วันส่งท้ายปีเก่า

วันส่งท้ายปีเก่าฉลองสิ้นปีรู้แล้วอย่างฮา 31 ธค?

วันส่งท้ายปีเก่า

พอใกล้จะสิ้นเดือนธันวาคม  ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี  เราท่านทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่า  “ส่งท้ายปีเก่า”     และเมื่อเริ่มวันแรกของเดือนมกราคม  เราก็จะพูดว่า  “ต้อนรับปีใหม่”  ผู้เขียนจึงเปิดประเด็นขึ้นมาว่า   ทำไมเราจึงต้องส่งท้ายปีเก่า เราจะไม่ส่งไม่ได้หรือ  ถ้าเราไม่ส่งท้ายปีเก่า  ปีเก่าจะเคลื่อนคล้อยจากเราไปไหม ?   หากเราไม่ต้อนรับปีใหม่  แล้วปีใหม่จะย่างกรายเข้ามาไหม ?  ท่านผู้อ่านคงตอบได้เป็นอย่างดีแล้ว  ปีเก่าถึงเราจะไม่ส่งก็ต้องผ่านไป  ปีใหม่ถึงเราจะไม่ต้อนรับก็เข้ามาอยู่นั่นเอง      ถ้าอย่างนั้นทำไมเราจึงต้องส่งต้องรับกันด้วยเล่า  ? ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปทั้งนั้น

ส่งท้ายปีเก่า
ส่งท้ายปีเก่า

            การส่งท้ายปีเก่าโดยความหมายที่สำคัญคือ    ทุกคนยอมรับความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา  ทำให้มีความคิดที่จะปรับปรุง  แก้ไขกิจการทุกอย่าง  ชีวิตจิตใจ  พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา  ใจ  อันเคยผิดพลาด  หรือมีผลเสียมาแล้วในปีเก่า  เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบที่ดีกว่า  ส่งท้ายปีเก่า  คือส่งสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรา  เช่น ความโลภมากอยากได้  ทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ   ความโกรธ  โมโห ฉุนเฉียว  ความพยาบาทอาฆาต  ความเป็นคนมีอารมณ์รุนแรง  ความหลงใหลในสิ่งที่ไร้สาระ ปล่อยให้กาลเวลาเคี้ยวกลืนกินชีวิตไปเปล่า ๆ   ความเป็นนักเลงหญิง  นักเลงการพนัน  นักเลงสุรา  นักเลงเที่ยวหามรุ่งหามค่ำ  คบคนพาล  และเกียจคร้านทำการงาน  เหล่านี้ที่จะต้องส่งไปให้หมดพร้อมกับปีเก่า   รวมทั้งส่งทุกข์  ส่งโศก  ส่งโรค  ส่งภัย  ส่งอุปสรรคทั้งหลาย  ความขัดข้องทั้งหลายให้ผ่านไปพร้อมกับปีเก่า  ส่งเรื่องที่ไม่ดี  การทะเลาะเบาะแว้งกัน  การแตกแยกสามัคคีกันในสังคมไทยเราที่มีมาแล้วในปีเก่า  ก็ขอส่งให้หมดไปพร้อมกับปีเก่า  ดังกล่าวมานี้คือเรื่องที่เราจะต้องส่งไปให้พ้น ๆ เสียที  ท่านผู้อ่านก็คงปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ ?

            เมื่อส่งท้ายปีเก่าไปแล้ว  ต่อไปนี้เราท่านทั้งหลายก็มาต้อนรับปีใหม่กันบ้าง  ดูเหมือนว่าปีใหม่นี้มีเรื่องที่เราจะต้องตั้งรับกันอยู่หลายเรื่อง  ที่เวลานี้กำลังมายืนคอยพวกเราอยู่แล้ว  การต้อนรับปีใหม่ของเราท่านทั้งหลายจึงต้องต้อนรับอย่างมีสติ  มีความระมัดระวังในทุก ๆ เรื่อง  ทั้งด้านเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท  การดูแลสุขภาพของตนเองและทุกคนในครอบครัว การบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็นเนืองนิตย์ การสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การมีวิสัยทัศน์ในทุก ๆ ด้าน       

การต้อนรับปีใหม่ที่เป็นธรรมนิยม  ตัวอย่างเช่นเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่  ประชาชนหญิงชายตื่นแต่เช้า ทำจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน  แล้วพร้อมกันทำบุญตักบาตร  เป็นการเริ่มต้นชีวิตในวันแรกของปีใหม่  เป็นการต้อนรับปีใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง