ของขวัญ

4 ภาษี ของขวัญปีใหม่พนักงานทองบริษัทจัดเลี้ยง?

ของขวัญ Happy New Year’s Gift

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่ พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่ ( Happy New Year’s Gift ) หากพูดถึงของขวัญปีใหม่พนักงาน เจ้านายจะให้ลูกน้อง โดยการใช้เงินส่วนตัวซื้อให้ ไม่ได้ใช่เงินบริษัท หรือ หากใช้เงินบริษัทแต่ไม่ได้ใช้สิทธิภาษีซื้อเพื่อนำมาหักกับภาษีขายของบริษัท (เคลม vat) ก็ไม่จำเป็นต้องปวดหัว หรือทำความเข้าใจกับเอกสารที่จะต้องนำมาลงบัญชี หรือ ทำภาษี ทั้ง ฝั่งผู้ให้ (นายจ้าง) และฝั่งผู้รับ (ลูกจ้าง)

แต่!! ถ้านายจ้างใช้เงินส่วนตัว หรือ เงินบริษัทซื้อของให้ลูกน้อง แล้วต้องใช้สิทธิภาษีซื้อ (เคลม vat) ก็ต้องมาพูดถึงเอกสาร การซื้อ การแจก การให้ ไม่ว่าจะเป็น การจับของขวัญ เงินรางวัล เงินพิเศษ การพาไปเที่ยว หากมีหากใช้สิทธิภาษี ก็จำเป็นที่ต้องจัดทำเอกสาร และ ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี ทั้งภาษีมูลค่า ภาษีนิติบุคคล ควบคู่กันไปด้วย

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ภาษีนิติบุคคล

หากมีการระบุชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัทสามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภาษีซื้อ )

เช่น การซื้อ อาหารมาจัดงานเลี้ยงแล้วมี VATบริษัท สามารถนำนั่นจำนวนนั้นมาคิดเป็นภาษีซื้อได้ แต่ต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการซื้ออาหารเหล่านั้นมาเป็นสวัสดิการของพนักงาน

ภาษีบุคคลธรรมดา

หากเป็นการได้รับฟรี ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของบริษัท จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปร่วมคำนวณกับเงินเดือนของพนักงาน

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

ของขวัญปีใหม่พนักงาน ภาษี

การจับสลาก

ภาษีนิติบุคคล

หากเป็นของที่ซื้อมาเพื่อจับสลาก (เป็นของที่พนักงานทุกคนมีโอกาสได้ ไม่ได้ซื้อมาเพื่อให้คนใดคนหนึ่งโดยตรง)จะถือว่าเป็นสวัสดิการของพนักงาน บริษัทสามารถนำไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 • ภาษีซื้อ ปกติแล้วการซื้อของมาจับสลากจะไม่สารถนำภาษีซื้อมาคิดได้ แต่ หากมีการระบุลงไปในระเบียบย่างชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการของพนักงาน จะสามารถนำภาษีซื้อมาคำนวณหักกับภาษีขายได้
 • ภาษีขาย การให้ของขวัญแก่พนักงาน (ถือเป็นการจำหน่าย จ่าย โอน เท่ากับเป็นการขาย) แม้จะเป็นสวัสดิการพนักงานก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีขายด้วย 

*กรณีบริษัทออกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามของบริษัท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีที่จับสลากได้ของขวัญ ของขวัญชิ้นนั้นจะถือเป็นเงินได้ของพนักงานคนนั้น ต้องตีราคาของขวัญที่ได้รับเป็นราคาตลาดแล้วนำมาคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาร่วมกับเงินได้ต่างๆของพนักงาน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อบริษัทมอบของขวัญให้พนักงาน บริษัทจะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่พนักงานด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทก็จะเป็นคนออกค่าภาษีตรงนี้ให้กับพนักงาน

 

เมื่อบริษัทออกค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้พนักงาน

 • ถ้าบริษัทมีสัญญาว่าจะออกค่าภาษีให้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
 • ถ้าบริษัทไม่มีสัญญาว่าจะออกให้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ของขวัญปีใหม่ ให้ลูกค้า

ทั้งนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราจะพูดถึงผู้ประกอบกรที่จดทดเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหลักเท่านั้น !! การซื้อของขวัญให้ลูกค้า หรือสิ่งของต่าง ๆ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก การจ่ายค่าบริการให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า พาไปตีกอล์ฟ ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ลูกค้า ถือเป็นการให้โยเสน่หา ในทางภาษี ถือเป็นค่ารับรองลูกค้า สรรพกรอนุญาติให้หักได้แค่ตามที่กำหนดไว้ แต่ทางบัญชีก็ยังสามารถลงได้ เต็มจำนวน แต่ภาษีซื้อที่ติดมากับรายจ่ายที่ให้แก่ลูกค้าในส่วนที่เกินจากที่สรรพกรกำหนด ต้องนำมาบวกกลับ  

หากท่านเป็นเจ้าของกิจการต้องถามตัวเองก่อนว่า การจ่ายรายจ่ายนั้นมันจำเป้นหรือไม่ จ่ายแล้ว ส่งผลดีต่อธุรกิจ ในทางบวก ก็อย่าเสียดาย เพราะการจ่ายเหล้านี้ ถือเป็นธรรมเนียมทางธุรกิจ ในเมื่อต้องจ่ายแล้วมาดูกันว่า ค่ารับรองที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนั้นให้สิทธิอะไรบ่าง

ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของ

ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามในทางบัญชี ไม่สามารถนำมาเคลมVAt ซื้อ ได้ แต่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ เต็มจำนวน

ค่ารับรอง

 

โดยทั่วไปถือเป็น รายจ่ายต้องห้าม เว้นแต่ค่ารับรอง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สรรพากรกำหนด  ตามกฎกรทวงฉบับที่ 143 คือ

 • เป็นการจ่ายที่จ่ายตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป ตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ
 • เป็นการจ่ายรับรองให้กับบุคคลภายนอกบริษัท
 • ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมีหลักฐานรจ่าย อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ค่าสิ่งของไม่เกิน 2,000 บาท(รวมvat) อื่นๆ เท่าไรก็ได้ (รวม vat) โดยจ่ายรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 3 ของยอดรายได้ ยอดขาย / ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (เลือกที่มากที่สุด) ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

ตัวอย่างการใช้คิดค่ารับรอง เช่น

ตัวอย่างที่ 1 กรณีบริษัท มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แล้วชำระแล้ว ครบ 1 ล้านบาท ได้เลือกฐาน ทุนจดทะเบียนมาใช้คิดค่ารับรอง ดังนี้

1,000,000*0.3 = 3,000 เพราฉะนั้นบริษัทสามารถสิทธิค่ารับรอง ได้เท่ากับ 3,000 บาท นั้นเอง

*แม้บริษัทจะมีค่ารับรองที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี เท่ากับ 10,000 บาท บริษัทสามารถใช้สิทธิค่ารับรองได้แค่ 3,000 บาท เพราะกฎหมายให้เลือกตัวที่ต่ำกว่า

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่บริษัทมีรายได้ 15 ล้านบาท ซึ้งมากกว่าทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้ว 5 บล้านบาท จึงเลือกยอดรายได้มาคิดค่ารับรอง ดังนี้

 

15,000,000*0.3 = 45,000 บาท พราฉะนั้นบริษัทสามารถสิทธิค่ารับรอง ได้เท่ากับ 45,000 บาท นั้นเอง

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อทองให้ลูกค้า บันทึกบัญชี

Dr.ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการขาย                  xxx

                Cr.ทองคำเพื่อการส่งเสริมการขาย                     xxx

                Cr.ภาษีขาย                                                                xxx

 

เลี้ยงปีใหม่ พนักงาน ภาษีซื้อ

หากมีการซื้อ อาหารมาจัดงานเลี้ยงแล้วมี VAT บริษัท สามารถนำนั่นจำนวนนั้นมาคิดเป็นภาษีซื้อได้ แต่ต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการซื้ออาหารเหล่านั้นมาเป็นสวัสดิการของพนักงาน

แจกทอง,แจกสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากมีการแจกของขวัญให้แก่พนักงาน  จำเป็นต้องมีการระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการของพนักงาน  จึงจะสามารถนำภาษีซื้อมาคำนวณได้

ประโยชน์เพิ่มของพนักงาน

 

คือสวัสดิการของพนักงาน แบ่งได้เป็นสองอย่างคือ

 1.  สวัสดิการทั่วๆไป เช่น น้ำดื่ม กาแฟ ยารักษาโรคเบื้องต้น
 2.  สวัสดิการที่มีกฎระเบียบกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การจัดเลี้ยงเทศกาลปีใหม่

อะไรคือของขวัญให้พนักงาน 

หากทำตามเงื่อนไขครบทั้งสองข้อคือ

 1.  มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการของพนักงาน
 2.  พนักงานทุกคนต้องได้รับโดยเท่าเทียมกัน
  1. ในส่วนของบริษัทจะสามารถบรรทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ และ นำภาษีซื้อและภาษีขายมาคำนวณได้
  2. ในส่วนของพนักงานจะต้องนำราคาตลาดของของวัญที่ได้มารวมคำนวนภาษีบุคคลธรรมดาด้วย

ภาษีขายกับของรางวัล

การให้ของขวัญแก่พนักงาน (ถือเป็นการจำหน่าย จ่าย โอน เท่ากับเป็นการขาย) แม้จะเป็นสวัสดิการพนักงานก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีขายด้วย  

กรณีบริษัทออกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามของบริษัท

จ่ายค่าโทรศัพท์ให้พนักงาน

เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ให้พนักงานสำหรับใช้ติดต่อลูกค้าของกิจการ สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในการคำนวณภาษีนิติบุคคลได้ และไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน บริษัทจึงไม่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศ ภาษี

บริษัทสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท และ นำภาษีซื้อและภาษีขายมาคำนวณได้ ส่วนพนักงานไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้ในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

การซื้อของไปบริจาค ถือแป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ไม่สามารถขอภาษีคืนได้

ค่าจัดเลี้ยงปีใหม่ บันทึกบัญชี

Dr.ค่าสวัสดิการ                        xxx

Dr.ภาษีซื้อ                                xxx

                            Cr.เงินสด / ธนาคาร                        xxx

เงินรางวัล ต้องเสียภาษี ไหม

เงินรางวัลที่ได้จากงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท จะถือเป็นเงินได้ของพนักงานและจะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

สวัสดิการ พนักงาน ภาษีขาย

หากมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานก็ต้องเสียภาษีขาย และในกรณีทีบริษัทออกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com