ชิมช้อปใช้

3 ชิมชอบใช้ ลงทะเบียนร้านค้าสมัครชิมช้อปใช้.COM!

ชิมช้อปใช้

ชิม-ช้อป-ใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คืออะไร

ชิมช้อปใช้ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนแรก
และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท  โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้น

วิธีลงทะเบียนช้อปชิมใช้

1. เข้าเว็บไซต์  www.ชิมช้อปใช้.com
2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกจังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิ์ ( ต้องเป็นคนละจังหวัดกับที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้าน )
3. รอ SMS แจ้งการยืนยันสิทธิ์ ซึ่งจะแจ้งมาภายใน 3 วัน หลังจากนั้นให้ทำการโหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท

โดยปกติจะเปิดเป็นรอบ แล้วแต่รัฐบาบกำหนด แต่โดยรวมแล้ววิธีการเหมือนกัน

ชิมช้อปใช้1 ชิมช้อปใช้2 ชิมช้อปใช้3

ที่มารูปภาพ : sanook.com

ร้านค้าชิมช้อปใช้ เงื่อนไข สิทธิ ต่าง ๆ

ร้านค้าที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

 1. 1.ร้านประเภท “ชิม” คือร้านที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 2. 2.ร้านประเภท “ช้อป”  โดยจะต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น  ที่จำหน่ายสินค้าจำพวกสินค้า OTOP
 3. 3.ร้านประเภท “ใช้” สำหรับธุรกิจที่พักต่างๆ เช่น โรงแรม หรือ รีสอร์ท เป็นต้น
 4. 4.ร้านค้าทั่วไป หรือร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC หรือมีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว”
 5. ร้านประเภทไหน สมัครร่วมโครงการได้ ?

ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย

 • ร้านประเภท “ชิม” เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
 • ร้านประเภท “ช้อป” โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
 • ร้านประเภท “ใช้” สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ร้านค้าทั่วไป หรือ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC หรือ มีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” เดิมอยู่แล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการได้เมื่อไร

รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ไหน

ส่วนภูมิภาค : สมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั่วประเทศ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) : สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง ได้แก่

 • – บิ๊กซี สาขาการเคหะ พระราม 2
 • – บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช
 • – บิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล 3
 • – บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
 • – เซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
 • – เซ็นทรัล สาขาพระราม 3
 • – เซ็นทรัล สาขาแกรนด์พระราม 9
 • – เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว
 • – เซ็นทรัล สาขาอีสวิลล์
 • – แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์

* เฉพาะจุดบริการ 10 แห่งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน

ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร

กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต สามารถให้หน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเปิดบัญชีได้ ณ จุดบริการรับสมัคร

กรณีมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย

สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

แบบฟอร์มการสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือจุดให้บริการ

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับผู้ประกอบการประเภทชิม ช้อป ใช้

นำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ยื่นได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง หรือ ณ จุดให้บริการนอกสถานที่ทั้ง 10 แห่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC

กรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัครได้เลย โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ ถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว

ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่

ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เวอร์ชั่นใหม่ให้ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถกดยืนยันการอัปเดต เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ทันที

ชิมช้อปใช้ 2

คือการเปิดประชาชนลงทะเบียนในโครงการ “ชิม ช้อป ใช้”เฟสที่2 โดยรอบนี้จะทำการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 3ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24ตุลาคม 2562 และจะแบ่งการเปิดให้ลงทะเบียนเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 คน โดยรอบแรกจะเปิดเวลา 6.00 น. และรอบที่สองจะเปิดเวลา 18.00 น.

ซึ่งในเฟสที่ 2 นี้ ผู้ลงทะเบียนใหม่จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสที่1 คือ ได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่น 1,000 บาท และจะได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท และส่วนที่จะได้รับเพิ่มในรอบนี้คือ ผู้ที่ใช้จ่ายระหว่าง 30,000 – 50,000 บาทจะได้รับ Cash back 20 % แต่ไม่เกิน  4,000บาท ต่อคน

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้
วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้

กระทรวงการคลัง เผย วิธีสมัครขอรับเงิน 1,000 บาท เที่ยวทั่วไทยทำได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน ย้ำจำกัดจำนวนแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น!

กระทรวงการคลัง เผยถึงขั้นตอนการขอรับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวนั้น สามารถทำได้แค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาท

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
 2. ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. ดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ
 4. เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายได้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด

หากใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที

ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้
ขั้นตอนการลงทะเบียนชิมช้อปใช้

วิธีลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ผ่านเว็บไซต์ขอรับเงิน 1,000 บาทใช้เที่ยวทั่วไทย

วิธีลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2

วิธีการลงทะเบียนในเฟส 2 นั้น จะเหมือนกันกับการลงทะเบียนในเฟส 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้ชอปชิมใช้

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และเลือกจังหวัดที่ต้องการจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ โดยต้องไม่ใช้จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้านช้อปชิมใช้

3.ธนาคารจะส่ง SMS มาเพื่อแจ้งให้ทำการโหลดแอป เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิเงิน 1,000 บาท ภายใน 3 วันขั้นตอนการลงทะเบียนชิมชอปใช้

ชิมช้อปใช้,ชิมชอปใช้,ลงทะเบียนชิมช้อปใช้,www.ชิมช้อปใช้.com