประดิษฐานอยู่นั้นเอง

คำกล่าวคาถาไอ้ไข่

คาถาบูชาไอ้ไข่ หรือ บทสวดไอ้ไข่

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้งแบมือ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้งแบมือ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้งแบมือ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ท่องจำนวน 3 จบ)

อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

ไอ้ไข่ ลักษณะเป็นไม้ที่ถูกแกะสลักเด็กชายอายุและความสูงประมาณเด็กรุ่น 9 -10 ขวบ ซึ่งวิธีบูชาไอ้ไข่ไม่มีความเหมือนกับกุมารทอง เพราะไอ้ไข่ไม่ใช่กุมารทอง แต่เป็นกุมารเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเทพคอยปกปักษ์รักษาดูแลไอ้ไข่ ทำให้การบูชาไอ้ไข่ให้เกิดผลสำเร็จนั้น การเตรียมของมีเอกลักษณ์เฉพาะเท่านั้น

ที่สำคัญประวัติไอ้ไข่ จะให้ผลดีมากในเรื่องการค้าขาย การเรียกลูกค้า การเจรจาติดต่อประสานงาน และเรื่องของโชคลาภการถูกรางวัลใหญ่ๆ จึงมีคำกล่าวคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือหากเรียกให้มีความสุภาพก็คือ คาถาตาไข่นี้เอง

คาถาบูชาไอ้ไข่

วิธีบนไอ้ไข่ที่บ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปวัดเจดีย์ เนื่องด้วยการจำกัดด้วยเรื่องของเดินทางที่ต้องใช้เวลามาก การจำกัดด้วยเรื่องของค่าใช้จ่าย การจำกัดด้วยเรื่องของเวลา เป็นต้น การมีวิธีบนไอ้ไข่ที่บ้าน หรือ มีคำอธิษฐานขอพร วิธีแก้บน โดยใช้คาถาบูชาไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ดังนี้

 1. การบน จุดธูปจำนวน 3 ดอก คาถาบทสวดขอพรไอ้ไข่
 2. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (ท่องจำนวน 3 จบ)
 3. อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม
 4. ตั้งจิตถึงไอ้ไข่วัดเจดีย์ อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ม่ความปรารถนาต้องการ (บอกชื่อ – นามสกุล) ระบุเรื่องให้ชัดเจน

หมายเหตุ : ควรแยกเป็นเรื่องๆ ควรอธิบายรายละเอียดให้ครบถ้วน และสิ่งที่จะนำมาแก้บนหากเรื่องที่ปรารถนาต้องการมีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วิธีบนไอ้ไข่ที่บ้าน

การแก้บนไอ้ไข่

 1. จุดธูปจำนวน 1 ดอก
 2. นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (ท่องจำนวน 3 จบ)
 3. อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเม

คำกล่าว : ” ข้าพเจ้า (บอกชื่อ – นามสกุล) ได้บนบานต่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เรื่อง (บอกเรื่องที่บนบานประสบผลสำเร็จ) เอาไว้ มาบัดนี้ด้วยบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ที่ท่านได้ดลบันดาลทำให้สำเร็จสมความปรารถนาแล้วทุกประการอย่างที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ ข้าพเจ้าจึงขอนำของทั้งหมดนี้ (อธิบายชื่อและจำนวนของสิ่งของที่นำมาแก้บน เช่น ขนมเปี๊ยะ จำนวน 19 ชิ้น) มาถวายเพื่อขอแก้ ด้วยการตั้งสัจจะเป็นที่อธิฐานขอพรและบนบานท่านเอาไว้ และขอให้การบนบานในเรื่องครั้งนี้ได้ขาดจากกันนับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทอญ ”

บูชาไอ้ไข่

สำหรับการขอพรและบนบานต่อไอ้ไข่ แล้วประสบความสำเร็จ ได้สมหวัง สมดังใจที่ปรารถนาแล้ว เมื่อจุดธูป จำนวน 1 ดอก ท่องคาถาแก้บนแล้ว ให้นำของที่เตรียมมาถวายต่อหน้าองค์ไอ้ไข่

การบนไอ้ไข่นั้น สามารถบนเรื่องงาน หรือมีวิธีบนให้สอบติด การเตรียมของไหว้และของแก้บน หากไม่สะดวกเดินทางไปวัดเจดีย์ ให้จัดเตรียมของไหว้ไอ้ไข่จัดใส่ถาดเสมือน ของถวายหิ้งพระ และนำจัดตั้งวางแก้บนกลางแจ้ง

วัดเจดีย์ไอ้ไข่
วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ประวัติไอ้ไข่วัดเจดีย์

ตามประวัติของหลวงปู่ทวด พระเกจิอาจารย์ดังฝั่งปักษ์ใต้ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ประวัติคือลูกศิษย์วิญญาณเด็ก ที่มีอายุประมาณราวๆ 9 – 10 ปี เป็นผู้ติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อครั้งท่านมาเดินธุดงค์และปักกลดละแวกบริเวณแถวนั้น

ต่อมาผู้ใหญ่เที่ยงได้นิมิตฝัน ช่วงปีพ.ศ.2523-2524 เห็นเด็กชายยืนเปลือยกาย มีเพียงจีวรคล้ำ และเด็กชายบอกให้แกะสลักไม้รูปของเด็กชายให้หน่อย เด็กชายในนิมิตแจ้งว่า จะได้มีที่อยู่ประจำ ทำให้ผู้ใหญ่เที่ยงได้ถามเด็กชายกลับไปว่า ”นั้นใคร” เด็กจึงตอบผู้ใหญ่เที่ยงว่า “เราคือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชื่อของ ไอ้ไข่ จึงเริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน รูปแกะสลักไม้ไอ้ไข่ประดิษฐานอยู่ในศาลา ณ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีบูชาไอ้ไข่

วิธีบนไอ้ไข่ให้ได้ผล

การไหว้ไอ้ไข่ มีวิธีบนให้ได้ผลนั้น คาถาถวายของกุมารเทพไอ้ไข่ ก็เตรียมของมาถวายแก้บนและการบอกกล่าวขณะบนบานก็มีความสำคัญมากเช่นกันและเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การละเลยเด็ดขาด หลังจากการกล่าวคาถาไหว้กุมารไอ้ไข้และกล่าวคำแก้บนแล้ว สิ่งที่ต้องต้องบอกกล่าว หลังวิธีการบนบานสำเร็จแล้วว่าจะเตรียม

 1. น้ำแดง (น้ำอัดลมบรรจุขวด)
 2. ขนมเปี๊ยะ
 3. หนังสติ๊ก
 4. ประทัด
 5. ชุดตำรวจ หรือชุดทหาร
 6. รูปปั้นไก่
 7. ของเล่นเด็กผู้ชาย เช่น หุ่นยนต์, รถของเล่น เป็นต้น

สำหรับการแก้บนแล้วได้ผลสำเร็จ บทสวดแก้บนคาถาบูชาตาไข่วัดเจดีย์ หากไม่สะดวกเดินทางสามารถกระทำวิธีแก้บนกลางแจ้งต่อหน้าวัตถุมงคลรูปไอ้ไข้หรือหากไม่มีวัตถุมงคลรูปไอ้ไข้แล้วก็ให้ระลึกนึกถึงองค์ท่านแทนในส่วนนี้ก็สามารถกระทำได้ ซึ่งในขณะเดียวกันหากไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่วัดเจดีย์ไอ้ไข้ได้

ขอลูกไอ้ไข่

ขอพรไอ้ไข่ให้ได้ลูก

เป็นพระคาถาของสมเด็จโตพระพุฒาจารย์ (ท่านพระอาจารย์โต พรหมรังสี) ที่ประทาน คาถาขอลูกให้กับผู้ที่มีบุตรอยาก ซึ่งคู่รักมากระทำการขอพรที่วัดระฆังโฆสิตาราม และสวดพระคาถาต่อหน้าพรพุทธรูปของท่านพระอาจารย์สมเด็จโต พรหมรังสี คือคาถาขอลูกและคาถาชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (ท่องจำนวน 3 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา ราชาโต ท้าวเวสสุวัณโณ พะละสุขัง พรหมรังสี นามะโต

อะระหัง พุทธะโต นะโม พุทธายะ

คำกล่าว : ” ขอตั้งจิตถวายตนเป็นลูกหลานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ขอบารมีของท่าน ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ทำ ขอให้สมหวังสมความปรารถนาที่ตั้งใจนั้น ขอให้ท่านช่วยดลบันดาลประทานพรให้ลูกได้บุตรตามความปรารถนา พร้อมด้วยอวัยวะอาการครอบทั้ง 32 ประการ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและอารมณ์ดี เป็นบุตรที่เลี้ยงดูง่าย เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ “

คาถาขอลูก

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา                เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง                              เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา               อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง                            มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง                   พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง                            อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ                  สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง                        โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง                 อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม                          อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง                  สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน                               โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร                     มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง                          ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ                  อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา                              นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา                      วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา                                    ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ                               อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ                    ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ                             วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ                อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ                              เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา               สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา                             พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ                    อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ                             สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ                  วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ                           เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต                               สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                                           ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                                         ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                                         ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต                            จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

ขอพรไอ้ไข่ความรัก

การขอพรในเรื่องของความรัก นั้นวัดแขกหรือวัดพระศรีอุมาเทวี เทพศักดิ์สิทธิ์อย่างพระแม่อุมาเทวีผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูนั้น การสวดคาถาขอพรความรัก บทสวดสำหรับบูชาพระแม่อุมาเทวี จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรื่องความรักสำเร็จผล เจอรักแท้ พบคนจริงใจ ไร้คนหลอกลวง พบเจอเนื้อคู่คู่บุญกัน นอกจากการขอพรเรื่องความรักแล้ว วัดแขกขอพรเรื่องงาน ก็ได้สิ่งที่ปรารถนา สมหวังด้วยเช่นกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (ท่องจำนวน 3 จบ)

โอม เจ มาตา กี

โอม ชยะ มาตา กี

โอม ไชย มาตา กี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

 โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ขอพรไอ้ไข่ให้ได้งาน

การไหว้พระแม่อุมาที่วัดแขก มีวิธีการไหว้ คือต้องเป็นผลไม้ เช่นกล้วย มะพร้าว ผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล น้ำบริสุทธิ์ น้ำผลไม้ นม ซึ่งต้องไม่นำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทั้งปรุงสุกและดิบเข้ามาในบริเวณวัดเด็ดขาด

มาถึงการขอพรให้ได้งาน ให้ระลึกถึงดูคำอธิฐานขอพร การตั้งจิตถึงเทพผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวบทสวดพระแม่อุมา ซึ่งเป็นบทสวดคาถาขอพรให้สมหวัง ให้ได้งานที่ปรารถนา สมหวังดังใจ และสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้อย่างดี คือการสวดมนต์ขอพรเรื่องงาน ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเคารพความเลื่อมใส สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

ขอโชคลาภไอ้ไข่
ขอโชคลาภไอ้ไข่

การบนบานคำอธิฐานขอพรต่อไอ้ไข้ และองค์เทพต่างๆที่มีความศรัทธานับถือ เป็นสิ่งที่สามารถใช้สร้างขวัญและสร้างกำลังใจ เพื่อเพิ่มความสุขทางใจทางกาย หากสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จดังใจหมาย ก็มีการนำของมาแก้บนไอ้ไข่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ทำการขอพรเอาไว้แล้วทำให้สัมฤทธิ์ผล แต่สุดท้ายแล้วการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติในขณะทำงานหรือการทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันแล้ว พยายามกระทำความดีในแบบฉบับที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องได้รับความเดือนร้อน เชื่อเหลือเกินว่าผลแห่งการกระทำตนให้อยู่ในทางครรลองคลองธรรม ผลลัพธ์ย่อมแสดงออกมาเป็นไปในทางที่บวกแน่นอน เฉกเช่นดังคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น”

แก้บนไอ้ไข่
แก้บนไอ้ไข่