อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักการทํางานส่วนประกอบชัด 30 รูป?

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอม
อุปกรณ์คอม

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเชื่อว่าเกือบทุกบ้านต้องมีหรือไม่ก็ ต้องเคยผ่านการใช้งานมาบ้าง ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี แต่มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้จักถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

คอมพิวเตอร์คืออะไร

คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrinic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เลือกมาใช้งาน ทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก – ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว

ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. โปรเซสเตอร์ (Processor)
2. หน่วยความจำ (Memory)
3. ส่วนอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output)
4. สื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage)

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มี 4 ส่วน ดังนี้

 1. โปรเซสเตอร์ (Processor) เป็นหนึ่งหน่วยองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมากที่สุด คือ หน่วยประมวลผลกลาง หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ทำหน้าที่ทำงานตามคำสั่งที่ปรากฎบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล อย่างการคิดคำควณหรือเปรียบเทียบ เป็นต้น
 2. หน่วยความจำ (Memory) หรือเรียกสั้นๆว่า RAM เป็นหน่วยความจำหลักที่มีความสำคัญสำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆ แต่เป็นหน่วยความจำสำรอง หมายความว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเพียงชั่วคราว นอกจากนี้ RAM ยังทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและเก็บชุดข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่กำลังทำงานอยู่ด้วย
 3. ส่วนอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output) เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนประสาทสัมผัสของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่สัมผัสและรับรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คีย์บอร์ด ,เมาส์ ,สแกนเนอร์ ,เครื่องพิมพ์ ,จอภาพ เป็นต้น
 4. สื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นสื่อสำหรับที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิส์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ส่วนประกอบอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ ถึงแม้จะไม่ใช่ส่วนประกอบหลัก แต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้ส่วนประกอบหลัก มาดูเพิ่มเติมกันว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

CPU (ซีพียู) หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์
CPU (ซีพียู) หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีดังนี้

 1. จอภาพ (Monitor)
 2. เคส (Case)
 3. พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)
 4. แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard)
 5. ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
 6. เมนบอร์ด (Main Board)
 7. การ์ดแสดงผล (Display Card)
 8. เมาส์ (Mouse)
 9. CD drive /DVD drive /CD-RW drive /DVD-RW drive
 10. CD-ROM/DVD-ROM เป็นต้น
Hard disk- ฮาร์ดดิสก์) ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ
Hard disk- (ฮาร์ดดิสก์) ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ
Main board (เมนบอร์ด)
Main board (เมนบอร์ด)

ประเภทของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เริ่มมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกพัฒนาตั้งแต่จอคอมฯ นูนจนปัจจุบันถูกพัฒนาให้บางและเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น แต่เคยทราบกันไหมว่าคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ประเภทของคอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์แบ่งตามความสามารถของระบบ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก และที่สำคัญเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดและราคาถูกที่สุด เช่น แล็ปท็อป (Laptop) ,โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เป็นต้น
 2. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ได้ถูกนำมาใช้ในงานประมวลผลคำ งานในอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ และสามารถใช้กับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ได้ มินิคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะที่คล้ายกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดที่เล็กกว่า ราคาที่ถูกกว่า ที่สำคัญบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าอีกด้วย
 3. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมากจะเลือกใช้งานเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย ,โรงพยาบาล ,ธนาคาร เป็นต้น เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญสามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์พ่วงอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 4. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นอีกหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการทำงานเร็วสูงสุด และราคาแพงที่สุด เหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ต้องการมีคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเฉพาะด้านที่สำคัญสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว

อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายคนเรียกกันว่า Hardware มีอะไรบ้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ นั่นก็คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายนอก และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายใน

มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)
มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe-Computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe-Computer)

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super-Computer)

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super-Computer)

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมหน้าที่

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก ประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง (Case) มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีไว้สำหรับบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • จอภาพ (Display Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานได้โดยตรง เพราะผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลหรือภาพต่างๆ ผ่านหน้าจอคอมฯ
 • แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) มีหน้าที่สำหรับการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ บนแป้นพิมพ์จะปรากฏตัวอักษะตามแต่ละภาษาและประเทศนั้นๆ และยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานบนคอมพิวเตอร์
 • เมาส์ (Mouse) เมาส์มีหน้าที่รับเข้าข้อมูล ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ เมาส์มีสายและเมาส์ไม่มีสาย
 • UPS (Uninterrupted Power Supply) กล่องสี่เหลี่ยมที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับปลั๊กไฟ เป็นตัวจ่ายไฟสำรองฉุกเฉิน
 • เครื่องพิมพ์ (Printer) มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันมี 3 จำพวกใหญ่ ได้แก่ Laser ,Inkjet และ Dot-matrix
 • โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารทางสายโทรศัพท์ สามารถใช้เป็นแฟกซ์ได้
 • สแกนเนอร์ (Scanner) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องอ่านภาพและเครื่องเอกสาร
 • จอยสติ๊ก (Joy Stick) เป็นอุปกรณ์เล่นเกมส์ชนิดต่างๆ อาจเป็นรูปแท่งหรือรูปวงล้อก็ได้
ตัวอย่างอุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์หน่วยความจำ
ตัวอย่างอุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์หน่วยความจำ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน ประกอบด้วย

 • เมนบอร์ด (Mainboard)
 • ซีพียู (CPU)
 • หน่วยความจำ (RAM)
 • แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)
 • ลำโพง (Speaker)
 • ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ (Floppy Disk Drive)
 • ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
 • ซีดีรอม (CD-ROM Drive)
 • ส่วนควบคุมการแสดงผล (Display Controller)
 • การ์ดเสียง (Spund Card)
 • สายแพ (Ribbon Cable)
สายแพ (Ribbon-Cable)
สายแพ (Ribbon-Cable)
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ ดังนี้

 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์ ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น จอภาพ ,คีย์บอร์ด ,เมาส์ ,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่ต้องการ
 3. ข้อมูล (Data) ข้อมูลต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถนำมาประมวลผล หรือคำนวณได้
 4. บุคลากร (Peopleware) เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ต้องมีการจัดเตรียมหรือเปลี่ยนระบบโดยเจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้
 5. กระบวนการทำงาน (Procedure) ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีผู้ใช้งานที่เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถให้งานคอมพิวเตอร์ได้

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 5 หน่วย ประกอบด้วย

 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) มีหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
 2. หน่วยประมวลผลงาน (Central Processing Unit) มีหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จากนั้นจะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก
 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น หากปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมเหล่านั้นก็จะหายไป
 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) มีหน้าที่นำผลลัพธ์หรือข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง
 5. หน่วยความจำรอง (Secondary Storage) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ภายหลัง ถึงแม้ว่าจะปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้ว แต่ข้อมูลหรือโปรแกรมก็ไม่สูญหายไป สามารถนำข้อมูลนั้นๆ กลับมาใช้เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

หน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้าง

 1. แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด ทำหน้าที่รับข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร
 2. เมาส์ ทำหน้าที่รับข้อมูลในลักษณะการชี้หรือการคลิกเพื่อเลือก
 3. ไมโครโฟน ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียง
 4. สแกนเนอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลนิ่ง
 5. กล้อง ทำหน้าที่รับข้อมูลภาพเคลื่อนไหว

ฮาร์ดแวร์มีกี่ประเภท

 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU) ทำหน้าที่ประมวลผลหรือคำนวณข้อมูลและโปรแกรมที่ได้รับ
 3. หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือเก็บคำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล
 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ได้ทำการประมวลผลหรือคำนวณแล้ว
 5. อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral Equipment) ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่นำมาต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เช่น แผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย หรือโมเด็ม เป็นต้น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง ทําหน้าที่อะไร

 1. เคส มีหน้าที่ บรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ลงในกล่องทรงสี่เหลี่ยมที่ส่วนใหญ่ทำด้วยโลหะหรือพลาสติกชนิดแข็ง
 2. คีย์บอร์ด มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จะประกอบไปด้วยปุ่มตัวอักษร ,ตัวเลข และสัญลักษณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานบนคีย์บอร์ดต่างๆ
 3. ซีพียู มีหน้าที่ คิดประมวลผล คำนวณ และเปรียบเทียบทั้งในด้านคณิตศาสตร์ ตรรกะข้อมูลต่างๆ และควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
 4. ฮาร์ดดิสก์ มีหน้าที่ บรรจุข้อมูล เก็บโปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจะเก็บไว้เพื่อใช้งานในครั้งถัดไป ฮาร์ดดิสก์จะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ได้ตลอดถึงแม้ว่าจะปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลต่างๆ ก็ยังถูกบันทึกไว้
หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อที่ไหน

ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

 1. การเข้าข้อมูลเข้า (Input) การนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ สามารถนำเข้าผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หากเป็นข้อมูลตัวอักษรสามารถนำเข้าทางแป้นพิมพ์ หากเป็นเสียงสามารถนำเข้าได้ทางลำโพง เป็นต้น
 2. ประมวลผลข้อมูล (Process) หลังนำเข้าข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นๆ มาประมวลผลข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ เช่น นำข้อมูลมาคำนวณหาผลรวม ,นำข้อมูลมาจัดแบ่งกลุ่ม เป็นต้น ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะใด
 3. แสดงผลลัพธ์ (Output) นำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงผลผ่านจอภาพ หรือพิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นกระดาษโดยเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน

หน้าที่ของจอภาพ

จอภาพเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆ หลังจากประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ผลลัพธ์ก็จะปรากฏบนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน้าที่ของจอภาพเป็นหนึ่งในวงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ การรับข้อมูล ,การประมวลผล ,การแสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล และหนึ่งในสี่ขั้นตอนดังกล่าว ขอเจาะลึกถึงขั้นตอนการประมวลผลว่าหน่วยประมวลผลมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการประมวลผลหน้าจอ

 1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ตัวเลขบัญชี ด้านคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
 2. หน่วยควบคุม (Control Unit) เกี่ยวข้องกับการควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผลและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ได้ จะนำมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลัก หลังจากนั้นจะถูกนำส่งไปยังอุปกรณ์การแสดงผล

ถ้าจะให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ได้มีการระบุความหมายไว้ว่า ‘เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์’ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์อีกหลายส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบของ Output มีอะไรบ้าง

 1. จอภาพ (Monitor)
 2. เครื่องพิมพ์ (Printer)
 3. เครื่องวาดรูป (Plotter)
 4. เครื่องแสดงผลลัพธ์ด้วยเสียง (Sound System)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอกเมาส์ (Mouse) คีย์บอร์ด (Keyboard)
เมาส์ (Mouse) คีย์บอร์ด (Keyboard)

ส่วนประกอบของ CPU มีอะไรบ้าง

 1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU)
 2. เมนบอร์ด (Mainboard) ประกอบด้วย ชุดชิพเซ็ต ,หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ
 3. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk )
 4. ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive)
 5. ฟล๊อปปี้ดิสก์ไดร์ฟ (Floppy Disk Drive )
 6. ช่องขยาย (Slot)
 7. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยาก แต่หากจะให้เจาะลึกถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะพบกับส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน อย่างฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้มพิมพ์อักษร ,เมาส์ เป็นต้น
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ ,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

คำศัพท์คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มักจะใช้คำทับศัพท์ในการเรียกชื่ออุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ มีคำไหนบ้างที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน

อุปกร์คอมพิวเตอร์ ความหมาย
Keyboard (คีย์บอร์ด) แป้นพิมพ์
Mouse (เมาส์) ตัวชี้ตำแหน่ง ตัวชี้ตำแหน่ง
CPU (ซีพียู) หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์
Hard disk (ฮาร์ดดิสก์) ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
Case (เคส) โครงหรือกล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
Display Card การ์ดแสดงผล หรือการ์ดจอ
RAM (Random-Access Memory) แรม หน่วยความจำหลัก
Main board (เมนบอร์ด) ศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ อุปกรณ์และการ์ดทำงานต่างๆ
CD-ROM / CD-RW / DVD / DVD-RW (ซีดีรอมหรือดีวีดีรอม) ไดรฟ์สำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่น
Touchpad (ทัชแพด) อุปกรณ์ป้อนข้อมูลที่นิยมใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
Microphone (ไมโครโฟน) ใช้สำหรับพูดโต้ตอบ
Monitor (จอภาพ) ใช้สำหรับแสดงผล
Printer (เครื่องพิมพ์) ใช้สำหรับแสดงผลในรูปแบบกระดาษ
Power Supply (พาวเวอร์ซัพพลาย) จ่ายกระแสไฟฟ้า
Plotter (พลอตเตอร์) เครื่องพิมพ์แบบที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลลงบนกระดาษ
USB flash drive (ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) สำหรับเก็บข้อมูล
Sound card (ซาวด์การ์ด) การ์ดเสียง

หน้าที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ล้วนมีความสำคัญ และทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป การขาดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บางส่วนไปอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ หรืออาจใช้งานได้แต่ไม่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางอย่างอาจมีหน้าที่คล้ายกัน เช่น จอภาพ และเครื่องพิมพ์ มีหน้าที่ในการแสดงผลเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ของการแสดงผลต่างกัน จอภาพทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์บนหน้าจอแสดงผล และเครื่องพิมพ์ทำหน้าที่อะไร คำตอบคือ เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่ปรากฎออกมาในรูปแบบกระดาษ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีมากมาย แต่หากจะต้องเลือกส่วนประกอบที่จำเป็นจริงๆ ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี ควรเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

 1. จอภาพ
 2. แป้นพิมพ์
 3. หน่วยประมวลผลกลาง
 4. เครื่องพิมพ์
 5. สแกนเนอร์
 6. เว็บแคม
 7. ลำโพง

นอกจากนี้หลายคนอาจยังสงสัยว่า RAM ทำหน้าที่อะไร คำตอบคือ RAM ถือเป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ อย่างที่เราเคยได้ยิน “คอมฯ ช้าจังเลย” “ไปเพิ่ม RAM สิ” RAM จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกอุปกรณ์สำคัญที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือ ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์จะแบ่งตามลักษณะการทำงาน ดังนี้ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ,หน่วยความจำ (Memory Unit) ,หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรือ Central  Processing  Unit) ,หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) และหน่วยแสดงผล (Output Unit)

หลายคนอาจเริ่มคิดแล้วว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันมีเบื้องหลังที่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มากมาย และแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่หยุดพัฒนา มีรุ่นใหม่ๆ ออกมาให้ได้ลองเล่นเสมอ เลือกใช้ตามความชอบ ความถนัด และที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของคุณมากที่สุด

ข้อมูลของคอมพิวเตอร์

นิยามความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์คือ ข้อความ ชุดคำสั่ง หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลหรือคำนวณได้ และหมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะคอมพิวเตอร์ถือเป็นประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างไร ? ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สำคัญลำดับต้นๆ ที่เหล่าผู้ประกอบการใช้ในการทำงานมากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค Learn from home แน่นอนว่าอุปกรณ์หลักที่ใช้คงหนีไม่พ้นคอมพิวเตอร์เป็นแน่ คอมพิวเตอร์จึงถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทุกคนควรเรียนรู้ถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทุกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ล้วนมีหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

หน้าที่ของคอมพิวเตอร์

เครื่องคำนวณในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล แล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่างๆไว้เพื่อใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง

คำค้น : มีอะไรบ้าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์การ์ตูน ใดเปรียบเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง ร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างทําหน้าที่อะ ใกล้ฉัน ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ppt หน้าที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหน้าที่ ภายนอก ชิ้นใดทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลแบบถาวร ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หน้าที่ การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รูปภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง ชนิดใดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ เช็คราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซียร์รังสิต การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ์ตูนน่ารัก การ์ตูน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์png ความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมรูป การทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคส ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใบงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมายถึง